0

44 e Ten Broeke Open Volleybal Toernooi Volleybalvereniging "De Bevers" Lemelerveld 17 t/m 21 juni 2019 Hoofdsponsor: Voorwoord Ten Broeke Makelaardij & Verzekeringen Voor jullie ligt het programmaboekje voor het 44e Open Volleybal Toernooi, dat traditiegetrouw op het feestterrein Het Sukerbietenland zal worden gespeeld. Er hebben zich in net zoveel teams aangemeld als vorig jaar, namelijk 134. Ze zijn onderverdeeld in 38 jeugdteams (4 meer dan vorig jaar!), 10 damesteams en 86 gemengde teams. Helaas is het niet gelukt om een herenpoule samen te stellen. Door de minicommissie wordt op de woensdagmiddag weer een minibever spelletjestoernooi georganiseerd voor de basisschoolgroepen 1 t/m 4. Op de vrijdag sluiten we gezellig af met een DJ. Tijdens het toernooi kun je informatie, standen en foto’s op onze toernooisite vinden. Gedurende het toernooi kom je via www.tenbroeke.nl daarop terecht. Ook zullen we jullie via de Social Media up to date houden met persberichten op onze Facebookpagina, Twitter enzovoorts. Aangezien de parkeermogelijkheden dicht bij het terrein snel overlast kunnen veroorzaken voor het doorgaande verkeer, verzoeken we jullie dringend om de auto thuis te laten als dat mogelijk is. Mensen die wel met de auto komen, dienen deze te parkeren op het Kroonplein, of langs het kanaal. Vermijd zoveel mogelijk de Vilstersedijk! Fietsen kun je wel vlak bij het feestterrein stallen. Als toernooicommissie hebben we ook nu weer een beroep kunnen doen op vele vrijwilligers binnen en buiten de vereniging. Ook zijn er velen die zich weer aangemeld hebben als scheidsrechter. We bedanken iedereen voor de medewerking. Tot slot wensen we iedereen bijzonder veel plezier en success. De toernooicommissie 3

4

5

Enkele mededelingen  Het toernooi wordt gehouden 's avonds van 19:00 tot 22:00 uur.  Parkeer géén fietsen of bromfietsen op het terrein zelf.  Kleed je thuis om; er is geen mogelijkheid tot omkleden.  Houd alles netjes; werp vuilnis in de daarvoor bestemde bakken.  Let goed op waar je moet spelen; enkele teams spelen op verschillende velden!  Aanvoerders: zet na afloop van de wedstrijd een handtekening op het wedstrijdformulier nadat je de ingevulde setstanden hebt gecontroleerd (Iet ook op of ze niet verkeerd om zijn genoteerd!)  Voor eventuele noodgevallen is het wedstrijdsecretariaat te bereiken via telefoonnummer 06 - 16 72 44 51 (alleen in noodgevallen gebruiken!).  Het telefoonnummer van de centrale doktersdienst is: 0900 - 333 6 333.  Als het even kan, kom dan zonder auto. Mocht het niet anders kunnen, parkeer de auto dan op het Kroonplein of langs het kanaal. Zet hem in ieder geval niet langs de Vilstersedijk!  De EHBO mag niet intapen; dit dien je zelf te regelen!  Kijk voor informatie, standen en foto’s op www.tenbroeke.nl (tijdens het toernooi) Hoofdsponsor www.tenbroeke.nl e-mail: info@tenbroeke.nl 6

7

Sponsors. bedankt! Sponsors. bedankt! A.S.L. Autoschade Lemelerveld Anton van der Most brood en banket Auto van Ewijk Autobedrijf Harry Nijboer Autohuis Salland Baltes Bedrijfshygiëne Bedrijvencentum Ommen B.V. Betonboor & zaagbedrijf G. Hiemstra Bouwtektuur Café-restaurant Reimink Café-snackbar Zwakenberg Combi-dak Coop Neppelenbroek De Boombouw Diergeneeskundig Centrum Dalfsen Drukkerij van Asselt DTF deurtechniek Duteweerd en Timmerman Mechanisatie BV EB administratie en belastingadvies Elektrocentrum Exel Lemele Bouw b.v. Fijko Drenten Flik autobedrijf Flynth Accountants en Adviseurs Fysiotherapie Praktijk Grondverzet Vilsteren b.v. Groot Koerkamp Transport B.V. Heino Haarstudio Willemien Henk Lugtenberg ruwvoederhandel en transport Huetink Bloembollen Lemelerveld BV Ijsseldelta Autolease In de Wal Auto BV Installatiebedrijf Hulsman Lemelerveld VOF Jan Antonissen groente & fruit Jan van der Kolk Handelsweg Kapsalon Jody Kapsalon Look Hair Kapsalon Rudi Kemerink water- en doseertechniek Klus- en bouwbedrijf Sibelt Klussenbedrijf Gerrits Klussenservice A. Wellenberg Knobben en Kogelman Relatiegeschenken KoenAdvies Kwekerij Huysmans Laserpraktijk Lemelerveld Lemelerveld Computers BV Lenferink schilderwerk/afbouw/isolatie Manenschijn Uw Slager Mestebeld Trucks Multimate Nijenkamp stalinrichtingen en staalconstructies Pedicurepraktijk Sandra Restaurant-Zalen "de Veldhoek" Roelofs Lemelerveld Salland ICT Scania Beers B.V. Schoonheidssalon en zonnestudio "Rian" Schoonheidssalon Ingeborg SealEco B.V. Ten Broeke makelaardij en verzekeringen Theo Jansen Verbouw en Onderhoud Tielbeke Transport Timmerfabriek Salland B.V. Lemelerveld Tuïnk Auto's Tuink Totaalklus TVA-tec Vangnet IT Vee- en varkenshandel W. Neppelenbroek Veehandel A. Linthorst Veehandel G.J. Vrolijken Veldkamp installatietechniek Wagenmans Wonen Zwakenberg Administratie & Serviceburo 8

9

Toernooireglement 1 Het Open Volleybal Toernooi heeft tot doel een zo groot mogelijk aantal mensen kennis te laten maken met volleybal. De organisatie van dit jaarlijks (in de week van 21 juni) te houden toernooi, is door volleybalvereniging "De Bevers" toegewezen aan de toernooicommissie. 2. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de meest recente regels van de Nederlandse Volleybal Bond, behoudens de in dit reglement opgenomen bepalingen. Dit betekent dat we spelen volgens het ralleypoint systeem, wat inhoudt dat beide teams kunnen scoren ongeacht welk team serveert. Voor de Jeugd-1 en Jeugd-2 wedstrijden gelden de officiële regels van het minivolleybal (circulatievolleybal) zoals elders in het programmaboekje is beschreven. 3. Teams kunnen zich inschrijven als Jeugd-1 (spelers uitsluitend uit groep 5 en 6 van de basisschool), als Jeugd-2 (spelers uitsluitend uit groep 7 en 8 van de basisschool), als Jeugd-3 (t/m 16 jaar), of als een Dames-, Heren- of Gemengd team. 4. Poulewinnaars plaatsen zich automatisch voor de finaleronde. De toernooicommissie heeft het recht meerdere ploegen aan deze finaleronde toe te voegen, maar ze is verplicht de hoogst geplaatste teams het eerst te plaatsen. Dit gebeurt op basis van het gemiddeld aantal wedstrijdpunten dat maximaal 4 kan zijn. Als een poulewinnaar te kennen geeft niet deel te kunnen/willen nemen aan de finaleronde, dan wordt het in diezelfde poule als tweede geëindigde team uitgeroepen tot poulewinnaar. 5. Een wedstrijd bestaat uit twee sets die op tijd worden gespeeld. Bij 25 punten wordt dus doorgespeeld! Elke set duurt 10 minuten. De op het wedstrijdformulier thuisspelende ploeg begint de 1e set met serveren, de uitspelende ploeg de 2e set. Na de 1e set wisselen de ploegen snel van speelhelft (de tijd loopt door!). Als het wissel- of eindsignaal wordt gegeven, en de bal is nog in het spel, dan moet de rally normaal worden uitgespeeld, waarbij het resultaat wordt meegenomen in de puntentelling. Bij een gelijke setstand wordt niet verder gespeeld !!! Een gewonnen set levert 2 punten op, een gelijkspel 1 punt voor beide teams, en een verloren set levert geen punten op. 6. Als twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben gehaald (in poule- of finalewedstrijden), is in eerste instantie het gemiddeld aantal wedstrijdpunten doorslaggevend, en vervolgens het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en). 7. Het eindsignaal van een wedstrijd is tevens het beginsignaal voor de volgende wedstrijd. Na afloop van de laatste rally dienen alle spelers het veld direct te verlaten. 8. Een team dat niet komt opdagen zonder geldige reden, heeft de wedstrijd met twee maal 15-0 verloren en krijgt 4 punten in mindering. De tegenstander wordt aangewezen als winnaar met dezelfde cijfers, en de punten tellen volledig mee voor dat team. Een team dat 3 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet in staat is een team op te stellen, heeft, met inachtneming van art. 13 t/m 15 van dit reglement, de 1e set met 15-0 verloren. Is het team hiertoe nog niet in staat als het wisselsignaal wordt gegeven, dan verliest het ook de 2e set met 15-0. 9. Spelerswisselingen zijn onbeperkt toegestaan mits dit snel gebeurt. Voor Jeugd-1 en Jeugd-2 geldt als regel dat indraaien verplicht is. 10. Time-outs zijn niet toegestaan. 10

11

Toernooireglement 11. Het is verboden om de bal met de voet te spelen. 12. De wedstrijd om de 1e en 2e plaats, en die om de 3e en 4e plaats, wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Tijdens deze wedstrijden zijn per team per set twee time-outs van 30 seconden toegestaan. 13. Voor ieder team (behalve bij Jeugd-3) geldt dat er nooit meer dan 2 competitiespelende NeVoBo-leden tegelijkertijd in het veld mogen staan. Bij Jeugd-3 teams is dat maximaal 3 competitiespelers. Een speler valt niet onder deze regel als hij/zij minimaal 2 jaar absoluut niet bij de NeVoBo als competitiespelend lid ingeschreven heeft gestaan. 14. Ploegen die zich als Gemengd team inschrijven, moeten altijd tenminste twee dames en twee heren in het veld hebben staan. Een Dames-team bestaat uitsluitend uit Dames. De maximum leeftijd voor Jeugd-3 is 16 jaar. 15. Een spe(e)l(st)er mag uitsluitend voor het team uitkomen waarvoor hij/zij is opgegeven. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Superpoule. Zie regel 16 hierna. 16. Bij overmacht is het toegestaan per team maximaal twee spe(e)l(st)ers toe te voegen, mits de namen vooraf aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven, en de wedstrijdleiding hiervoor toestemming heeft gegeven. In alle gevallen moet art. 13 en 14 in acht worden genomen. De eenmaal aan het team toegevoegde personen mogen gedurende het vervolg van het toernooi niet meer voor andere teams uitkomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Superpoule: als sprake is van overmacht, dan is het mogelijk om een speler uit een lager team mee te laten spelen. Ook dit moet van tevoren gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. 17. Wanneer tijdens of na afloop van een wedstrijd blijkt dat een team van het reglement is afgeweken, dan zal het team worden bestraft: de betreffende wedstrijd wordt met twee maal15-0 verloren, en er worden per overtreding 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht. De tegenstander wordt aangewezen als winnaar met dezelfde cijfers, en de punten tellen volledig mee voor dat team. 18. De winnaar van de superpoule wint een wisselbeker. Deze beker komt definitief in het bezit als deze 3 achtereenvolgende jaren door datzelfde team is gewonnen. Voor Jeugd-1, Jeugd-2, Gemengd-A en Gemengd-B en Dames zijn geen wisselbekers. Wel worden daar medaillesuitgereikt voor de 1e jeugdteams. , 2e en 3e 19. Het spelen op schoenen met noppen/spikes, alsmede op slippers, laarzen, klompen en soldatenkisten is niet toegestaan. Het dragen van kleding of sieraden waardoor de veiligheid in gevaar kan komen, of materialen waardoor de bodem beschadigd kan worden, is niet toegestaan. 20. Beschadiging van materialen zal voor rekening van de voor de schade aansprakelijke perso(o)n(en) worden hersteld. plaats bij de 12

Toernooireglement 21. Iedereen die het terrein betreedt, wordt geacht op de hoogte te (kunnen) zijn van dit reglement, en verklaart zich te onderwerpen aan het hierin gestelde. 22. In geen enkel geval kan volleybalvereniging "De Bevers", en de daaronder vallende Toernooicommissie en haar leden en medewerkers, alsmede de vrijwilligers van de E.H.B.O., aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van schade, ontstaan door welke oorzaak dan ook. 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 24. Protesten worden direct na afloop van de wedstrijd door de aanvoerder gemeld bij de scheidsrechter, die hiervan aantekening maakt op het wedstrijdformulier. De scheidsrechter licht dit protest toe bij het wedstrijdsecretariaat als hij dit Formulier inlevert. Dezelfde avond nog beslist het wedstrijdsecretariaat hoe dit protest wordt afgehandeld. 13

Spelregels voor Jeugd-1 en Jeugd-2 (Jeugd-1 en Jeugd-2 spelen de wedstrijden op een veld aangepast aan de mogelijkheden van hun leeftijd en met speciale spelregels volgens de circulatievolleybal) * Voor zowel Jeugd-1 als Jeugd-2 is de afmeting van een speelhelft 6 meter breed en 6 meter diep. * Het net is lager dan bij grote mensen en hangt op een hoogte van 2 meter. * Verder wordt er gespeeld met een kleinere en lichtere bal. * De opstelling bestaat uit 4 spelers of speelsters of een combinatie hiervan. * Tijdens het Open Volleybal Toernooi zijn time-outs niet toegestaan. spelregels Jeugd-1 (niveau 4) 1. De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstander in het veld op grond te spelen. Het drie keer samenspelen is verplicht en de beginselen van de set-up worden aangeleerd. 2. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter/spelleider moeten de spelers de bal verplicht onderhands serveren, waarbij de bal het net mag raken. De eerste en de derde bal mag niet gevangen worden, maar moet onderarms of bovenhands gespeeld worden. 3. Het is toegestaan om te smashen en de bal te pushen. Blokkeren is niet toegestaan. 4. De tweede bal moet met de onderarmse of de bovenhandse volleybaltechniek gespeeld worden met een verplichte vloeiende en niet-onderbroken vanggooi- of vangstootbeweging. 5. Tijdens de vanggooi– of vangstootbeweging mag de speler de bal maximaal twee seconden vasthouden, niet omdraaien en niet lopen met de bal. 6. Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, moet de ploeg die de opslag heeft, een plaats doordraaien. Daarna slaat de volgende speler op. 7. Het indraaien door een wisselspeler geschiedt altijd op de opslagplaats. Er wordt niet meer doorgedraaid door het team dat de bal over het net speelde. 8. Er wordt gefloten voor lijn -, voet - en netfouten. 9. Als een team uit meer dan vier spelers bestaat, moet er verplicht ingedraaid worden (op de opslagplaats). Er wordt dus niet meer doorgedraaid door het team dat de bal over het net speelde. 10. Elke fout levert een punt op voor de tegenstander (rallypoint). 11. Er mogen tijdens het toernooi nooit meer dan twee competitiespelende volleyballers tegelijk in het veld staan. spelregels Jeugd-2 (niveau 6) 1. Er mag geen enkele bal gevangen worden. De spelers spelen door met kort balcontact. 2. Het team mag de bal maximaal 3 keer spelen. Daarna moet de bal over het net. 3. De wisselspelers moeten verplicht indraaien op de serviceplaats. 4. De opslag wordt altijd gedaan door de (rechts) achterspeler. Deze moet de bal verplicht onderhands vanachter de gehele achterlijn serveren. 5. Wanneer in een opslagbeurt 3 punten zijn gescoord, wordt doorgedraaid en gaat de volgende speler serveren. De ploeg blijft wel aan opslag. 6. Elke fout levert een punt op voor de tegenstander. 14

MANENSCHIJN, Uw slager www.manenschijn.uw-slager.nl info@manenschijn.uw-slager.nl Kroonplein 10 Tel: (0572) 37 16 20 VEEHANDEL W. NEPPELENBROEK & Zn W. Neppelenbroek Achterkampweg 8a 8102 TA Raalte Mobiel Wim 06 2248 1710 - Mobiel Dylan 06 3023 0676 15

Poule-indeling Superpoule Brasil 1 De Bergrammers De Wildzang Flippie Flappie Floepie Goedgoan Grösdukers Marjon! Ofniet Stofzoegers GA3 Brasil 4 Dalmsholte 2 de kroepers de Tegensputters DWS Gruppendrieters Zaal Pierik 78 GA1 #Hashtag Genieten De Groenlanders De Schuimkoppen Gj van de wp Hastalavista Simpel 2 The bear Woutje drukfoutje Zaal Pierik 24 GB1 Boellawaaioos CV de Paria's 1 Milou betaald P.P. Papa en zijn zonen R.O.B. 8.0 Pindakaas met struisvogel Streepje voor Smash up Un, Doss , Stresss... volleyvlodders GA2 Brasil 2 De Gruspollen Fingerspitzengefühl Getraind zooitje GoedZat Huetink en Co Simpel 1 Sprokkelaars 2 Sukerpipe GB2 "Goed Te Passe 1" Buurtjes van Buisman Carmel Salland CV de Paria's 2 De meeuwen Joortje Pils Pheune & Co piranya's Schorremorries 16

17

GB3 Poule-indeling GB4 Dalmsholte 1 De Neppies harde kern skuurgoojrs Htm Keet 't Keldertie Oranje justice Rap en Gauw Tomasito GB6 Balgenbende Brugkerk De Zonnetjes DE Buisman Bende kurk Oh my God Sprokkelaars 1 Thuisfront FC De Bennies De reservespelers De Zandbak 10 Praam 1 Simpel 4 Vetkerties WBM Weerdhuisweg Dames 06-lekkerdrinken De gillende keukenmeiden drakennest Flawless by Merel Green Ladies Lemele dames 1 Mission unblockable Net niet Voetbalvrouwen Wat een toestand! GB5 bende van Gait De Zandbak 10,5 Don't touch my balls Keerknallers Lümmeltütes Peet & co Simpel 3 Stoepsnoevers 18

19

Poule-indeling Jeugd 1A Blisemknallers DaMiSaMi De Heidepark Bevers FC scootmobiels Rainbowgirls Rainbows Regenboogknallers Jeugd 2B Daar zit potentie in De Volleyknallers Fc GERARD FC poar neem'n Ri Ra Regenboog Volleybananen Volleygirls Jeugd 1B De zeehonden FC Bolletje FC Gehaktbal fc grapjassen Pats Boem Punt Skere Pindakaas Volleybal girls Jeugd 3 #squad08 Bokado en de rest De Badeendjes FC frituurhuur Robin hood en haar squad Samengeraapt zooitje Schatjes Spontane eendjes Squad 07 Supervolley Jeugd 2A Creagirls FC Duimpie FC KIP HUTSpot M&M's Regenboog 2.0 Skeere schapen 20

STOFVRIJ BOREN EN ZAGEN in BETON, STEEN EN ASFALT Boren tot Ø400 mm / zagen tot 400 mm Voor particulier en bedrijf Handelsweg 7, 8152 BN Lemelerveld Tel: 0572 36 04 28 - mobiel 06 53 545 605 - info@gert-hiemstra.nl www.hiemstra-betonboringen.nl 21

Maandag 17-06-2019 scheidsrechter Veld 1 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 20:40 21:00 S 21:20 S Veld 2 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 20:40 21:00 S 21:20 S Veld 3 19:20 GA1 19:40 GA1 20:00 GA1 20:20 GA1 20:40 21:00 GA1 21:20 GA1 Veld 4 19:20 GA1 19:40 GA1 20:00 GA1 20:20 GA1 20:40 21:00 GA1 21:20 GA1 Brasil 1 De Wildzang De Bergrammers Brasil 1 pauze De Bergrammers Brasil 1 Goedgoan Grösdukers Goedgoan Grösdukers pauze Grösdukers Goedgoan #Hashtag Genieten De Schuimkoppen De Groenlanders #Hashtag Genieten pauze De Groenlanders #Hashtag Genieten Hastalavista Simpel 2 Hastalavista Simpel 2 pauze Simpel 2 Hastalavista The bear The bear Zaal Pierik 24 Simpel 2 De Schuimkoppen De Schuimkoppen Zaal Pierik 24 Woutje drukfoutje Woutje drukfoutje Zaal Pierik 24 Gj van de wp De Groenlanders Simpel 2 Hastalavista Zaal Pierik 24 Woutje drukfoutje Marjon! Marjon! De Groenlanders Gj van de wp Gj van de wp Gj van de wp Stofzoegers Grösdukers De Schuimkoppen De Groenlanders #Hashtag Genieten De Schuimkoppen De Wildzang De Wildzang Stofzoegers Ofniet Ofniet Stofzoegers Flippie Flappie Floepie De Bergrammers Grösdukers Goedgoan Stofzoegers Ofniet De Bergrammers Flippie Flappie Floepie De Wildzang Flippie Flappie Floepie De Bergrammers Brasil 1 Flippie Flappie Floepie De Wildzang 22

Gevelreiniging en Gevelimpregnering Houtworm - en Boktorbestrijding Zoals: Ook voor alle ongediertebestrijding! muizen ratten vlooien mieren Baltes Bellen Zwolle 038 - 4654450 Lemelerveld 0572 - 371166 kakkerlakken wespennesten 23

Maandag 17-06-2019 scheidsrechter Veld 5 19:20 GA2 19:40 GA2 20:00 GA2 20:20 GA2 20:40 21:00 GA2 21:20 GA2 Veld 6 19:20 GA2 19:40 GA2 20:00 GA2 20:20 GA2 20:40 21:00 GA2 21:20 GA2 Veld 7 19:20 GA3 19:40 GA3 20:00 GA3 20:20 GA3 20:40 21:00 GA3 21:20 GA3 Veld 8 19:20 GA3 19:40 GA3 20:00 GA3 20:20 GA3 20:40 21:00 GA3 21:20 GA3 Brasil 2 Fingerspitzengefühl De Gruspollen Brasil 2 pauze De Gruspollen Brasil 2 GoedZat Huetink en Co GoedZat Huetink en Co pauze Huetink en Co GoedZat Brasil 4 de kroepers Dalmsholte 2 Brasil 4 pauze Dalmsholte 2 Brasil 4 DWS Gruppendrieters DWS Gruppendrieters pauze Gruppendrieters DWS Pindakaas met struisvogel Zaal Pierik 78 Pindakaas met struisvogel Gruppendrieters de kroepers de kroepers Zaal Pierik 78 Smash up Smash up Zaal Pierik 78 de Tegensputters Dalmsholte 2 Gruppendrieters DWS Zaal Pierik 78 Smash up Simpel 1 Simpel 1 Dalmsholte 2 de Tegensputters de Tegensputters de Tegensputters Sukerpipe Huetink en Co de kroepers Dalmsholte 2 Brasil 4 de kroepers Fingerspitzengefühl Fingerspitzengefühl Sukerpipe Sprokkelaars 2 Sprokkelaars 2 Sukerpipe Getraind zooitje De Gruspollen Huetink en Co GoedZat Sukerpipe Sprokkelaars 2 De Gruspollen Getraind zooitje Getraind zooitje Getraind zooitje Fingerspitzengefühl De Gruspollen Brasil 2 Fingerspitzengefühl 24

Bouwbedrijf Sibelt Lemelerveld Voor informatie: Tjalkstraat 57, 8152 CN Lemelerveld Telefoon: (0572) 37 26 86 mobiel: (06) 46 09 85 77 bouwbedrijfsibelt@ziggo.nl Postbus 26, 8000 AA Zwolle Nederland Telefax Trucks: 038 - 4680660 / Telefax Parts: 0572 - 373018 Popovstraat 1 8013 RK Zwolle Tel.: 038 - 4680668 Parallelweg 24 8152 BE Lemelerveld Tel.: 0572 - 371791 25

Maandag 17-06-2019 GB1 GB1 GB1 GB1 pauze GB1 GB1 GB1 GB1 GB1 GB1 pauze GB1 GB1 GB2 GB2 GB2 GB2 pauze GB2 GB2 GB2 GB2 GB2 GB2 pauze GB2 GB2 Boellawaaioos Milou betaald CV de Paria's 1 Boellawaaioos CV de Paria's 1 Boellawaaioos Papa en zijn zonen R.O.B. 8.0 Papa en zijn zonen R.O.B. 8.0 R.O.B. 8.0 Papa en zijn zonen "Goed Te Passe 1" Carmel Salland Buurtjes van Buisman "Goed Te Passe 1" Buurtjes van Buisman "Goed Te Passe 1" De meeuwen Joortje Pils De meeuwen Joortje Pils Joortje Pils De meeuwen scheidsrechter Veld 9 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 10 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 11 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 12 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 CV de Paria's 1 P.P. P.P. P.P. Milou betaald Milou betaald volleyvlodders Un, Doss , Stresss... Un, Doss , Stresss... volleyvlodders Streepje voor Streepje voor Buurtjes van Buisman CV de Paria's 2 CV de Paria's 2 CV de Paria's 2 Carmel Salland Carmel Salland Schorremorries piranya's piranya's Schorremorries Pheune & Co Pheune & Co Milou betaald CV de Paria's 1 Boellawaaioos Milou betaald P.P. CV de Paria's 1 R.O.B. 8.0 Papa en zijn zonen volleyvlodders Un, Doss , Stresss... volleyvlodders R.O.B. 8.0 Carmel Salland Buurtjes van Buisman "Goed Te Passe 1" Carmel Salland CV de Paria's 2 Buurtjes van Buisman Joortje Pils De meeuwen Schorremorries piranya's Schorremorries Joortje Pils 26

DE BOOMBOUW Specialist in het vellen en rooien van zware en moeilijke bomen. Tevens Boomverzorging www.boombouw.nl De Boombouw ■ Handelsweg 27 ■ 8152 BN Lemelerveld Tel: 0572-37 24 71 ■ Mobiel: 0655-321 620 27

Maandag 17-06-2019 GB3 Tomasito scheidsrechter Veld 13 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 14 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 15 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Keet 't Keldertie GB3 harde kern skuurgoojrs Htm GB3 Oranje justice GB3 Htm GB3 harde kern skuurgoojrs GB3 Keet 't Keldertie GB3 Tomasito GB4 Simpel 4 GB4 De Zandbak 10 GB4 WBM GB4 De Zandbak 10 pauze GB4 Praam 1 GB4 De Zandbak 10 GB4 Vetkerties GB4 Simpel 4 GB5 Lümmeltütes GB5 Don't touch my balls GB5 Simpel 3 GB5 Don't touch my balls pauze GB5 Keerknallers GB5 Don't touch my balls GB5 Peet & co GB5 Lümmeltütes Rap en Gauw GB3 harde kern skuurgoojrs Tomasito pauze Keet 't Keldertie Oranje justice Rap en Gauw Oranje justice Vetkerties Praam 1 Weerdhuisweg Simpel 4 Vetkerties WBM Weerdhuisweg WBM Peet & co Keerknallers Stoepsnoevers Lümmeltütes Peet & co Simpel 3 Stoepsnoevers Simpel 3 harde kern skuurgoojrs Tomasito Htm Keet 't Keldertie Oranje justice Rap en Gauw Oranje justice Rap en Gauw De Zandbak 10 Simpel 4 Praam 1 Vetkerties WBM Weerdhuisweg WBM Weerdhuisweg Don't touch my balls Lümmeltütes Keerknallers Peet & co Simpel 3 Stoepsnoevers Simpel 3 Stoepsnoevers 28

Aftimmer & montagebedrijf Heuvelweg 42 8105 SJ Luttenberg Mobiel 06 - 15 26 55 59 29

Maandag 17-06-2019 GB6 kurk GB6 De Zonnetjes GB6 Sprokkelaars 1 GB6 De Zonnetjes pauze scheidsrechter Veld 16 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 17 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 18 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 Oh my God DE Buisman Bende Thuisfront FC kurk GB6 DE Buisman Bende Oh my God GB6 De Zonnetjes GB6 Oh my God GB6 kurk DA DA DA DA pauze DA DA DA DA DA DA DA pauze DA DA 06-lekkerdrinken 06-lekkerdrinken drakennest drakennest Green Ladies 06-lekkerdrinken drakennest Sprokkelaars 1 Thuisfront FC Sprokkelaars 1 Flawless by Merel Green Ladies Flawless by Merel Green Ladies Voetbalvrouwen Lemele dames 1 Lemele dames 1 Mission unblockable Voetbalvrouwen Mission unblockable Wat een toestand! Voetbalvrouwen Wat een toestand! Net niet Net niet Wat een toestand! De Zonnetjes kurk DE Buisman Bende Oh my God Sprokkelaars 1 Thuisfront FC Sprokkelaars 1 Thuisfront FC drakennest Voetbalvrouwen 06-lekkerdrinken Flawless by Merel Lemele dames 1 Green Ladies Green Ladies De gillende keukenmeiden Lemele dames 1 Mission unblockable Mission unblockable De gillende keukenmeiden Net niet Mission unblockable De gillende keukenmeiden Wat een toestand! 30

31

Maandag 17-06-2019 #squad08 Veld 19 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 20 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 Veld 21 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 22 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 23 19:00 19:20 19:40 20:00 J3 J3 J3 J3 pauze J3A FC frituurhuur J3A #squad08 J3A Bokado en de rest J3 J3 J3 J3 pauze J3 J3 Spontane eendjes Robin hood en haar squad Robin hood en haar squad Samengeraapt zooitje Spontane eendjes Samengeraapt zooitje Squad 07 Spontane eendjes Squad 07 Samengeraapt zooitje Supervolley Schatjes Schatjes J2A Regenboog 2.0 J2A FC KIP J2A Skeere schapen J2A Regenboog 2.0 J2A M&M's J2A FC Duimpie J2A HUTSpot J2A HUTSpot J2B Volleybananen J2B Fc GERARD J2B Volleygirls J2B Volleybananen Squad 07 Supervolley Skeere schapen HUTSpot FC KIP FC KIP FC Duimpie Creagirls M&M's Creagirls Volleygirls FC poar neem'n Fc GERARD Fc GERARD Robin hood en haar squad FC frituurhuur FC frituurhuur Supervolley Robin hood en haar squad Samengeraapt zooitje Schatjes Samengeraapt zooitje Squad 07 Tamar Huijsman Mirthe Bloten Mirthe Bloten Eva Westrik Tara Rosink Tara Rosink Tamar Huijsman Kristy Bergman Tes Kleinlugtenbeld Tes Kleinlugtenbeld Tes Kleinlugtenbeld Tamar Huijsman #squad08 Bokado en de rest Bokado en de rest scheidsrechter De Badeendjes FC frituurhuur De Badeendjes FC frituurhuur Bokado en de rest Spontane eendjes #squad08 De Badeendjes 32

Maandag 17-06-2019 scheidsrechter Veld 24 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 25 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 26 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 27 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 28 19:00 19:20 19:40 20:00 J2B Ri Ra Regenboog De Volleyknallers J2B De Volleyknallers J2B FC poar neem'n J2B FC poar neem'n J1A Rainbows J1A Rainbows Daar zit potentie in Ri Ra Regenboog Daar zit potentie in Regenboogknallers J1A De Heidepark Bevers FC scootmobiels J1A Regenboogknallers De Heidepark Bevers De Heidepark Bevers J1A Rainbowgirls J1A DaMiSaMi J1A FC scootmobiels J1A FC scootmobiels DaMiSaMi Blisemknallers Rainbowgirls Blisemknallers Abby Ophof Abby Ophof Abby Ophof Malou Zwakenberg Ivani Brouwer - Lynn Zwakenberg Henriëtte Exel - Lynn Zwakenberg Carolien Snel - Lynn Zwakenberg Linet van der Kolk - Yvet Exel Ilse Schoorlemmer - Madé Visser Linet van der Kolk - Madé Visser Olga Jansen Holleboom - Madé Visser Kim Poelhekke - Loes Blanke J1B Skere Pindakaas J1B FC Bolletje J1B Volleybal girls J1B Skere Pindakaas J1B Pats Boem Punt J1B De zeehonden J1B fc grapjassen J1B fc grapjassen Volleybal girls fc grapjassen FC Bolletje FC Bolletje De zeehonden FC Gehaktbal Pats Boem Punt FC Gehaktbal Marjon van Leusen - Renske van Kraanen Kim Eilert - Renske van Kraanen Céline van der Sligte - Renske van Kraanen Kim Eilert - Sterre Gort Sonja Kogelman - Romy Welker Jory Groenendijk - Romy Welker Indira Hulsman - Romy Welker Heidi Schutte - Britt Cuppen 33

Dinsdag 18-06-2019 scheidsrechter Veld 1 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 20:40 pauze 21:00 S 21:20 S Veld 2 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 20:40 pauze 21:00 S 21:20 S De Wildzang Flippie Flappie Floepie De Wildzang De Wildzang Flippie Flappie Floepie Goedgoan Brasil 1 De Bergrammers Brasil 1 Brasil 1 De Bergrammers De Bergrammers Veld 3 19:20 GA1 De Schuimkoppen 19:40 GA1 Gj van de wp 20:00 GA1 De Schuimkoppen 20:20 GA1 De Schuimkoppen 20:40 pauze 21:00 GA1 Gj van de wp 21:20 GA1 Hastalavista Veld 4 19:20 GA1 #Hashtag Genieten 19:40 GA1 De Groenlanders 20:00 GA1 #Hashtag Genieten 20:20 GA1 #Hashtag Genieten 20:40 pauze 21:00 GA1 De Groenlanders 21:20 GA1 De Groenlanders Marjon! Goedgoan Ofniet Stofzoegers Grösdukers Grösdukers Stofzoegers Stofzoegers Marjon! Ofniet Marjon! Ofniet The bear Hastalavista Woutje drukfoutje Zaal Pierik 24 Simpel 2 Simpel 2 Zaal Pierik 24 Zaal Pierik 24 The bear Woutje drukfoutje The bear Woutje drukfoutje 34 Flippie Flappie Floepie Ofniet Goedgoan Marjon! Goedgoan Marjon! De Bergrammers Brasil 1 Stofzoegers Grösdukers Brasil 1 Stofzoegers Gj van de wp Woutje drukfoutje Hastalavista The bear Hastalavista The bear De Groenlanders #Hashtag Genieten Zaal Pierik 24 Simpel 2 #Hashtag Genieten Zaal Pierik 24

35

36

Dinsdag 18-06-2019 scheidsrechter Veld 5 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 6 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 7 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 8 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 GA2 GA2 GA2 GA2 pauze GA2 GA2 GA2 GA2 GA2 GA2 pauze GA2 GA2 GA3 GA3 GA3 GA3 pauze GA3 GA3 GA3 GA3 GA3 GA3 pauze GA3 GA3 Fingerspitzengefühl Getraind zooitje Fingerspitzengefühl Fingerspitzengefühl Getraind zooitje GoedZat Brasil 2 De Gruspollen Brasil 2 Brasil 2 De Gruspollen De Gruspollen de kroepers de Tegensputters de kroepers de kroepers de Tegensputters DWS Brasil 4 Dalmsholte 2 Brasil 4 Brasil 4 Dalmsholte 2 Dalmsholte 2 Simpel 1 GoedZat Sprokkelaars 2 Sukerpipe Huetink en Co Huetink en Co Sukerpipe Sukerpipe Simpel 1 Sprokkelaars 2 Simpel 1 Sprokkelaars 2 Getraind zooitje Sprokkelaars 2 GoedZat Simpel 1 GoedZat Simpel 1 De Gruspollen Brasil 2 Sukerpipe Huetink en Co Brasil 2 Sukerpipe Pindakaas met struisvogel de Tegensputters DWS Smash up Zaal Pierik 78 Gruppendrieters Gruppendrieters Zaal Pierik 78 Zaal Pierik 78 Smash up DWS Pindakaas met struisvogel DWS Pindakaas met struisvogel Dalmsholte 2 Brasil 4 Pindakaas met struisvogel Zaal Pierik 78 Smash up Pindakaas met struisvogel Brasil 4 Smash up Zaal Pierik 78 Gruppendrieters 37

38

Dinsdag 18-06-2019 scheidsrechter Veld 9 19:20 GB1 19:40 GB1 20:00 GB1 20:20 GB1 20:40 21:00 GB1 21:20 GB1 Veld 10 19:20 GB1 19:40 GB1 20:00 GB1 20:20 GB1 20:40 21:00 GB1 21:20 GB1 Veld 11 19:20 GB2 19:40 GB2 20:00 GB2 20:20 GB2 20:40 21:00 GB2 21:20 GB2 Veld 12 19:20 GB2 19:40 GB2 20:00 GB2 20:20 GB2 20:40 21:00 GB2 21:20 GB2 pauze P.P. Papa en zijn zonen Boellawaaioos CV de Paria's 1 Boellawaaioos Boellawaaioos pauze CV de Paria's 1 CV de Paria's 1 Carmel Salland CV de Paria's 2 Carmel Salland Carmel Salland pauze CV de Paria's 2 De meeuwen "Goed Te Passe 1" Buurtjes van Buisman "Goed Te Passe 1" "Goed Te Passe 1" pauze Buurtjes van Buisman Buurtjes van Buisman Pheune & Co piranya's "Goed Te Passe 1" Schorremorries Joortje Pils Joortje Pils Schorremorries Schorremorries Pheune & Co piranya's De meeuwen Pheune & Co Buurtjes van Buisman "Goed Te Passe 1" Schorremorries Joortje Pils Streepje voor Un, Doss , Stresss... Pheune & Co De meeuwen piranya's Schorremorries Boellawaaioos volleyvlodders CV de Paria's 2 piranya's De meeuwen Pheune & Co R.O.B. 8.0 R.O.B. 8.0 volleyvlodders volleyvlodders Streepje voor Un, Doss , Stresss... Papa en zijn zonen Streepje voor CV de Paria's 1 Boellawaaioos volleyvlodders R.O.B. 8.0 Milou betaald P.P. Milou betaald Milou betaald Streepje voor Papa en zijn zonen Un, Doss , Stresss... volleyvlodders P.P. Un, Doss , Stresss... Papa en zijn zonen Streepje voor 39

40

Dinsdag 18-06-2019 scheidsrechter Veld 13 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 14 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 15 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 16 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 GB3 GB3 GB3 pauze GB3 GB3 GB3 GB3 GB4 GB4 GB4 pauze GB4 GB4 GB4 Dalmsholte 1 Tomasito Dalmsholte 1 De Neppies Dalmsholte 1 De Neppies Oranje justice De Bennies Simpel 4 De Bennies De Neppies Rap en Gauw Keet 't Keldertie Tomasito Oranje justice Rap en Gauw Keet 't Keldertie De reservespelers Weerdhuisweg Vetkerties De reservespelers Simpel 4 De Bennies WBM GB4 WBM GB5 GB5 GB5 pauze GB5 GB5 GB5 GB5 GB6 GB6 GB6 pauze GB6 GB6 GB6 GB6 De reservespelers Weerdhuisweg Vetkerties bende van Gait Lümmeltütes bende van Gait De Zandbak 10,5 Stoepsnoevers Peet & co De Zandbak 10,5 Lümmeltütes bende van Gait Simpel 3 De Zandbak 10,5 Stoepsnoevers Simpel 3 Peet & co Balgenbende kurk Balgenbende Brugkerk Balgenbende Brugkerk Brugkerk Thuisfront FC Oh my God kurk Sprokkelaars 1 Thuisfront FC Sprokkelaars 1 Oh my God 41 Tomasito Dalmsholte 1 De Neppies Keet 't Keldertie Rap en Gauw Keet 't Keldertie Rap en Gauw Simpel 4 De Bennies De reservespelers Vetkerties Weerdhuisweg Vetkerties Weerdhuisweg Lümmeltütes bende van Gait De Zandbak 10,5 Peet & co Stoepsnoevers Peet & co Stoepsnoevers kurk Balgenbende Brugkerk Oh my God Thuisfront FC Oh my God Thuisfront FC

Dinsdag 18-06-2019 scheidsrechter Veld 17 19:20 DA 06-lekkerdrinken 19:40 DA drakennest 20:00 DA drakennest 20:20 pauze 20:40 DA Mission unblockable 21:00 DA Flawless by Merel 21:20 DA Flawless by Merel 21:40 DA Lemele dames 1 Veld 18 19:00 DA drakennest 19:20 DA Flawless by Merel 19:40 pauze 20:00 DA Lemele dames 1 20:20 pauze 21:00 DA 06-lekkerdrinken Veld 19 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 20 19:20 19:40 20:00 20:20 21:00 J3 J3 J3 pauze J3 J3 J3 pauze J3 #squad08 Bokado en de rest Bokado en de rest Samengeraapt zooitje J3 De Badeendjes J3 De Badeendjes Mission unblockable Schatjes Samengeraapt zooitje Schatjes Schatjes Robin hood en haar squad Spontane eendjes Bokado en de rest J3 De Badeendjes J3 #squad08 Supervolley Supervolley Robin hood en haar squad Supervolley Samengeraapt zooitje drakennest Samengeraapt zooitje #squad08 #squad08 De Badeendjes Robin hood en haar squad Spontane eendjes Spontane eendjes Robin hood en haar squad Schatjes De Badeendjes Bokado en de rest Samengeraapt zooitje Bokado en de rest De gillende keukenmeiden Mission unblockable Net niet Lemele dames 1 Voetbalvrouwen Voetbalvrouwen Flawless by Merel Voetbalvrouwen Lemele dames 1 Net niet De gillende keukenmeiden Flawless by Merel De gillende keukenmeiden drakennest Net niet Mission unblockable Net niet Mission unblockable 06-lekkerdrinken 06-lekkerdrinken 42

Dinsdag 18-06-2019 scheidsrechter Veld 23 19:20 19:40 20:00 Veld 24 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 27 19:00 19:20 19:40 Veld 28 19:00 19:20 19:40 20.00 J2B Ri Ra Regenboog J2B Fc GERARD J2B Volleybananen J2B De Volleyknallers J2B Daar zit potentie in J2B De Volleyknallers J2B Volleygirls J1B Pats Boem Punt J1B FC Bolletje J1B Skere Pindakaas J1B De zeehonden J1B FC Gehaktbal J1B De zeehonden J1B Volleybal girls Volleybananen Eva Westrik Ri Ra Regenboog Eva Westrik Daar zit potentie in Laura Bluemink Volleygirls Volleygirls FC poar neem'n FC poar neem'n Skere Pindakaas Pats Boem Punt FC Gehaktbal Volleybal girls Volleybal girls fc grapjassen fc grapjassen Kristy Bergman Kristy Bergman Malou Zwakenberg Laura Bluemink Céline van der Sligte - Yvet Exel Jory Groenendijk - Yvet Exel Kim Eilert - Alinde Visscher Marjon van Leusen - Loes Blanke Marjon van Leusen - Loes Blanke Heidi Schutte - Britt Cuppen Sonja Kogelman - Britt Cuppen 43

44

45

Woensdag 19-06-2019 S Veld 1 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 2 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 3 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 4 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 S S S pauze S S S S S S pauze S S Brasil 1 Brasil 1 De Bergrammers De Bergrammers De Wildzang De Wildzang scheidsrechter Goedgoan Grösdukers Goedgoan Grösdukers Goedgoan Grösdukers Flippie Flappie Floepie Marjon! Ofniet Marjon! Flippie Flappie Floepie Stofzoegers Flippie Flappie Floepie Ofniet Marjon! Ofniet GA1 #Hashtag Genieten GA1 #Hashtag Genieten GA1 De Groenlanders GA1 De Groenlanders pauze GA1 De Schuimkoppen GA1 De Schuimkoppen GA1 Gj van de wp GA1 The bear GA1 Gj van de wp GA1 Gj van de wp pauze GA1 The bear GA1 Woutje drukfoutje Hastalavista Simpel 2 The bear Woutje drukfoutje Zaal Pierik 24 Woutje drukfoutje Zaal Pierik 24 Zaal Pierik 24 De Groenlanders Hastalavista Woutje drukfoutje Gj van de wp The bear The bear Woutje drukfoutje Gj van de wp Stofzoegers Stofzoegers Hastalavista Simpel 2 Hastalavista Simpel 2 Grösdukers De Wildzang Brasil 1 De Wildzang De Bergrammers Goedgoan Ofniet Flippie Flappie Floepie Marjon! Marjon! Ofniet Flippie Flappie Floepie Simpel 2 De Schuimkoppen #Hashtag Genieten De Schuimkoppen 46

47

Woensdag 19-06-2019 scheidsrechter Veld 11 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 12 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 13 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 14 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 GB2 "Goed Te Passe 1" GB2 "Goed Te Passe 1" GB2 Buurtjes van Buisman GB2 Buurtjes van Buisman pauze GB2 Carmel Salland GB2 Carmel Salland GB2 CV de Paria's 2 GB2 Pheune & Co GB2 CV de Paria's 2 GB2 CV de Paria's 2 pauze GB2 Pheune & Co GB2 piranya's GB3 Oranje justice GB3 Rap en Gauw GB3 Oranje justice pauze GB3 Rap en Gauw GB3 De Neppies GB3 harde kern skuurgoojrs GB3 Rap en Gauw GB4 WBM GB4 Weerdhuisweg GB4 WBM pauze GB4 Weerdhuisweg GB4 De reservespelers GB4 De Zandbak 10 GB4 Weerdhuisweg De Zandbak 10 Praam 1 De Bennies Praam 1 48 Praam 1 De Zandbak 10 Praam 1 De reservespelers Schorremorries Schorremorries De Neppies Dalmsholte 1 Htm harde kern skuurgoojrs Htm Dalmsholte 1 Htm De reservespelers De Bennies Praam 1 piranya's CV de Paria's 2 Dalmsholte 1 Oranje justice Dalmsholte 1 Htm harde kern skuurgoojrs Htm De Neppies De Bennies WBM De Bennies De meeuwen Joortje Pils De meeuwen Joortje Pils De meeuwen Joortje Pils Pheune & Co piranya's Schorremorries piranya's Joortje Pils Carmel Salland "Goed Te Passe 1" Carmel Salland Buurtjes van Buisman De meeuwen piranya's CV de Paria's 2 Pheune & Co Pheune & Co

49

Woensdag 19-06-2019 scheidsrechter Veld 15 19:20 GB5 19:40 GB5 20:00 GB5 20:20 20:40 GB5 21:00 GB5 21:20 GB5 21:40 GB5 Veld 16 19:20 GB6 19:40 GB6 20:00 GB6 20:20 20:40 GB6 21:00 GB6 21:20 GB6 21:40 GB6 Veld 17 19:00 DA 19:20 DA 19:40 DA 20:00 DA 20:20 pauze 20:40 DA 21:00 DA 21:20 DA 21:40 DA Green Ladies Lemele dames 1 Flawless by Merel Wat een toestand! Lemele dames 1 Lemele dames 1 Net niet Wat een toestand! Net niet Net niet Wat een toestand! Flawless by Merel Simpel 3 Stoepsnoevers Simpel 3 pauze Stoepsnoevers Don't touch my balls De Zandbak 10,5 Keerknallers Don't touch my balls bende van Gait Stoepsnoevers Keerknallers Sprokkelaars 1 Thuisfront FC Sprokkelaars 1 pauze Thuisfront FC Brugkerk De Zonnetjes Thuisfront FC De Zonnetjes DE Buisman Bende Balgenbende DE Buisman Bende Flawless by Merel Mission unblockable Flawless by Merel Net niet Green Ladies Green Ladies Mission unblockable Net niet DE Buisman Bende De Zonnetjes DE Buisman Bende Brugkerk Green Ladies Green Ladies Lemele dames 1 Wat een toestand! Brugkerk Balgenbende DE Buisman Bende Keerknallers Don't touch my balls Keerknallers De Zandbak 10,5 Balgenbende Sprokkelaars 1 Balgenbende De Zandbak 10,5 bende van Gait Keerknallers bende van Gait Simpel 3 bende van Gait 50

51

Woensdag 19-06-2019 scheidsrechter Veld 19 19:00 19:20 19:40 20:00 21:00 21:20 21:40 Veld 21 19:00 19:20 19:40 Veld 22 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 23 19:00 19:20 19:40 Veld 24 19:00 19:20 19:40 J3 J3 J3 J3 20:20 pauze 20:40 J3 J3 J3 J3 De Badeendjes De Badeendjes FC frituurhuur FC frituurhuur FC frituurhuur De Badeendjes Samengeraapt zooitje Schatjes Samengeraapt zooitje Schatjes FC frituurhuur FC frituurhuur Robin hood en haar squad Squad 07 Robin hood en haar squad Schatjes Squad 07 Robin hood en haar squad Schatjes Robin hood en haar squad Squad 07 J2A M&M's J2A FC KIP J2A Regenboog 2.0 J2A FC Duimpie J2A Creagirls J2A FC Duimpie J2A Skeere schapen J2B Daar zit potentie in J2B Daar zit potentie in J2B De Volleyknallers J2B Volleybananen J2B FC poar neem'n J2B Volleygirls Regenboog 2.0 M&M's Creagirls Skeere schapen Skeere schapen HUTSpot HUTSpot Ri Ra Regenboog Fc GERARD Fc GERARD De Volleyknallers Volleybananen Ri Ra Regenboog Schatjes Squad 07 De Badeendjes Zoë Spijkerman Zoë Spijkerman Zoë Spijkerman Floor Manenschijn Floor Manenschijn Floor Manenschijn Sterre Gort Isa Manenschijn Isa Manenschijn Isa Manenschijn Romée van den Berg Romée van den Berg Sterre Gort 52

Veld 25 19:00 19:20 19:40 Veld 26 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 27 19:00 19:20 19:40 Veld 28 19:00 19:20 19:40 Woensdag 19-06-2019 J1A Rainbowgirls scheidsrechter Rainbows J1A De Heidepark Bevers Rainbowgirls J1A Rainbows Blisemknallers Ivani Brouwer - Daphne Veltmaat Henriëtte Exel - Daphne Veltmaat Kim Poelhekke - Daphne Veltmaat J1A DaMiSaMi J1A Blisemknallers J1A DaMiSaMi J1A Regenboogknallers J1B FC Gehaktbal J1B FC Gehaktbal J1B De zeehonden J1B Skere Pindakaas J1B fc grapjassen J1B Volleybal girls Regenboogknallers Regenboogknallers FC scootmobiels FC scootmobiels Pats Boem Punt FC Bolletje FC Bolletje De zeehonden Skere Pindakaas Pats Boem Punt Olga Jansen Holleboom - Demi Bonen Ivani Brouwer - Demi Bonen Ilse Schoorlemmer - Demi Bonen Carolien Snel - Alinde Visscher Indira Hulsman - Erin koenjer Indira Hulsman - Erin koenjer Céline van der Sligte – Erin Koenjer Sonja Kogelman - Lynn Veurink Heidi Schutte - Lynn Veurink Jory Groenendijk - Lynn Veurink 53

54

Donderdag 20-06-2019 scheidsrechter Veld 5 19:20 GA2 Brasil 2 19:40 GA2 Brasil 2 20:00 GA2 De Gruspollen 20:20 GA2 De Gruspollen 20:40 pauze 21:00 GA2 Fingerspitzengefühl 21:20 GA2 Fingerspitzengefühl Veld 6 19:20 GA2 Getraind zooitje 19:40 GA2 Simpel 1 20:00 GA2 Getraind zooitje 20:20 GA2 Getraind zooitje 20:40 pauze 21:00 GA2 Simpel 1 21:20 GA2 Sprokkelaars 2 Veld 7 19:20 GA3 Brasil 4 19:40 GA3 Brasil 4 20:00 GA3 Dalmsholte 2 20:20 GA3 Dalmsholte 2 20:40 pauze 21:00 GA3 de kroepers 21:20 GA3 de kroepers Veld 8 19:20 GA3 de Tegensputters GoedZat Huetink en Co GoedZat Huetink en Co GoedZat Huetink en Co Simpel 1 Sprokkelaars 2 Sukerpipe Sprokkelaars 2 Sukerpipe Sukerpipe DWS Gruppendrieters DWS Gruppendrieters DWS Gruppendrieters Huetink en Co Fingerspitzengefühl Brasil 2 Fingerspitzengefühl De Gruspollen GoedZat Sprokkelaars 2 Getraind zooitje Simpel 1 Simpel 1 Sprokkelaars 2 Getraind zooitje Gruppendrieters de kroepers Brasil 4 de kroepers Dalmsholte 2 DWS Pindakaas met struisvogel Smash up 19:40 GA3 Pindakaas met struisvogel Smash up 20:00 GA3 de Tegensputters 20:20 GA3 de Tegensputters de Tegensputters Zaal Pierik 78 Smash up 20:40 pauze 21:00 GA3 Pindakaas met struisvogel Zaal Pierik 78 21:20 GA3 Smash up Zaal Pierik 78 55 Pindakaas met struisvogel Pindakaas met struisvogel Smash up de Tegensputters

56

Veld 9 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Donderdag 20-06-2019 GB1 GB1 pauze GB1 GB1 Veld 10 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 13 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 Veld 14 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 GB1 GB1 GB1 GB1 pauze GB1 GB1 GB3 GB3 GB3 pauze GB3 GB3 GB3 GB4 GB4 GB4 GB4 GB4 Boellawaaioos Boellawaaioos GB1 CV de Paria's 1 GB1 CV de Paria's 1 Milou betaald Milou betaald P.P. Streepje voor P.P. P.P. Streepje voor Un, Doss , Stresss... Tomasito De Neppies Dalmsholte 1 Keet 't Keldertie Keet 't Keldertie Tomasito Simpel 4 De reservespelers GB4 De Bennies pauze Vetkerties Vetkerties Simpel 4 Papa en zijn zonen R.O.B. 8.0 Papa en zijn zonen R.O.B. 8.0 Papa en zijn zonen R.O.B. 8.0 Streepje voor Un, Doss , Stresss... volleyvlodders Un, Doss , Stresss... volleyvlodders volleyvlodders Dalmsholte 1 harde kern skuurgoojrs Htm harde kern skuurgoojrs De Neppies Htm De Bennies De Zandbak 10 Praam 1 De Zandbak 10 De reservespelers Praam 1 scheidsrechter R.O.B. 8.0 Milou betaald Boellawaaioos Milou betaald CV de Paria's 1 Papa en zijn zonen Un, Doss , Stresss... P.P. Streepje voor Streepje voor Un, Doss , Stresss... P.P. harde kern skuurgoojrs Tomasito De Neppies Htm harde kern skuurgoojrs De Neppies De Zandbak 10 Simpel 4 De reservespelers Praam 1 De Zandbak 10 De reservespelers 57

Donderdag 20-06-2019 scheidsrechter Veld 15 19:20 19:40 20:00 20.20 20:40 21:00 21:20 Veld 16 19:20 19:40 20:00 20.20 20:40 21:00 21:20 GB5 Lümmeltütes GB5 De Zandbak 10,5 GB5 bende van Gait pauze GB5 Peet & co GB5 Peet & co GB5 Lümmeltütes GB6 kurk GB6 Brugkerk GB6 Balgenbende pauze GB6 Oh my God GB6 Oh my God GB6 kurk bende van Gait Don't touch my balls Keerknallers Don't touch my balls De Zandbak 10,5 Keerknallers Balgenbende De Zonnetjes DE Buisman Bende De Zonnetjes Brugkerk DE Buisman Bende Don't touch my balls Lümmeltütes De Zandbak 10,5 Keerknallers Don't touch my balls De Zandbak 10,5 De Zonnetjes kurk Brugkerk DE Buisman Bende De Zonnetjes Brugkerk 58

Veld 17 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 19 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 21 19:00 19:20 19:40 Veld 22 19:00 19:20 19:40 Donderdag 20-06-2019 Green Ladies DA DA DA DA pauze DA DA DA DA J3 J3 J3 J3 pauze J3 J3 J3 J3 J2A J2A drakennest drakennest Green Ladies 06-lekkerdrinken 06-lekkerdrinken Voetbalvrouwen 06-lekkerdrinken FC frituurhuur Bokado en de rest Bokado en de rest FC frituurhuur #squad08 #squad08 Spontane eendjes #squad08 Creagirls Creagirls J2A FC Duimpie J2A J2A J2A Regenboog 2.0 HUTSpot Skeere schapen Wat een toestand! Wat een toestand! Voetbalvrouwen Wat een toestand! Voetbalvrouwen Squad 07 Squad 07 Spontane eendjes Supervolley Squad 07 Supervolley Supervolley Spontane eendjes M&M's FC KIP FC KIP FC Duimpie Regenboog 2.0 M&M's scheidsrechter drakennest De gillende keukenmeiden De gillende keukenmeiden De gillende keukenmeiden 06-lekkerdrinken Voetbalvrouwen De gillende keukenmeiden Voetbalvrouwen De gillende keukenmeiden Wat een toestand! De gillende keukenmeiden Bokado en de rest Supervolley Supervolley #squad08 Spontane eendjes Spontane eendjes Squad 07 Supervolley Kyra Hulsink Kyra Hulsink Kyra Hulsink Lotte Manenschijn Lotte Manenschijn Lotte Manenschijn 59

Donderdag 20-06-2019 scheidsrechter Veld 25 19:00 19:20 19:40 Veld 26 19:00 19:20 19:40 J1A Blisemknallers J1A Blisemknallers J1A DaMiSaMi Rainbowgirls De Heidepark Bevers Ilse Schoorlemmer - Amber Fokkert Carolien Snel - Amber Fokkert De Heidepark Bevers Olga Jansen Holleboom - Amber Fokkert J1A Rainbows J1A FC scootmobiels DaMiSaMi Rainbows J1A Regenboogknallers Rainbowgirls Kim Poelhekke - Frederique ten Broeke Linet van der Kolk - Frederique ten Broeke Henriëtte Exel - Frederique ten Uw adres voor: Radio’s Televisie Campingartikelen Wasautomaten Verlichting Videocamera’s DVD-spelers Fotorolletjes Huishoudelijke en Electrische huishoudelijke artikelen Magnetrons Koelkasten Diepvriezers Schotelantennes enz. Vilstersestraat 11 8152 AA Lemelerveld Telefoon.: 0572 - 37 27 27 60

61

Finaleregeling Gemengd S, A en B Finaleregeling S-poule De nrs. 1 t/m 4 uit de S-poule spelen vrijdagavond finalewedstrijden. Voor de S-poule worden er kruisfinales gespeeld. Deze wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set). Tijdens iedere set heeft ieder team recht op twee time-outs van 30 seconden. 20:00 uur Nr.1 uit poule S – Nr.4 uit poule S (wedstrijd 1) 20:00 uur Nr.2 uit poule S – Nr.3 uit poule S (wedstrijd 2) 21:00 uur winnaar wedstrijd 1–winnaar wedstrijd 2 (om de 1e en 2e plaats) 21:00 uur verliezer wedstrijd 1–verliezer wedstrijd 2 (om de 3e en 4e plaats) Finaleregeling Gemengd A-poule De nrs. 1, 2 en 3 van de poules gaan over naar de finale. De resultaten van de aldus verkregen 9 teams worden teruggerekend naar het resultaat per wedstrijd, en deze teams zullen als volgt worden verdeeld: Poule FGA1 FGA2 FGA3 Teams 1 6 7 2 5 8 3 4 9 Elk van deze teams speelt één wedstrijd tegen de overige twee teams uit dezelfde poule. De scheidsrechter wordt door het niet spelende team geleverd. Deze 3 wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals die ook voor de poulewedstrijden gelden, en beginnen om 19:00, 19:20 en 19:40 uur. De winnaar van iedere poule en de beste nr. 2 van alle poules gaan door naar de 2e finaleronde. Tweede finaleronde Gemengd A De resultaten van de 4 teams worden gesorteerd op het gemiddeld aantal wedstrijdpunten. De nr. 1 en 4 spelen 1 wedstrijd tegen elkaar en hetzelfde geldt voor de nummers 2 en 3. Deze wedstrijden bestaan uit 2 sets van elk 15 minuten. Aanvang om ongeveer 20.15 uur. Finale gemengd A De winnaars spelen vervolgens om de 1e en 2e plaats, de verliezers om de 3e en 4e plaats. Deze 2 wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, tot een maximum van 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set) en zullen om ongeveer 21:00 uur beginnen. 62

Finaleregeling Gemengd S, A en B Finaleregeling Gemengd B-poule De nrs. 1 en 2 van de poules gaan over naar de 1e finaleronde. Eerste finaleronde Gemengd B De resultaten van de 12 teams worden teruggerekend naar het gemiddeld aantal wedstrijdpunten. Deze teams worden als volgt verdeeld: Poule FGB1 FGB2 FGB3 FGB4 Teams 1 8 9 2 7 10 3 6 11 4 5 12 Elk van deze teams speelt één wedstrijd tegen de overige twee teams uit dezelfde poule. De scheidsrechter wordt door het niet spelende team geleverd. Deze 3 wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals die ook voor de poulewedstrijden gelden, en beginnen om 19:00, 19:20 en 19:40 uur. De winnaar van iedere poule gaat door naar de 2e finaleronde. Tweede finaleronde Gemengd B De resultaten van de 4 teams worden gesorteerd op het gemiddeld aantal wedstrijdpunten. De nr. 1 en 4 spelen 1 wedstrijd tegen elkaar en hetzelfde geldt voor de nummers 2 en 3. Deze wedstrijden bestaan uit 2 sets van elk 15 minuten. Aanvang om ongeveer 20.15 uur. Finale Gemengd B De winnaars spelen vervolgens om de 1e en 2e plaats, de verliezers om de 3e en 4e plaats. Deze 2 wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, tot een maximum van 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set) en zullen om ongeveer 21:00 uur beginnen. 63

Finaleregeling Dames Bij de Dames worden er kruisfinales gespeeld. Deze wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set). Tijdens iedere set heeft ieder team recht op twee time-outs van 30 seconden. 19:00 uur Nr.1 uit de poule – Nr.4 uit de poule (wedstrijd 1) 19:00 uur Nr.2 uit de poule – Nr.3 uit de poule (wedstrijd 2) 20:00 uur winnaar wedstrijd 1 – winnaar wedstrijd 2 (om de 1e en 2e plaats) 20:00 uur verliezer wedstrijd 1 – verliezer wedstrijd 2 (om de 3e en 4e plaats) De eindstand in deze finalepoule is de eindstand van het toernooi. 64

Finaleregeling Jeugd-1/Jeugd-2/Jeugd-3 Finaleregeling Jeugd-1 Bij Jeugd-1 worden kruisfinales gespeeld. Deze wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set). 19:00 uur Nr.1 uit poule J1A – Nr.2 uit poule J1B wedstrijd 1) 19:00 uur Nr.1 uit poule J1B – Nr.2 uit poule J1A (wedstrijd 2) 19:45 uur winnaar wedstrijd 1 – winnaar wedstrijd 2 (om de 1e en 2e plaats) 19:45 uur verliezer wedstrijd 1 – verliezer wedstrijd 2 (om de 3e en 4e plaats) Finaleregeling Jeugd-2 Bij Jeugd-2 worden kruisfinales gespeeld. Deze wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set). 19:00 uur Nr.1 uit poule J2A – Nr.2 uit poule J2B (wedstrijd 1) 19:00 uur Nr.1 uit poule J2B – Nr.2 uit poule J2A (wedstrijd 2) 20:00 uur winnaar wedstrijd 1 – winnaar wedstrijd 2 (om de 1e en 2e plaats) 20:00 uur verliezer wedstrijd 1 – verliezer wedstrijd 2 (om de 3e en 4e plaats) Finaleregeling Jeugd-3 Bij Jeugd-3 worden kruisfinales gespeeld. Deze wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set). Tijdens iedere set heeft ieder team recht op twee time-outs van 30 seconden. 19:00 uur Nr.1 uit de poule – Nr.4 uit de poule (wedstrijd 1) 19:00 uur Nr.2 uit de poule – Nr.3 uit de poule (wedstrijd 2) 20:00 uur winnaar wedstrijd 1 – winnaar wedstrijd 2 (om de 1e en 2e plaats) 20:00 uur verliezer wedstrijd 1 – verliezer wedstrijd 2 (om de 3e en 4e plaats) De eindstand in deze finalepoule is de eindstand van het toernooi. 65

 schoonheidssalon  zonnestudio  stoelmassage  grimeren  dépositaire: Bio-Essence, Kaé en dr.R.A.Eckstein. schoonheidssalon Klipperstraat 17 8152 BS Lemelerveld. telefoon 0572-372227 www.schoonheidssalon-rian.nl 66

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
Home


You need flash player to view this online publication