13

Toernooireglement 21. Iedereen die het terrein betreedt, wordt geacht op de hoogte te (kunnen) zijn van dit reglement, en verklaart zich te onderwerpen aan het hierin gestelde. 22. In geen enkel geval kan volleybalvereniging "De Bevers", en de daaronder vallende Toernooicommissie en haar leden en medewerkers, alsmede de vrijwilligers van de E.H.B.O., aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van schade, ontstaan door welke oorzaak dan ook. 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 24. Protesten worden direct na afloop van de wedstrijd door de aanvoerder gemeld bij de scheidsrechter, die hiervan aantekening maakt op het wedstrijdformulier. De scheidsrechter licht dit protest toe bij het wedstrijdsecretariaat als hij dit Formulier inlevert. Dezelfde avond nog beslist het wedstrijdsecretariaat hoe dit protest wordt afgehandeld. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication