12

Toernooireglement 11. Het is verboden om de bal met de voet te spelen. 12. De wedstrijd om de 1e en 2e plaats, en die om de 3e en 4e plaats, wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Tijdens deze wedstrijden zijn per team per set twee time-outs van 30 seconden toegestaan. 13. Voor ieder team (behalve bij Jeugd-3) geldt dat er nooit meer dan 2 competitiespelende NeVoBo-leden tegelijkertijd in het veld mogen staan. Bij Jeugd-3 teams is dat maximaal 3 competitiespelers. Een speler valt niet onder deze regel als hij/zij minimaal 2 jaar absoluut niet bij de NeVoBo als competitiespelend lid ingeschreven heeft gestaan. 14. Ploegen die zich als Gemengd team inschrijven, moeten altijd tenminste twee dames en twee heren in het veld hebben staan. Een Dames-team bestaat uitsluitend uit Dames. De maximum leeftijd voor Jeugd-3 is 16 jaar. 15. Een spe(e)l(st)er mag uitsluitend voor het team uitkomen waarvoor hij/zij is opgegeven. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Superpoule. Zie regel 16 hierna. 16. Bij overmacht is het toegestaan per team maximaal twee spe(e)l(st)ers toe te voegen, mits de namen vooraf aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven, en de wedstrijdleiding hiervoor toestemming heeft gegeven. In alle gevallen moet art. 13 en 14 in acht worden genomen. De eenmaal aan het team toegevoegde personen mogen gedurende het vervolg van het toernooi niet meer voor andere teams uitkomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Superpoule: als sprake is van overmacht, dan is het mogelijk om een speler uit een lager team mee te laten spelen. Ook dit moet van tevoren gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. 17. Wanneer tijdens of na afloop van een wedstrijd blijkt dat een team van het reglement is afgeweken, dan zal het team worden bestraft: de betreffende wedstrijd wordt met twee maal15-0 verloren, en er worden per overtreding 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht. De tegenstander wordt aangewezen als winnaar met dezelfde cijfers, en de punten tellen volledig mee voor dat team. 18. De winnaar van de superpoule wint een wisselbeker. Deze beker komt definitief in het bezit als deze 3 achtereenvolgende jaren door datzelfde team is gewonnen. Voor Jeugd-1, Jeugd-2, Gemengd-A en Gemengd-B en Dames zijn geen wisselbekers. Wel worden daar medaillesuitgereikt voor de 1e jeugdteams. , 2e en 3e 19. Het spelen op schoenen met noppen/spikes, alsmede op slippers, laarzen, klompen en soldatenkisten is niet toegestaan. Het dragen van kleding of sieraden waardoor de veiligheid in gevaar kan komen, of materialen waardoor de bodem beschadigd kan worden, is niet toegestaan. 20. Beschadiging van materialen zal voor rekening van de voor de schade aansprakelijke perso(o)n(en) worden hersteld. plaats bij de 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication