3

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 3 3 Wäördsje van de Veurzitt er Beste Havermennekes en Havervruikes, Vanaf deze plaats richt ik met gemengde gevoelens een woord tot de lezers van deze Haverbode. Allereerst zal ik kort ingaan op weer een geweldig Carnavals seizoen in alle aspecten door de hoogte punten te benaderen. Het seizoen 2019-2020 was vanaf het starten op 24 november met het uitroepen van het nieuwe prinsenpaar Stefan en Chantal tot en met het eindigen op dinsdag 25 februari een geweldig seizoen. De Haverbode met kleurrijke opmaak die positief ontvangen werd en de grote belangstelling voor de aangeboden steunkaarten gaven ons al een voorbode dat dit seizoen wel eens een spetterend seizoen zou kunnen worden. De grote opkomst tijdens de prinsenreceptie en muzikale bijdrage van vrienden en familie heeft ons seizoen veel kleur gegeven. De Seniorenmiddag was geweldig bezocht en snel uitverkocht. Het was een middag die door de geweldige muzikale bijdrage van artiesten met gevarieerd repertoire uitgroeide tot een gezellige middag waar diverse malen gedanst werd en polonaises werden gelopen. De BBB avond was door de grote vraag naar kaarten binnen drie weken geheel uitverkocht ook hier hebben zich speciale dingen voorgedaan van polonaises tot en met een heus WCconcert toe. De optocht die weer door de bijdrage van een grote keur aan groepen en einzelgängers een grote kleurrijke stoet vormde zette de verbondenheid en samenhorigheid van ons Bunde kracht bij. De Carnaval werd echter overschaduwd door het noodlottige ongeval tijdens de verplaatsing van optocht wagens na de optocht van Meerssen. Op gepaste wijze hebben wij de resterende momenten van het Carnavals seizoen voortgezet. De verbondenheid van alle Carnavals verenigingen in Groot Meerssen bij het steunen en verwerken van deze tragedie onderstreept het gemeenschappelijk karakter van de verenigingen, verbondenheid in gezellige momenten maar ook er voor elkaar zijn in moeilijke momenten. Na deze terugblik kijken we vooruit naar seizoen 20202021. Na het afsluiten van de Carnaval en opruimen van versieringen werden we geconfronteerd met het Corona virus en bijhorende maatregelen om onze veiligheid en gezondheid te bewaken. Na het bereiken van de eerste signalen en verhalen over impact op de gezondheid hebben wij als Havermennekes een overleg met alle Carnavals verenigingen van de gemeente Meerssen belegd. Dit vond plaats op 16 juni 2020 waar we allen onze bezorgdheid hebben geuit hoe om te gaan met het aankomende Carnavalsseizoen. Na het tweede overleg op 10 september hebben we gezamenlijk besloten om geen nieuwe Prinsenparen uit te roepen en alle evenementen omtrent Carnaval te schrappen. Het Corona virus bepaalt op dit moment onze bewegingsvrijheid en grotendeels ons handelen, echter zullen wij als CV de Havermennekes toch trachten een uiting te geven aan het carnavalsgevoel. Hieronder valt ook deze editie van de Haverbode die normaliter in het tekenstaat van afgelopen seizoen en beleefde hoogtepunten, maar nu refereert aan de mooie momenten die we samen in het verleden hebben beleefd. Deze momenten kwamen voort uit de evenementen die we ieder jaar weer konden neerzetten door bijdrage van een grote groep sponsoren, optochten en gezellige momenten in de Cafés van Bunde. Voor deze editie van de Haverbode hebben we onze sponsoren benaderd en hun een gratis advertentie geboden in deze bizarre tijden, om zo ook onze verbondenheid met hun te benadrukken. We hopen dat ook zij in deze tijd de kracht vinden om hun ondernemerschap uit te dragen en ze ondersteund worden door de mensen om vooral lokaal hun aankopen te doen. Ook zullen wij ondanks het niet organiseren van evenementen Bunde versieren met Carnavals kleuren, dit zullen we doen rond de toegangswegen en de optocht route. U kunt ons hierbij helpen door het uithangen van de door ons gemaakte nieuwe carnavals vlag die vanaf 6 Januari te koop is via secretariaat@havermennekes.nl voor € 17,50 p.st. We krijgen door dit gebaar Corona niet verdreven maar kunnen wel een vorm van verbondenheid tonen. Mogen wij op uw steun rekenen? Ook zullen wij de Jubilarissen en Zieken in onze dorpskern niet vergeten, we moeten helaas hier een andere invulling aangeven maar vinden het zelf onze plicht om deze groep niet over te slaan. Heeft u iemand die u wilt aanmelden voor dit bezoek kan dit via: ziekenbezoek@havermennekes.nl of bij Leny Meijers van café “De Haverput”. Te bereiken op: 043-3649544 of 043-3641502 of bij Sylvia Bartholomeus te bereiken op 0631961283 of 043-3645296. Het bezoeken van Jubilarissen en Zieken gebeurt op zaterdag 30 Januari. Om bovenstaande bijdragen te kunnen doen voor onze inwoners van de dorpskern Bunde hebben we twee acties op touw gezet om fi nanciële middelen te genereren, dit zijn de Nonnevotten actie en Doneeractie. De Nonnevotten zijn te bestellen tussen 16 en 30 Januari via nonnevot@havermennekes.nl de kosten bedragen: 3 stuks voor € 4,00 5 stuks voor € 6,00 10 stuks voor € 11,00 Middels de doneeractie bent u in de gelegenheid om op eigen inzicht een fi nanciële bijdrage te leveren aan onze vereniging. Wij zullen 20% van het gedoneerde bedrag schenken aan het vrijwilligers initiatief BUNDENUSAMEN, “Ut Zaelke”. U kunt op de doneeractiepagina komen door de QR-code op de voorpagina van deze Haverbode te scannen. op de doneerpagina kunt u dan gewoon via I-deal, uw donatie doen. Namens CV de Havermennekes hoop ik dat onze inbreng in deze tijd een klein lichtpuntje kan betekenen in onze beperkte bewegingsvrijheid voor ons allen. We hopen jullie allen weer snel onder “normale” omstandigheden en in goede gezon samen weer te kunnen de te bieden n heeft. te mogen begro begr n groeten sa s wat Bunde BUNG BEDANK, BUNG ALAAF! DANK, B ANK, B NG AL BUN K, BUNG ALAAF! ALA F! Veurzitter Alexan Alex Alexander Hanssen le ande

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication