10

Toernooireglement 1 Het Open Volleybal Toernooi heeft tot doel een zo groot mogelijk aantal mensen kennis te laten maken met volleybal. De organisatie van dit jaarlijks (in de week van 21 juni) te houden toernooi, is door volleybalvereniging "De Bevers" toegewezen aan de toernooicommissie. 2. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de meest recente regels van de Nederlandse Volleybal Bond, behoudens de in dit reglement opgenomen bepalingen. Dit betekent dat we spelen volgens het ralleypoint systeem, wat inhoudt dat beide teams kunnen scoren ongeacht welk team serveert. Voor de Jeugd-1 en Jeugd-2 wedstrijden gelden de officiële regels van het minivolleybal (circulatievolleybal) zoals elders in het programmaboekje is beschreven. 3. Teams kunnen zich inschrijven als Jeugd-1 (spelers uitsluitend uit groep 5 en 6 van de basisschool), als Jeugd-2 (spelers uitsluitend uit groep 7 en 8 van de basisschool), als Jeugd-3 (t/m 16 jaar), of als een Dames-, Heren- of Gemengd team. 4. Poulewinnaars plaatsen zich automatisch voor de finaleronde. De toernooicommissie heeft het recht meerdere ploegen aan deze finaleronde toe te voegen, maar ze is verplicht de hoogst geplaatste teams het eerst te plaatsen. Dit gebeurt op basis van het gemiddeld aantal wedstrijdpunten dat maximaal 4 kan zijn. Als een poulewinnaar te kennen geeft niet deel te kunnen/willen nemen aan de finaleronde, dan wordt het in diezelfde poule als tweede geëindigde team uitgeroepen tot poulewinnaar. 5. Een wedstrijd bestaat uit twee sets die op tijd worden gespeeld. Bij 25 punten wordt dus doorgespeeld! Elke set duurt 10 minuten. De op het wedstrijdformulier thuisspelende ploeg begint de 1e set met serveren, de uitspelende ploeg de 2e set. Na de 1e set wisselen de ploegen snel van speelhelft (de tijd loopt door!). Als het wissel- of eindsignaal wordt gegeven, en de bal is nog in het spel, dan moet de rally normaal worden uitgespeeld, waarbij het resultaat wordt meegenomen in de puntentelling. Bij een gelijke setstand wordt niet verder gespeeld !!! Een gewonnen set levert 2 punten op, een gelijkspel 1 punt voor beide teams, en een verloren set levert geen punten op. 6. Als twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben gehaald (in poule- of finalewedstrijden), is in eerste instantie het gemiddeld aantal wedstrijdpunten doorslaggevend, en vervolgens het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en). 7. Het eindsignaal van een wedstrijd is tevens het beginsignaal voor de volgende wedstrijd. Na afloop van de laatste rally dienen alle spelers het veld direct te verlaten. 8. Een team dat niet komt opdagen zonder geldige reden, heeft de wedstrijd met twee maal 15-0 verloren en krijgt 4 punten in mindering. De tegenstander wordt aangewezen als winnaar met dezelfde cijfers, en de punten tellen volledig mee voor dat team. Een team dat 3 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet in staat is een team op te stellen, heeft, met inachtneming van art. 13 t/m 15 van dit reglement, de 1e set met 15-0 verloren. Is het team hiertoe nog niet in staat als het wisselsignaal wordt gegeven, dan verliest het ook de 2e set met 15-0. 9. Spelerswisselingen zijn onbeperkt toegestaan mits dit snel gebeurt. Voor Jeugd-1 en Jeugd-2 geldt als regel dat indraaien verplicht is. 10. Time-outs zijn niet toegestaan. 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication