0

2021 HAVER Veertjènde Editie Opgerich 11-11-1959 Scan QR-code Steunkaarten/Doneer Actie Steun de Havermennekes Donatie aan BUNDENUSAMEN/ Ut Zaelke Fotopagina 16-17 Oetgave van C.V. “De Havermennekes” Bung Bode De CORONA editie!

2 2 HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 Ere Gilde van de ZakOplaotersj Begin d’r maar aan … een sjtökske sjrieve veur de corona edisie van de Haverbode, terwiel ste jèllemaol gein carnevalsgeveul höbs … mèh …. ich gaon un poging wage: Un sjpesjaal stökske veur un sjpesjaal karnevalsgezèt in dizze sjpesjale tied. Nao weer unne jèlle leuke karneval in mjèrt van ut jaor 2020 (veur alle ins en outs môt geer helaas wachte tot de vollegende edisie), braok d’r peniek oet in de weireld: unne pandemie sjtaok de kop op en doezende en doezende luu woorte besjmet mèt ut COVID-19 virus, oftewaal Corona!!! Terwiel veer es ZakOplaotersj de karneval en de daobie bewjèrrende aktiviteite wauwe goon evalueere (mèt un A hè redaksie, neet per ongeluk evolueere drökke), haw premier Rutte geadvizeerd um oonderhauve meiter biejein vandaan te blieve. Tjongejonge, oonderhauve meiter ………… dat kinne veer gaaroets neet, zwawiet oeterein blieve, dus ging al dat gemoel achteraaf neet door. Dat kump binnekort waal weer, dachte veer nog in ozze ‘karnevalèske onnwazzelheid’ want dat binnekort is noe al 9 maond geleeje. En in die 9 maond höbbe veer es ZakOplaotersj allein kentak gehad via ozze groepsepp, wah zwa noe en dan gèt leuke en grappige onzin fi llempkes veurbie kome. D’r zeen gegarandeerd jèl väöl jong luuj die de aafgeloupe, dizze of de komende maond gèt jèl sjwans höbbe gekrege of nog goon kriege, mèh die zeen gein 1,5 m. oeterein gebleeve, dat weit ich zeker Aan de ZakOplaotersj zal ut neet ligke, veer zin d’r klaor veur, mèt of zonder nuuj prinsepaar, mèt of zonder sjleutel(euverdrach), mèt of zonder nuuje ZakOplaoter dei de Haverzak zondigs op ut Sint Agnesplein umhwoàg maog heise en ‘s dinsdigs weer umljèg maog hole: Nuuje vlag Ere Gilde Es ut un bitteke mèt zit, kinne veer mesjiens mèt alle carneval leefh öbbersj toch eine daag un jèlle lange reijeloet door os dörrip make…. dát zauw pas éch gewèldig zeen! Leef luuj, hauwt de hoop d’r in, andersj heit ut leeve geine zin. Veer hope in eeder geval op unne betere tied, want karneval wille veer éch neet kwiet. Vreug of laat maoge veer weer ‘los’ goon, en kinne veer weer os pèkske aandoon. Mèh …. d’r gloort hoop achter de horizon ….. mèt un bitteke gelök kump d’r binnekort un vaksei en kinne veer os nog veur de karneval laote inènte um mèt de karneval weer “jèllemaol” los te goon. Veer verheuge os al d’r op um uch ut vollegend jaor weer te zin! Dus hauwt uch aan de regelkes ….. blief positief ….. HAUW PIN!!! ALAAF - ALAAF - ALAAF Names ut Ere Gilde van de ZakOpLaotersj Bung Anita Schols Secretaris R R R R Flauwe Kwatsj Tjwé luuj oet de raod höbbe zich gevónge, Rene Rameekersj en Rene Reijndersj. Rene en Rene höbbe namelik ‘n samewerrikkingsverband gesjlote. Ut revisiebedrief van de Rameeker aan de Maersjtraot krieg nl neet allein ‘nne nuuje naam en ‘n nuut logo. Nei, ut bedrief weurt gans doorgelich en gedigitaliseert. De Reijnder geit zörge dat de ganse administratie van ‘t bedrief weurt gedigitaliseerd. En de Ramekeer geit euver ut werrik ansich. Heer blief zellef auch gewoon met sjleutele want dat is zien löss en zien leve. De tjwé Rene’s hobbe auh gekoze veur ‘nne nuuje naam, 4R. In Rene Rameekersj en Rene Reijndersj zit namelik veer kjer de letter R zwah legk De Reijnder oet. RRRR leek hun neet zwoà ‘n good idee. Vandao 4R. Wat beteikene die lettersj noe, die 4 erre? Dao is euver nao gedach geuf de Reijnder aan: Reparatie, Renovatie, Reconstuctie en Reproduksie. Dus 4R. En dat höb ich zellef gans zwoà bedach volt de Reijnder aan...... Veur ut volgend jaor sjteit ouch nog ‘n verboewing op ‘t programma. ‘t Pand is namelik neet mjé zwoà van dizzen tied en mot ins good op de sjop genomme weure . Daoneve zal ut personeel op kursus motte goon want auch in de werrikplaats weurt wah maogelik geautomatiseerd en gedigitaliseerd. ‘T weurt allemaol get mjé haaj tech aldus de Reijnder. De Rameeker is blie met alle veurgenomme aksies. Allein dat heer weer mot goon sjtudeere vingk heer get minder. Miene letste kursus waor veur ut vaarbewies en dat is al weer eff ekes gelei-je, adus De Rameeker. CV de Havermennekes wunsj hun raodslede en sponsore Rene en Rene väöl sukses toe. Veer hawte uch op de whjégte! Bèrke de rondreizende reporter • Gek, Niks en Nemes zitte in ein boum. Op ins vilt Nemes oet de boum. Niks zaet;”sjnel, bel eine zieke oto”. Dus Gek belt nao ut ziekehoes; “hoi, ich bin Gek. Ich bel veur Niks want Nemes is oet de boum gevalle”. • Bèrke vreug aan Huub; langs de weeg sjtoon bördsjes met de tekst “Zachte berm”. Woàrum sjtoon d´r nwoàts bördsjes met de tekst “Harde berm”?. Zaet Huub; Die kriege ze neet in de grond. • De jufrouw vreug op sjwoàl; zeve plus zeve, wat kriegs-te dan? Marieke antwoord; hjél fi en zand. • Sjeufke is 14 jaor oud en geit beechte bie pesjtwoàr; “menhjér pesjtwoàr ich höb gezondigd”. “zo, wat höb ste dan gedoon?”. “ich höb Anneke mét nao hoes genome”. “mjér dat is toch gein zung”. “ich deeg häör sjeun en sòkke oet”. “ouch dat is gein zung, miene jong”. “ich deeg häör oonderbreukske oet en häöre BH los”. Tot noe toe is dat nog gein zung”. “toen kaom miene pap binne en betrapte os”. “Nou zaet pesjtwoàr “dat is pas zung”. • Kump eine man bie d´n dokter; “dokter, zeen mosselen gezond?”. Zaet d´n dokter;” ich dingk ‘t waal want ich höb nog nwoàts ein in mien praktijk gezeen”. • Op eine aovend kump Sjra bie Regina nao binne geloupe. “Stefan doch mich ein pilske want ich höb weer ruzie gehad met m´n vrouw“. „och jao?“ zaet Stefan, „wie ging ut deze kjér d´r aan toe?”. Sjra;”nou, wie de ruzie veurbie waor kaom ze op han en veut nao mich toe gekrope”. “oh”, zaet Stefan, “dat is verrassend, en wat zei ze?”. Sjra;” bangesjieter, kom oonder dat bed oet!” • Pierre zit aan d´n toog in de Haverput en besjtèlt zich eine jonge. Eve later kik heer in zien binne tesj en besjtèlt zich nog eine jonge. En es ouch dae op is kik heer weer in zien binne tesj en besjtèlt zich weer eine jonge. Leny is toch waal get nuujsjérrig en vreug;” Pierre, wat höb ste in dien binne tesj?”. Pierre zaet;” dao zit ein foto van mien vrouw. En es die d´r good begint oet te zeen, dan weit ich dat ut tied is um nao hoes te goon” • René kump bie de sjport sjwoàl en vreug aan de instructeur;” mét welk apperaat kin ich de meiste indrök make bie de vrouwluuj?”. De instructeur kik häöm aan en zaet;”Es-te heij nao boete geis, sjteit um de hook eine pinautomaat” • Wis geer dat ózze mede-burger Bert van Marwijk de Nobelpries veur geneeskunde heit gekrege? Bert heit nl binne ein week óngevjér 16 miljoen luuj van de oranjekoorts aafgeholpe. • Loup Harrie euver sjtraot en weurt häöm door eine man gevraog woà ut kerkhof is. Harrie zaet;” op ut Sint Agnesplein”. Vreug de man aan Harrie;”weit geer of dao ouch lesbiennes zeen begrave?”. Harrie;” nou dat weit ich neet. Mer woàrum wilt geer dat eigelik weite?”. “Nou”, zaet de man; “mien vrouw heit mich gevraog um potgrond te hoole” Van ózze reporter ter plékke

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 3 3 Wäördsje van de Veurzitt er Beste Havermennekes en Havervruikes, Vanaf deze plaats richt ik met gemengde gevoelens een woord tot de lezers van deze Haverbode. Allereerst zal ik kort ingaan op weer een geweldig Carnavals seizoen in alle aspecten door de hoogte punten te benaderen. Het seizoen 2019-2020 was vanaf het starten op 24 november met het uitroepen van het nieuwe prinsenpaar Stefan en Chantal tot en met het eindigen op dinsdag 25 februari een geweldig seizoen. De Haverbode met kleurrijke opmaak die positief ontvangen werd en de grote belangstelling voor de aangeboden steunkaarten gaven ons al een voorbode dat dit seizoen wel eens een spetterend seizoen zou kunnen worden. De grote opkomst tijdens de prinsenreceptie en muzikale bijdrage van vrienden en familie heeft ons seizoen veel kleur gegeven. De Seniorenmiddag was geweldig bezocht en snel uitverkocht. Het was een middag die door de geweldige muzikale bijdrage van artiesten met gevarieerd repertoire uitgroeide tot een gezellige middag waar diverse malen gedanst werd en polonaises werden gelopen. De BBB avond was door de grote vraag naar kaarten binnen drie weken geheel uitverkocht ook hier hebben zich speciale dingen voorgedaan van polonaises tot en met een heus WCconcert toe. De optocht die weer door de bijdrage van een grote keur aan groepen en einzelgängers een grote kleurrijke stoet vormde zette de verbondenheid en samenhorigheid van ons Bunde kracht bij. De Carnaval werd echter overschaduwd door het noodlottige ongeval tijdens de verplaatsing van optocht wagens na de optocht van Meerssen. Op gepaste wijze hebben wij de resterende momenten van het Carnavals seizoen voortgezet. De verbondenheid van alle Carnavals verenigingen in Groot Meerssen bij het steunen en verwerken van deze tragedie onderstreept het gemeenschappelijk karakter van de verenigingen, verbondenheid in gezellige momenten maar ook er voor elkaar zijn in moeilijke momenten. Na deze terugblik kijken we vooruit naar seizoen 20202021. Na het afsluiten van de Carnaval en opruimen van versieringen werden we geconfronteerd met het Corona virus en bijhorende maatregelen om onze veiligheid en gezondheid te bewaken. Na het bereiken van de eerste signalen en verhalen over impact op de gezondheid hebben wij als Havermennekes een overleg met alle Carnavals verenigingen van de gemeente Meerssen belegd. Dit vond plaats op 16 juni 2020 waar we allen onze bezorgdheid hebben geuit hoe om te gaan met het aankomende Carnavalsseizoen. Na het tweede overleg op 10 september hebben we gezamenlijk besloten om geen nieuwe Prinsenparen uit te roepen en alle evenementen omtrent Carnaval te schrappen. Het Corona virus bepaalt op dit moment onze bewegingsvrijheid en grotendeels ons handelen, echter zullen wij als CV de Havermennekes toch trachten een uiting te geven aan het carnavalsgevoel. Hieronder valt ook deze editie van de Haverbode die normaliter in het tekenstaat van afgelopen seizoen en beleefde hoogtepunten, maar nu refereert aan de mooie momenten die we samen in het verleden hebben beleefd. Deze momenten kwamen voort uit de evenementen die we ieder jaar weer konden neerzetten door bijdrage van een grote groep sponsoren, optochten en gezellige momenten in de Cafés van Bunde. Voor deze editie van de Haverbode hebben we onze sponsoren benaderd en hun een gratis advertentie geboden in deze bizarre tijden, om zo ook onze verbondenheid met hun te benadrukken. We hopen dat ook zij in deze tijd de kracht vinden om hun ondernemerschap uit te dragen en ze ondersteund worden door de mensen om vooral lokaal hun aankopen te doen. Ook zullen wij ondanks het niet organiseren van evenementen Bunde versieren met Carnavals kleuren, dit zullen we doen rond de toegangswegen en de optocht route. U kunt ons hierbij helpen door het uithangen van de door ons gemaakte nieuwe carnavals vlag die vanaf 6 Januari te koop is via secretariaat@havermennekes.nl voor € 17,50 p.st. We krijgen door dit gebaar Corona niet verdreven maar kunnen wel een vorm van verbondenheid tonen. Mogen wij op uw steun rekenen? Ook zullen wij de Jubilarissen en Zieken in onze dorpskern niet vergeten, we moeten helaas hier een andere invulling aangeven maar vinden het zelf onze plicht om deze groep niet over te slaan. Heeft u iemand die u wilt aanmelden voor dit bezoek kan dit via: ziekenbezoek@havermennekes.nl of bij Leny Meijers van café “De Haverput”. Te bereiken op: 043-3649544 of 043-3641502 of bij Sylvia Bartholomeus te bereiken op 0631961283 of 043-3645296. Het bezoeken van Jubilarissen en Zieken gebeurt op zaterdag 30 Januari. Om bovenstaande bijdragen te kunnen doen voor onze inwoners van de dorpskern Bunde hebben we twee acties op touw gezet om fi nanciële middelen te genereren, dit zijn de Nonnevotten actie en Doneeractie. De Nonnevotten zijn te bestellen tussen 16 en 30 Januari via nonnevot@havermennekes.nl de kosten bedragen: 3 stuks voor € 4,00 5 stuks voor € 6,00 10 stuks voor € 11,00 Middels de doneeractie bent u in de gelegenheid om op eigen inzicht een fi nanciële bijdrage te leveren aan onze vereniging. Wij zullen 20% van het gedoneerde bedrag schenken aan het vrijwilligers initiatief BUNDENUSAMEN, “Ut Zaelke”. U kunt op de doneeractiepagina komen door de QR-code op de voorpagina van deze Haverbode te scannen. op de doneerpagina kunt u dan gewoon via I-deal, uw donatie doen. Namens CV de Havermennekes hoop ik dat onze inbreng in deze tijd een klein lichtpuntje kan betekenen in onze beperkte bewegingsvrijheid voor ons allen. We hopen jullie allen weer snel onder “normale” omstandigheden en in goede gezon samen weer te kunnen de te bieden n heeft. te mogen begro begr n groeten sa s wat Bunde BUNG BEDANK, BUNG ALAAF! DANK, B ANK, B NG AL BUN K, BUNG ALAAF! ALA F! Veurzitter Alexan Alex Alexander Hanssen le ande

4 4 HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 ‘t Verhaol van Remco en de hijskraan Op ‘nne hjélle werreme vriedigaovend zaote ’n aantal raodslede van de Havermennekes Bie Stephan en Sabine op ut terras (Remco Vertomme, René van de Rameeker, Wil Solberg, Johan Sjlange en oondergeteikende ). Met temperatuure van wiet in de 30 graoje waor ‘t inderdaad hjél errig doorsjtig waer dein daag. Ut waor good en gezellig drök op ut terras en Sabine hauw ’t d’r mer behjwérlik drök mèt. Ut woort later en later en de sjtumming sjteeg. En gaer raojd ut al, ut beer bleef riekelik vloeije. Nao ein oor woort ut sjteeds minder drök op ut terras en oeteindelik bleef allein ut gezelsjap van de Haverermennekes euver. Tegen tjwé oor waor ut zwoà wiet dat Remco Vertomme zie ouge neet mjé kós ope hauwwe en in sjlaop veel. Bevange door de werremte en d’n drank?! Op ins kaom Stephan en zag “ hjérre, geer krieg noch eine en dan goon veer sjlete.” Heer brach nog ein rundsje en toen ging de knip op de deur. René van de Rameeker hauw in ins un lumineus idee. “Ich bring Remco nao hoes met de hijskraan”. En veur dat eemes ’t in de gate hauw vertrok heer nao de boeplaats achter de nuuj apparteminte bie ’t Agnesplein. Nao un paar minuten ging de kraan op ins drejje tot heer bove ut plein haong. Un iezere ketting mèt un dik touw zakde nao onder. Van oet de kokpit van de kraan belde René nao ein van de Havermennekes. zwier richting Ingenopesjtraot en leet Remco zakke. ‘n Paar minuten later sjting de Rameeker mèt un grwoàtte grijns op weer op ut plein. Onderhand hauw eederein zien tuut fl ink vol en woort besjlote heiversj te goon. ‘S anderen daags, ‘s mörges um hawf ach wis Gaby, de vrouw van Remco, neet wie zie ut hauw. Zaot mich dao Remco vasgebonge op ‘nne sjtool in d’n tuin? Wie kin dat, wie is heer binne gekomme? Heer hauw neet ins ‘nne sjleutel bie zich? Zie ging nao boete en versausde häöm ‘n fl inke mep in zien gezich. “Wat mot dit veursjtèlle” zag zie tege Remco. ….. Remco deeg versjrik zien ouge ope en woort wakker…….Gelökkig……ut waor mer ‘nne druim. Méh druim of neet, de Rameeker, dae kriege……. zouw heer nog waal Wie heer naoderhand euver ’t Agnesplein leep keek heer toch waal get versjrik nao de hijskraan. Non de zjuu, dat is toch waal hwoàg. “Maak häöm mer good vas mèt die touwe en de ketting” zwoà zei heer. Zwoà gezag zwoà gedoon. En veur dat veer ’t in de gate hauwwe ging Remco vásgebonge op ziene zédelaer de loch in. De kraan maakde röstig unne Alaaf ‘nne Haverman ! Colofon Redaksie: Davy Luijten Bert Ummels Remco Vertommen Stan Schrouff Stefan Stijns Rene Reijnders Advertenties: Alexander Hanssen Davy Luijten Frank Smeets Remco Vertommen Ron Yerna Foto’s: Davy Luijten Knauwelaere Havermennekes Grafi sche Vörmgeving: Remco Vertommen Drök: Janssen Pers Rotatiedruk Secretariaat: secretariaat@havermennekes.nl Website: www.havermennekes.nl Vliegenstraat 50 6241 CH Bunde +31(0)43-3652244 +31(0)43-3640699 Boete Leny Meijers (4x11!) zin d’r in 2021 ouch nog tjwé zjubilarisse in ós vereiniging die veer neet maoge vergete. ’T betröf de dames Margo Nijsten en Sandra Huynen. Allebei mer leefs 22 jaor lid van CV de Havermennekes. Vanaaf dees plaats ’n waalgemeinde Chapeaux, ‘nne dikke profi ciat en hjél väöl dank veur alles wat geer in die jaore veur de vereiniging höb beteikend. Hopelik maoge veer nog lang van uch deenste gebruuk blieve make! CV de Havermennekes Bung Zjubilarisse H dag Dijkstra Bunde

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 5 5 Ós Prinsepaar van de Havermennekes Leef luuj, Op de aovend van dit sjrieve, 14 december 2020, höbbe veer geluusterd nao de toespraak van premier Rutte woà in heer de 2e lockdown heit aangekondigd. Sjus wie de meiste luuj zin veer oug ontzettend onder de indruk hievan. Neet allein van de inhoud van de toespraak maar zeker oug van de impact wat dit bizarre virus ós allemaol heit gebrach. Eederein ervaart dit op zien eige meneer en veer wunsje eederein sjterkte, krach en wiesheid um hie doorheer te komme. Wie dan oug weite veer neet wie de waereld der oet zuut op ut momint dat geer dizze Haverbode ope sjlot. Hopelik zin veer der wiet doorheer en zeen veer weer bezig ós normale, dagelijkse dinger op te pakke. Dao whjért de Bungse Carnaval oug bie. Dizze geweldige traditie zalle veer altied in jérre blieve haute, en veer hope geer oug. De Havermennekes doon der in eeder geval op alle meugelikke menére hun uuterste bès veur um ut Carnavalsvuur brandend te hauwwe. Veer wille uch gaer unne korte Trökblik geve op wie veer de Carnaval 2019/2020 höbbe ervare. Waarsjienlik valle veer in herhaling es veer zegge dat veer unne waanzinnige tied höbbe gehad en uch met trots en hjél väöl sjpas höbbe maoge veurgaon. Wat höbbe veer genote; vanaaf ut momint dat veer zeen gevraog, os oetroping op 24 november 2019 tot en met ut aaflaote van de Haverzak op 25 februari 2020. Wat os betref waor ut ein grwoàt fj és. Eigelik begós ut veur os al op 23 november. Neet allein umdat ós dochter Guusje toen jaorig waor, maar oug umdat mien petekind Stan dae aovend woort oetgerope tot grwoàtte Prins van Genhout. Wie sjwoàn is dat… Nog nwoàts in ós leve höbbe veer zwoà väöl leuges um béswil moote verzinne es in de periode van wie veer zin gevraog tot aan ós oetroping. Es ós naze veur eedere leuge in die periode eine millimeter waore gegreuijd, waore die waarsjienlik noe langer gewaes es de sjték van de sirremoniemeister… Maar wat waor ut un ontlading wie veer eindelik de podiumwagel op koste, jérsj in ós gewoon kleijer en daonao in ós kostuum en kleidt. Noa ut oetrope volgde de sjtilte veur de sjtörm; wat deurde december lang en wat waore veer blei wie veer eindelik koste beginne. En toen ginge ut ech los. Veer kriege noe nog déks de vraog wat veer ut sjiekste höbbe gevónge. Jérlik gezag kinne veer dao gein concreet antwoord op geve. Ut waor allemaol eve sjiek. De ontelbare leuke reacties van eederein, de druk bezochte eveneminte zwoà wie ós resepsie en de BBB, ut carnavalsnummer “dae Stefan is trompetter”, de senioremiddig en de ongeluifl ikke optoch. Veer zalle ut allemaol nwoàts vergete en veer wille uch daoveur bedanke oet de grond van ós hart. MERCI, MERCI, MERCI. Helaas waort ich veur de ziekebezeuke en de bezeuke aan de luuj met biezöndere jubileums fl ink krank en heit Chantal dit zonder mich gedoon, uiteraard onder begeleiding van un afvaardiging van de Havermennekes en Havervruikes. Wie gaer waor ich dao bie gewaes, maar dat geng helaas neet. Ich höb toen met unne gekke sjlaag tege de Havermennekes gezag dat ich neet van plan waor um aaf te treije zwoàlang es dat ich dit oug zouw höbbe gedoon. Dat dizze oetsjpraok veur dit joar oet zouw komme, hauwwe veer neet kinne veurzeen. Gelökkig waor ich binne un week weer op de bein. Vanaaf toen ging ut in un razend tempo en volgde de ontelbare biezöndere, sjieke en soms oug ontroerende mominte zich achterein op. Zwoà wie gezag: teveul um op te neume. Wie veer woorte gevraog um veur de carnaval 2020/2021 aan te blieve es prinsepaar, hoofde veer dao neet euver nao te dinke. Dat waor vanzelfsjprekend veur ós. Helaas zal ut neet unne Carnaval zin wie veer dat allemaol gaer zouwe wille. Desondanks goon veer der same met de Havermennekes alles aan doon um ut Carnevalsgeveul in leve te hauwwe. Veer hope dat veer volgend joar de scepter, zij ut met pien aan ós prie, euver kinne drage aan de nuuje prins of ut nuuje prinsepaar. Tot dae tied wunsje veer uch alle goods. Alaaf Prins Stefan I Prinses Chantal

6 6 HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 Nuuje hoesstijl C.V. De Havermennekes CV de Havermennekes, waor toe aan ‘nne nuuje hoesstijl, daorum haet de CV ózze hoff otograaf en lokaal óndernummer Erwin Augustin, van ImageDesign oet Bung gevraog um de nuuje hoesstijl van de CV te ontwikkele. Tevens hauwwe veer häöm gevraog um unne nuuje Carnevalsvlag te ontwerrepe, dit alles haet heer in e sjwoàn jéske gegoote en e hjél sjwoàn geheel van gemaak. V’r wille op dees plaats Erwin dan ouch bedanke veur zien prachtige ontwerrepe! Kómpliminte! secretariaat@havermennekes.nl www.havermennekes.nl sec c.v. de havermennekes - bung huisstijl 2020 Met kompleminte. PRINS STEFAN IN TEN & PRINS STEFA PR S PRINSE CHARINS F PRINSES CHANTALTS CHAN I V’r gaon es Havermennekes ondanks ut neet organizere van eveneminte toch Bung versere! Dit zalle ver doon langs de toegangk waege en de Optoch route. Ger kint ós daobie hellepe door ózze nuuj ontworrepe Bungse Carnavals vlag te koupe en op te hange. De nuuje vlag is vanaaf 16 jannewarie te koup via : secretariaat@havermennekes.nl veur € 17,50 ; formaat 1.50m bie 1m. #KUMPGOOD #HAWVOL www.ea-imagedesign.com Carnavalsvereiniging “de Havermennekes” Bung secretariaat@havermennekes.nl www.havermennekes.nl 2020

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 7 7 De Havermennekes bezörg De Wilgenhof boeteconcert Door zijn succesvolle optredens tijdens de “Senioremiddig” van CV de Havermennekes heeft de Bungse artiest Eddy Wester inmiddels een aardige reputatie opgebouwd. Het leek ons als CV de Havermennekes dan ook leuk om voor de inwoners en het personeel van Zorgcentrum de Wilgenhof een optreden te organiseren. Dit vond plaats op de voor -en achterzijde van de Wilgenhof op maandag 27 april 2020 (Koningsdag). De in Amsterdam geboren volkszanger Eddy Wester wist met zijn herkenbaar repertoire en hoog mee zing gehalte te zorgen voor een vrolijke noot die in deze corona crisis meer dan welkom is. Vooral nu de “intelligente Lock Down” weer is verlengd tot 20 mei 2020. Wij hopen met dit optreden een beetje zon in deze toch wel donkere periode te hebben gebracht voor de mensen van De Wilgenhof. Want voor hun is dit allemaal extra zwaar. Getuige de reacties werd dit optreden zeer op prijs gesteld. Tot slot willen wij een woord van dank uitbrengen aan De Wilgenhof voor de prettige samenwerking, Eddy Wester voor zijn geweldig belangeloos optreden en B-Sound Production Bunde voor het gratis ter beschikking stellen van het geluid. Geweldig dat dit in ons dorp mogelijk is. CV de Havermennekes Bung Nuuje Handhaver in Meersje IN GOOD SHAPE Umdat d’r dit jaor nauwelijks tot gein carnevalsaktiviteite zeen zal de conditie van de raod toch op peil motte weure gehouwe. Veurzitter Alexander haet hie in aksie ondernomen en bie ANYTIME ‘n kollektief contract aafgesjlote van mer leefs tjwé jaor. Ut is de bedoeling dat de raodslede tjwé kjér per week zich bie ANYTIME in de Meidoorn laan goon melde um dao ein veur hun sjpeciaal ontwikkelt programma te gaon doorloupe. In deze tied van corona is ut allein mer good es de raodslede get aan hun conditie doon. Ut zal in ‘t begin neet metvalle want qua gewichheff e zeen de manne neet mjé gewind es maximaal ‘nne have liter beer. Umdat de kaff ees toch toe zeen höbbe alle raodslede oeteindelik toegezag ‘t betreff ende trajek te goon doorloupe. D’r waore ‘n paar zjwoàr gewichte die get tegesputterde (de tjwé Rene’s, neet de sjmaalste....) meh ouch die doon met. Wae wet höbbe zie sjtraks neet allein ‘n gooje kondisie met zeen ze dan ouch allemaol oet wie ‘nne echte Adonis. René en Rene in hun ierste dansles, ‘t Zwanemeer Inmiddels is in euverlègk met ANYTIME ouch de begeleidende meziek vasgesjtèld. Volleges alles geit ut veural um sjnel nummers van Fabrizio, Big Benny en get lichte boem boem meziek. ‘T is de bedoeling dat ut programma metein nao de jaorwisseling op maondig 4 jannewarie van sjtart geit. De vereiniging haet gelök. Veur ‘n bepaald aantal raodslede (Johan, Frank, Alexander) geld wegens hun (geringe) lengte un korting van 25 % op de pries. Meh veur Willie weurt de abonnemints pries verdobbeld. Veur de beide Rene’s geld unne klein toesjlaag van 10 %. Raodslid Wil Solberg start op ein jannewarie 2021 in zien nuuj functie bie de Gemeinte Meersje. Heer weurt dan ingezat es handhaver in de kern Bung. Wil geit zich metname bezig hauwwe met illegale boewaerikke, hondebeleid en coronabeleid. Wil haet hjél väöl zin in dees funksie. Heer geuf aan euver de nwjéddige ervaring te besjikke. Bie häöm thoes hauwwe ze vreuger ouch altied ‘nne hond, dus dao haet heer waal versjtand van zwoà vertelt heer. Door ‘t verboewe van zien hoes in Sjtein haet heer onderhand ouch al genóg ervaring opgedoon um te kinne zeen wat d’r waal dan neet illegaal is aan ein boewerrik. Es grepke geuf heer aan vreug genóg Corona te höbbe gedronke um ouch hie op te kinne handhave. Meh serieus, Wil geit metname handhave op sjleetingstied en groeps vörming. Heer vingk ‘t jaomer dat heer neet al ins kint goon oefene bie De Haverput op sjleetingstied...zwoà geuf heer aan...De vraog of heer dan gein probleem krieg es de raod van de Havermennekes bie ein kump, krats heer zich ins in ziene baard en kiek heer ins bedinkelik. Dat zouw waal ins ‘n probleem kinne were zwoà zaet heer. Daorum geit heer binnekort ‘n gesprek aan met Veurzitter Alexander um te bekieke wie dat noe mot es heer straks met tjwé patsje op löp. Volleges de betreff ende ambtenaer van de Gemeinte Meersje is de keus veural op Wil gevalle door zien postuur (lange!) en autoritaire oetsjtraoling (?). Veer wunsje Wil in eeder geval hjél väöl sukses toe. Wie ging dat leedsje ouch al weer.......Jao dao kump Willie Willie, met ziene Willie Willie, wat is dae Willie braaf........ Van ózze razende reporter: Tjeu Moer an ózze r Qua programma waore d’r ouch get veurkäöre. Rene van de Rameker (es pesjtwoàr) wou gaer met doon aan Pilatus. Rene van de Reijnder leet zien oug valle op Body Pump. En Davy van de Luut welt gaere met ziene pap goon sjpinne. Veer zeen sjus wie geer erg benuut nao ut eindresultaat. Dat weurt nog get......kom op manne, Sjeng aon de geng! Ózze Razende reporter: Tjeu Moer

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 CARNAVALSMAONDIG ZAAL GEOPEND VANAAF 13:00 OOR

Haverbode 2015averbode 2021 9 9 De Optochjury 2020 Ouch dit jaor hauw de optoch jury de zjwoàrre taak um alle deilnummersj van de Grwoàtte Optoch van Bung jèrlijk te bekieke. Oplettende Bungenaere hauwwe bemerk dat d’r ‘n wisseling van jurylede hauw plaatsgevónge mer ouch dat ver neet met 4 maar met 3 persone sterk waore om te jurere, umdat ós zier gewaardeerd auwd jurylid dit jaor op de Prinsewage stond. Traditioneel begonne v’r met sjpék en ei bie Leny in cafe de Haverput. En nao unne sjtevige bojem gelag te höbbe lepe ver nao ós jérsjte observasie punt. Mer veurdat v’r dat punt bereikte woort door väöle, zwoà wie dat whjért, geprobeerd um de jury um te koupe met Sjrobbeleér, beer en andere lekkernijen die euveral op taofels sjtaon en in karre laoge. Uiteraard is de jury neet um te koupe, veer blieve objectief, mer v’r höbbe ós al dat lekkerjs good laote sjmake. Terugk kiekend kinne ver mer ein dingk zègke ……. wat waor ‘t weer ‘nne geweldige optoch!! Veurop ózze Hermenie met dao achter ‘n bónt sjpektakel van grwoàtte en kleine groepe, einzelgängersj en wages. Ouch dit jaor waor d’r weer väöl jeug die métlaep en danste en zwoà de optoch ‘n eige sfeer met gaof. Bung Alaaf, tot carnevalsmaondig 2022! De Optochjury Jeugprins Sem, prinses Renee, adjudant Stijn en de fjéstende Haverzekskes hostte en sjpronge op hunne eige sjieke wage. En de lètste wage, zwoà wie dat whjért, prins Stefan, zien prinses Chantal en de Havermennekes. Noa ‘n lang en heftig euverlègk (woàbie de jury opvallend väöl gelieke scores hauw) kónne de verdeende bekers were oetgereik en ging ‘t fjés wiejer in de cafés van Bung. De optoch jury is koumende carneval zier waarsjijnlijk met 4 persone, dus hauw hie mer rekening met, i.v.m. ut insjloon van uch “sjmeergeld”.

WWW.BIGSNACK.NL vertikaal groen — tuinontwerp — advies — tuinaanleg De vaklui vaan zètte ’t gans jaor de blomkes boete (en verzörge die daan good) www.heutshoveniers.nl Prinses Ireneweg 6b 6241 GE Bunde 043 - 358 02 65 Molenweg 49 6225 NB Maastricht-Amby tel: 043-3610969 info@wijnandstilli.nl makelaardij - taxaties - verzekeringen - hypotheken w w w.wijnandstilli.nl

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 11 11 Andersj........ De elfde van de elfde Waor dit jaor neet ut zelfde Gein doezende luuj op ‘n plein en in d’n trein Springend en zingend, jong en auwd, grwoàt en klein Gein bomvol kroege nei alles is toe Sommige vraoge zich aaf “en wat noe” Ouch de pekskes blieve dit jaor woà ze zeen ‘N väöl gewhjérde kreet is, leef luuj, “hauw pin” Ut zunneke sjeen ut waor sjtraolend waer Dat maakde ‘t nog erger, ich zegk ‘t neet gaer Meh es ich dit bin aon ‘t sjrieve Wel ich toch gaere positief blieve De elfde van de elfde kump volgend jaor trök En hopelik höbbe veer in 2021 dan get mjé gelök “T is neet väöl meh trwoàs uch met die gedachte En hopelik deit dat toch ‘n bitteke de pien verzachte Luxueuze apparteminte ‘nne grwoàtte projek ontwikkelaer haet ‘t geweldige veurnumme um aan de kenaal in Bung ‘n twintigtal luxueuze apparteminte te goon boewe. “T were geweldige apparteminte op ‘n unieke lokasie. Op veurhand is de belangsjtèlling al erg grwoàt. Op die lokasie höbs te natuurlik un schitterend oetzich euver de Maas, Voelwammes, de Kenaal en de Bwoàndert. Ze weure veurzeen van de modernste snufj es. Zonnepanele, airco, keuke met kookeiland. D’r um heer kump un park met parkeergelegenheid. Ze zouwe waal aan de priezige kant weure. Moch geer mjé inlichtingen wille dan kint geer kontak opnumme met prins Stefan Stijns. Heer krieg de apparteminte sjtrak namelik in zien portefeuille. De oplevering sjteit gepland veur november 2021, es tenminste gein hwoàg water is. Veer zeen sjus wiet geer hjél erg benuut...... De redaksie Weitenswaordighede…… (1) De Reijnder Raadslid René van de Reijnder haet medio december ‘nne nuuje knee gekrege. De raod hauw um häöm ’n hart onder de reem te steke, veur häöm ’n pleetsje aangevraog bie Meer Vandaag. “We are all wounded at Wounded Knee”. Winnetoe Reijndersj kós ut waal waardere met ’n welgemeind “Oef”. Vleegesjtraot Bie d’n ingang van de Vleegesjtraot sjtoon nog neet zwoà lang nuuj borde woà met koojeletters 30 op sjteit. Sommige (Belsje) meine dat dit beteikend dat d’r mer dertig auto’s in maoge?! D’r weurt dus nog immer fl ink geknald in de Vleegesjtraot. Oet onbetroewbaar bron höbbe v’r vernómme dat veurmalig wèthauwwer Remco Vertomme noe pos geit vatte met ‘nne lasergun um de maximale snelheid van 30 kilometer per oor te handhave. Dus let op want heer knalt uch zwoà van de brommer aaf. Reizende Reporter Bèrke Veer krege de vraog um op pepier te zette wie veer in de loup van de jaore carneval in Bung ervare. Dat liek un gemekkelikke opdraag mer dat is bes lestig es ste daoveur geis zitte. De maks in al die jaore zwoà väöl met dat veer neet alles kinne opsjrieve. Veer zin eeder joar weer blei dat veer un sjteineke kinne biedrage aan alle aktiviteite rond de carnaval en veer werreke eeder jaor ouch prettig same met alle vereiniginge. In ut verleije waor ut veur de Bungse carnevalsvierder ‘n ganse oetdaging um ‘n rundsje te make langs alle cafés. Grwoàtte en kleine groepe verkleide zich soms een aantal kjér per daag. Wie later op d’n aovend, wie langer de polonaise. Ut sezoen begint netuurlik al in november met ut oetrope van de prins of prinsepaar. Mer in de zomer begint ut sjpeculere en weure de weddesjappe aafgesjlote. D’r is natuurlik mer 1 plaats um de weddesjappe te beware en dat is achter ut buff et in de kas. Met ut bekind weure van de prins of ut prinsepaar däört ut te lang um de envelöpkes ope te make en te kieke wei de meiste pilskes heit verdeend. En dan is ut pas november…………. ‘t Lange wachte is begonnen en ut däört te lang veurdat ut ech geit beginne. In de maonde januari en februari kinne veer dan weer aan de carneval gaon ruuke met un aantal geweldige aktiviteite. JCV de Haverzekskes reup ut jeug prinsepaar oet, APG Gala BREEKING NUUTS Raodslid (!) Bert Ummels is ‘t toch gelök um bie de gemeinte Meersje ‘n vergunning veur d’n optoch los te kriege. Allein maog d’n optoch neet door ‘t centrum van Bung trekke meh is de locatie verplaats nao Kase. Dao zin minder sjtraote en de verwachting is dat dao neet zwoà väöl luuj nao toe komme en dus de kans op besjmetting dao door ‘n sjtök kleiner is. Biekommend veurdeil volleges de gemeinte: In Kase zelf zin gein kaff ees! Mjé nuuts volg zwoà sjnel es mäögelik via ‘t veurmalige kerke bleedsje.... alige De redaksie Carnaval in Bung aovend, Senioremiddig, BBB, VV Bunde reup hunne prins oet en langzaam aan brink dit eederein in de gooje sjtumming. carnavals Carneval zelf is unne Rolling Coaster met es hwoàgtepunt de Optoch. Eeder jaor zeen veer weer geweldige groepe en is ut sjwoàn te zeen wieväöl energie en fantasie der in die kleurrieke pakke wordt gesjtoke. Dan dinsdag alweer de aafsjleeting met het zak aaflaote met het eregilde van de Zakoplaotersj. Veur ós eeder joar weer un emotioneel gebäöre. En veer zin neet de einige. Esjgoonsdig nao de kerk, naoklasjenére en dan komme de jérsjte verhaole al los. Carnevals seizoen 2021 geit os altied bieblieve maar op un ganse andere meneer dan alle veurgaonde jaore. Veer hope dat 2022 een super en “ normaal “ sezoen geit weure veur eederein. Blief gezond! Alaaf! Sabine & Stephan

Culinair genieten, onderdeel van het perfecte feest! Beekerweg 111 • 6235 CB Ulestraten • T 043 - 36 49 089 • mauricekikkencatering.nl “De raod van 11 loup weer veurop......mit de kleijer van de galaspecialist kint de vastelaovend neet kepot!” www.galaspecialist.nl

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 13 13 Nuuts en eigenaardigheide oet de raod Davy van de Luut geit verboewe. Heer geit zien graasj umtovere tot massagesalon. Heer gaof al af en toe massages veur ‘n sélek gezelsjap meh geit ut noe toch get grwoàtter aanpakke. In ziene väörtuin kump ‘n grwoàt bord met de teks: “Van sjouwer tot de kuut : massagesalon De Luut’’ Op vertwoàn van dit artikel krieg geer 15 procent korting. Veur alle dudelikheid: zien vrouw Kim haet gein aandeil in de salon en is dus ouch neet aanwezig. René van de Rameeker is gesignaleerd bie ut plantte centrum op de Klwoàsterweeg. Heer heit ziene tuin vaerdig en zien vruike Inge belaof veur get greun te goon zörge. Heer hauw ut euver sanserveriaas en zjeraniums. Meh of dat noe zwoà ‘n good idee is in dizze tied van ut jaor? Gelökkig haet heer mjé versjtand van ut revizere van motore. Fiets leefh öbber Bart Philippens is veurnummes um in 2021 mèt de fi ets nao Rome te goon. ‘N aantal van zien kammeraode zin bezig mèt un zwoágenaomde krowdfundingsaksie um ut betaalbaar te make. Ouch weurt geprobeerd Bart op audiëntie te laote goon bie de Paus um ziene fi ets te laote zegene. ‘T mennesjment van Bart is nog in onderhandeling mèt JP Dietere en R. Smeets euver Sjponsoring van ziene fi ets. CV de Havermennekes dreug ouch häör steinsje bie en verköp sjpenkskes mèt d’n teks “Ich sjteun Bart vanaaf de sjtart”. Frank Sjmeets heit ‘n geweldige baan aangeboje gekrege bie Dinky Toys in Londen. Gezeen alle probleme mėt de Brexit heit heer de baan toch mér aafgesjlaage. Jo Habets zou de leefh öbberie veur autoreesse in de kop zeen gesjlaage. Hing heer jérsj allein mer de vlag oet es d’r autorenne waor. Noe höbbe veer veróntröstende berichte gekrege dat heer ziene eige wage gans in de kleure van Red Boel geit laote sjpuite. Ouch zouw heer in de Jumbo alle zegelkes höbbe opgekoch um ‘nne Max Versjtappewage te kriege. Tja, de bès fan of de bès ut neet zalle v’r mer zègke. Remco Vertomme waor in 2019 Wèthauwwer CORONA NUUTS De gevolge van de coronacrisis zeen veur os allemaol? De gevolge van de coronacrisis: De eerappel boer zit in de puree. De tandarts trek ‘t neet mjé. De elektrizjaen kint de spanning niet mjér aan. De piloot zit aan de grondt. De exporteur veurt niks mjé oet. De kweker zit op zjwart zàod. De kappersj zitte met de han in ‘t haor. De kroegbaas is ‘t allemaol good zat. De gids is de weeg kwiet. De reisleider kump d’r neet mjér oet. De sjtraote mekersj sjtoon op de sjtraot. De zjwumleraar geit köpke onder. De winkeleer heit d’r gein boodsjap mjé aan. De opticien wunsj eederein stjerkte. De treinmasjienis is ‘t sjpoor bijster. De posbode is erg bezörg. De wielrenner kint neet roondkomme. De imker is d’r neet bie. De uroloog is pissig. En de DJ drejt door. De gynaecoloog vingk ‘t allemaol zjwoàr kut. De accountant rekent nörges mjé op. De loodgieter sjteit ‘t water aan de lippe. De toiletjuff rouw zit in de shit. De voetballer heit gein doel mjé. De brandweerman is oetgeblös. De inpakkersj kinne waal inpakke. Voor de behangersj is gein rol mjé weggelag. De rijinstrukteur kint neet sjakelle. Bie de cardioloog kump ‘t “hart” aan. De cartoonis zuut gein teikene van hersjtel. De audicien vingk ’t ongewhjért. De baggeraer vingk ‘t bagger. De dermatoloog krieg ‘t vel euver de naas. De die-jeetis weut aan ‘t lijntsje gehouwe. De frezer haet niks mjé te vreeze. De mienwerrikersj zeen ‘t duurster in. De pedikuur haet geine pwoàt um op te sjtoon. De gedetineerde zeen ‘t neet mjé zitte. De bössjauffeur volleg de lijn neet mjé. De ljérkrach krieg ‘t neet mjé oetgelag. De ljérling sjnap d’r nikts mjé van. De sjwoàlleiding leidt noe neet meh lijdt. De auwersj veule zich machteloos. De nagelstielis heit geine nagel om aan zien kont te kretse. De bosjwachter zuut door de boum de bösj neet mjé. De sjlegtersj höbbe neet genoog vleisj op de botte. En de dokter is d’r good krank van. De cipier kint neet mjé antie-cipiere. De pesjtwoàr is veur ‘t zinge de kerk al oet. De bloomis zuut ‘t neet mjé fl eurig in. De taksiesjauff eur haet gein besjtumming mjé. De belegger haet gein opties mjé. De greunteboer kint ‘t neet verkroppe. De kleijermeker is d’n draod kwiet. De verpleegkundige zuut d’r gein verband mjé in. De alkoholis is te belazerd. De apotheker zuut d’r geen heil mjé in. De prostituees goon nao de kloette. De kapitein zit op een zinkend sjeep. Meh wier geit alles good.!!! De redaksie Dit bord sjteit bie de Vleegesjtraot Haet dat get met corona te make? Maoge nog mer 30 luuj de Vleegesjtraot in? gewore bie de gemeinte Meersje. Veer hope dat heer al zien kinnes en ervaringe die heer es lid van de raod van èllef heit opgedoon bie de gemeinte Meersje in de praktijk haet gebrach. Heer haet in eeder geval belaof dat vanaaf 1 jannewarie 2021 in de raodszaal en op de publieke tribuun beer zal were versjöt. Ouch weure de openingstie-je van de kaff ees verruimt en maog d’r mèt d’n optoch fl ink mèt konfettie weure gesjmete. Daoneve schink heer de raod van èllef van CV de Havermennekes 2 vaatte beer. Dit belaof väöl goods veur de toekoms van Vastelaovend vierend Bung. ATTENTIE LETSTE BREEKING NUUTS MCR Bunde, of te waal René van de Rameeker weurt ein van de hoofdsponsors en grwoàtaandeilhauwwers van Roda JC. Heer geit zellefs garant sjtoon veur de koms van ‘nne bekinde sjpeler oet de Bunde(s)liga . Thomas Müller (30 jaorige middevelder van Bayern Münsje) geit dus neet nao Ajax meh nao Roda JC. Dao zin ze hjél blie mèt dees aanwins. Es tegeprestasie krieg de Rameeker ’n eige skaajbox mèt Alfabeer, bitterballe en ‘n blon serveerster plus tjwé levensgrwoàtte digitaal reklaam borde. Op de vraog woàrum heer MVV neet steunt en Roda waal antwoord de Rameeker diplomatiek: “Ich höb veural veur dees club gekozen in verband mèt ‘t sjwoàn stadion meh wae wèt wat de toekoms brink”. ‘T geruch deit de runde dat De Rameeker mèt Guus Hiddink in gesjprek is. Veer weite neet woà euver meh ut zou MVV kinne hellepe. Van ózze razende reporter: Tjeu Moer Carneval 2021? Carnevalsmaondig in Bung, wat ‘n rös, dat is eeuwig zung De Hemelboomlaan is neet verseert Ze höbbe ut dit jaor neet ins geprobeerd Ouch gein vlègskes langs de optoch route Nemes langs de kant, de zuus geine minsj boete ‘T blief sjtil, geine meziek, gein herremenie Dat deit pien, dat geit dich aan dien prie, ‘t Agnesplein is stil en gans verlaote Geine moeleman dae ste whjérs praote Eigelik hauw ‘t gistere motte gebäöre Meh de paol met d’n haverzak is nörges te besjpeure In de kaff ees hingk ‘n bekans serene sfeer Op ut buff et nog ‘n paar verlaote Glazer beer Zelfs verkleide en hossende kinger Zin te telle op maximaal tjwé vinger ‘Nne druim? Nei want ich bin klaor wakker En väöl mich un zielige Vastelaovend rakker Sjtillekes vlook ich hél op potverdomme Wie haet ‘t allemaol zwoà wiet kinne komme Zellefs de Havermennekes zeen nörges te vinge Corona, wat höbs te toch gedoon, v’r maoge neet ins zinge Geine Vastelaovend en 2022 is nog zwoà wiet weg ‘T blief jaomer, meh ‘t is begriplik en terech?! Bèrke

14 14 HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 Hoftempel 2019/2020 Kaffee “In de Haverput” Ins mos ut devan kómme, maar noe kaom ut wie un complete verrassing: Prins Stefan I en prinses Chantal! Ut is eeder jaor de grwoàtte vraog. wae weurt ut??? Mer dit waor ech sjiek. Veer waore oug nog de Prinsetempel. De dames Gwen en Guusje vónge ut ouch ut einde same met de ganse femilie. Alle aktiviteite waore gezellig en good bezóch. Het waer werkte ouch good met en dat is hjél väörnaam met de carneval. De resepsie en d’n optoch waore super. Hart onder de riem door Prinsenpaar CV Havermennekes 2021 en carnaval. Dat is door de corona pandemie geen goede combinatie. Toch willen wij als CV de Havermennekes uit Bunde, aandacht schenken aan de zieken en jubilarissen. In deze bizarre tijden wil het Prinsenpaar van CV “De Havermennekes” graag de zieken en huwelijksjubilarissen van Bunde op zaterdag 30 januari een hart onder riem steken. Bent u zelf ziek? Of viert u een huwelijksjubileum? Of is een hart onder de riem wenselijk door de corona pandemie? Kent u mensen die ziek zijn of die jubilaris zijn? Weet dat deze mensen het op prijs stellen als ons Prinsenpaar een bezoek aan ze brengt, geef het ons dan door. Vermeld wel even duidelijk naam en adres en eventueel telefoonnummer.U kunt In de optocht dege alle femilie en vrun met. Geweldig toch! Maar aan alles kump un eind. Prins Stefan I en prinses Chantal; bedank veur de sjwoànne carnaval. Helaas gwoàjt Corona noe roet in ut ete. Ich wel toch zegge: Blief gezond en hauw pin allemaol! Leny en kinger Café de Haverput Kaffee “De Haverput” Helaas veur Carneval 2021 veur eederein! Dit waor ouch mien jaor van 4x 11 jaor lid van CV de Havermennekes zichzelf of iemand anders aanmelden voor een bezoek/ontmoeting. Aan het bezoek zijn geen kosten verbonden. Het bezoek zal plaatsvinden op zaterdag 30 januari. U kunt de persoon (of uzelf) aanmelden bij: Sylvia Bartholomeus tel. 0631961283 of 0433645296 of bij Leny Meijers van café “De Haverput”, tel 043-3649544 of 043-3641502 of via: ziekenbezoek@havermennekes.nl Uiteraard zullen deze ontmoetingen volgens de richtlijnen van het RIVM plaatsvinden en zullen wij de gepaste 1,5 meter in acht nemen. Dit kan zijn op hun woonadres of verpleeghuis. Het is niet de bedoeling dat het prinsepaar de woning betreed maar op een creatieve en ludieke wijze zal het prinsepaar u de ve u toch kunnen ontmoeten en verwennen met een lekkere fruit/snoep-schotel. He bezoek is voor de zieken vaak een welkome afleiding waardoor men en en even aan wat anders kan denken. Het Prinsenpaar, Prins Stefan en prinses Chantal, verheugen zich om bij U op bezoek te mogen komen. Uiteraard zullen deze ontmoetingen volgens de richtlijnen van het RIVM plaatsvinden en zullen wij de gepaste 1,5 meter in acht nemen Namens CV de Havermennekes Zeen uch gaer waer allemaol in 2021! Blief gezónd! Groetjes Leny! Veur ‘t bèste brwoàd en de lékkersjte kook Geit eederein nao de jónges op d’n hook Békkerie Lunchroom - Mesjtreechterlaan 1 Bung - 043-3641366 Ouch veur ’n heerlikke tas koffi e en ies kint geer bie ós terech Eine hjélle sjwoànne vastelaovend same! Jo en Phil Winst uch unne sjoane Vasteloavendj

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 15 15 Leny 4x11 jaor lid CV de Havermennekes Op de koffi e .Örges begin december veurig jaor op bezeuk bie ……. Door Covid 19 zal 2020 de beuk in gaon es hjél biezónder. Mer zwoà es altied zeen der mjér biezóndere mominte die de revue passere. Gein zjubilarisse in de raod van 11 dit jaor, mer waal eine hjél biezóndere zjubilaris, 4x11 jaor lid van CV De Havermennekes in versjillende settings. Ich bin zelf lid gewore van de raad van 11 in 1977 ut joar dat auwd prins Sjo Wintgens woort oetgerope. Zie haet häör intreije gedaon bie de raod en direk ouch in ‘t bestuur van de CV. Mer ze waor toen waal al 11 jaor sjteunend partner lid van manlaef Wim (lid sinds 1965), ‘n jaor woà in de vereiniging ouch weer nuuj veersj blood kós gebruke. De vereniging hauw toen ‘n vas lokaal in Café De Haverput dat deende es de hoeskamer van de vereiniging. Dat zaot zwoà deep bie heur geworteld, dat ze in 1983 besloot de café zelf te gaon oetbate. Zeker toen Prins Wiel Leurs in 1982 prins waor en heer ‘n nuuj oetdaging boete Bung hauw gevónge. Ver höbbe ‘t natuurlijk over Leny Meyers -Frissen oet de Sjloàt! ‘N ech Bungs Maedsje met ‘t Bungs carnevals hart op de gooi plaats. Al jaore is zie ‘n enthousiast carnevalsvierster in Bung. Binne de vereiniging kint eederein Leny en Leny kint natuurlijk hjél veul luuj. Met heur café- woàrre heit ze väöl met gekrege en met gemaak in al die jaore. Mer ze vingk ‘t hjél lestig hie get specifi eks oet te beneume. Un aantal te van de CV. Zwoà es vergaderinge , prinsoetropinge, prinsecommissie, bemannen van bonnekassa, Dit alles deeg zie neve heur werk es kastelein. Ze hauw gooj kontakte met artieste die ze dan ouch reigelde veur ós. En neet te vergete ouch ‘t potse van de café zwoà dat ver veer op de nuuje daag in ‘n sjpik en sjpan zuvere café woorte óntvange. Ich ben netuurlijk veul deenger vergete te beneume, mer wil Leny dan ouch hjél erg bedanke veur alles wat ze deit veur de Bungse gemeinsjap en specifi ek veur de carneval in Bung. biezóndere mominte die mich noe zwoà eve invalle: ‘N kartonnen medaille van de blauw sjuut ter ere van 1x11 jaor!! BCL (bond van carnevalsvereinigingen Limburg) bie Leny op bezeuk veur heur 3x11 jaorige resepsie!! Zeker neet te vergete 3x ‘n prinsepaar dat door umsjtandighede ‘n extra jaor aan hun prinse jaor höbbe maoge plekke. Eugéne1-- golfprins Joop1—crisisprins En noe Stefan1 --Coronaprins Heur ontelbare biedrages in hjél veul aktiviteite: ziekebezeuk, versjnaperinge serveren bie de veule mominDoor de huidige umsjtandighede kinne ver Leny jaomer genóg noe allein digitaal in ‘t zunneke zette. ‘N blumpke heit ze waal al maoge óntvange, mer der zal zeer zeker nog een sjiek momint kaome dat veer Leny ech in ‘t zunneke zalle en kinne zette, wat zie zeer zeker ouch ech verdeent. CHAPEAU LENY en bedank veur alles wat ste veur ós höbs gedoon, en dat ver nog veul jaore van dien gastvrouwsjap maoge genete. !!!!Alaaf!!!! Gesjreve december 2020 nestor René van de Ramééker Prinse-poster van Jan Linders Ózze “nuuje” supermert Jan Linders in Bung heij veurig jaor ut super leuke initiatief um posters van prinse te laote make. Gein foto mer ‘n heuse karikatuur en uiteraard woort ózze prins Stefan ouch vereeuwigt door Leon Peeters en Sandor Paulus. In vol ornaat en begeleid door Zaate hermenie “Frenske” woorte veer oetgenwjéddig um de poster hwoàgspersoonlik in ontvangst te numme. Met ein houp meziek en same met de prinsepare van Meersje, Borghare, Gäöl en Ittere woorte veer hartelik ontvange in de supermert. Nao eine oetgebreide polonaise door de supermert en veural door de drank-gank, kreeg ózze prins Stefan ziene eige poster oetgereik. Ut resultaat is ein super sjwoànne en kleurrieke illustratie gewore, ‘nne grwoàtte merci aan Jan Linders veur deeze sjwoànne poster. Reizende réporter Bèrke

16 HAVERBODE 2021 Vanwege de Corona höbbe v’r ‘n foto collage van door de jaore heen, van optoch en Vastelaoves foto’s die zeen ingezonde door de luuj. Volgend jaor in de Haverbode de optoch foto’s van de Grwoàtte Optoch 2020. De Rédaksie HAVERBODE 2021 17 Ingezonde materiaal: Jolanthe Demandt, dhr. J. Blankenstein, Bert ummels, Davy Luyten en oet de Havermennekes archieven. Vólgend jaor in de Haverbode? Mail dan nao haverbode@havermennekes.nl en misjiens steit uche foto dan op dees pagina.

18 18 FUNNY DECO HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 OP ZE MESTREECHS veer bedrökke veur uuch originele DIALEK tekste (ouch in ’t Bungs) op : teskes, mokke, bougies, puzzels, zeiverlapkes, tegelkes, hummekes enzoewijer op ze mestreechs Winkel & Groethandel in proffessionele ballonne Ouch veur de particuleer Clavecymbelstraot 72 6217 CW MESTREECH tillefoon : 043-3440661 de speciaol zaak in ballondecoraties, slingers en kedokes veur geboorte, kemunie, verjaordaag & houwelek www.funnydeco.nl sinds 1997 topservice voor alle automerken Weerterveld 18 | 6231 ND Meerssen | T 043 358 02 08 www.autoservicemeerssen.nl Nui

Haverbode 2015averbode 2021 19 19 Frans Willem Jozef Robroek wordt 6 augustus 1957 benoemd tot pastoor van de St. Agnes parochie in Bunde. Reeds in de tweede kerkbestuursvergadering onder zijn leiding, op 3 november 1957, wordt besloten tot ‘voorlopige oprichting van een contactblaadje: Parochieleven’. Tot nu toe werden de kerkdiensten en mededelingen over de toen te bouwen nieuwe kerk gestencild verspreid. rochie; de rubriek ‘Vraag en aanbod’. Deze drie rubrieken zullen tijdens het hele bestaan van Parochieleven blijven gehandhaafd. Het eerste nummer bevat verder het Woord voor de week, een artikel van de pastoor over de advent, mededelingen van verenigingen en andere instanties, het adres voor de advertenties en tenslotte niet minder dan 25 advertenties. De eerste jaargang van het parochieblad loopt, evenals de daarop volgende jaargangen, van december t/m. november; vanaf jaargang 14,1971, lopen ze gelijk met het jaar. Het weekblad wordt gedrukt door drukkerij Roex uit Bunde. Het hoofdartikel is vaak van godsdienstige, kerkelijke aard. In de editie van Parochieleven van 2 februari 1958 komen we het woord Carnaval voor het eerst tegen, in een advertentie van De Lindeboom. Op 1 december 1957 verschijnt het eerste nummer van Parochieleven Weekblad voor de parochiegemeenschap van Bunde. Over carnavalsviering treffen we voor het eerst iets aan in de editie van 28 februari 1960, een bekendmaking van de burgemeester. Hij waarschuwt de carnavalsvierders om gedurende de Vastenavonddagen op generlei wijze de openbare orde te verstoren, of door gedrag, onzedelijke of godslasterlijke woorden aanstoot te geven aan de goede zeden. De carnavalsvierders worden er bijzonder op gewezen dat het ten strengste verboden is zich op de openbare weg of in voor publiek toegankelijke lokaliteiten te vertonen: a. in kleren der kunne, waartoe men niet behoort en b. voorzien van stok of wapen. Het dragen van maskers, of het op andere wijze onherkenbaar maken van het aangezicht is in het openbaar of in voor publiek toegankelijke lokaliteiten slechts toegestaan op carnavalszondag en -maandag van 12-24 uur en -dinsdag van 12 tot 23 uur. De politie heeft opdracht scherp toe te zien en streng op te treden. Het sluitingsuur voor cafés en dansgelegenheden is zondag en maandag om 1 uur ’s nachts, dinsdag 12 uur middernacht. In de editie van een week later staat de eerste mededeling van De Havermennekes, een dankbetuiging: De pastoor merkt in de inleiding op dat het parochieblad voorziet in een behoefte, gezien hoe het bestaande kerkblaadje werd uitgespeld en de enthousiaste reacties op de aankondiging van een groter blad. Bovendien is dit parochieblad een stuk zielzorg. Het wil op zijn manier bijdragen tot de opbouw van een levende parochiegemeenschap, vandaar ook de naam Parochieleven. Het wil eveneens een contactmiddel zijn tussen geestelijkheid en parochianen en tussen de parochianen onderling. Financieel gezien is de uitgave van dit parochieblad een avontuur. De financiële basis is het vertrouwen op de Voorzienigheid en op de medewerking van de parochianen. Het parochieblad zal in ieder gezin worden bezorgd, alleen wordt maandelijks een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor de rest zullen advertenties het voortbestaan mogelijk moeten maken. Tot slot spreekt de pastoor de hoop uit dat Parochieleven nog lang zijn bescheiden, maar toch belangrijke rol mag vervullen in het gemeenschappelijke streven: de opbouw van Christus’ heerlijke Kerk in de parochie. Het eerste nummer heeft in de kop een logo, dat in de loop der jaren enkele veranderingen zal ondergaan, en een spreuk, die na 3 januari 1971 zal verdwijnen. Het bevat de rubriek ‘Orde der H. Diensten’, later ‘Kerkdiensten’ genoemd, vermelde de priester van de week (parochie), de wekelijkse H. Missen met hun intenties en andere kerkelijke diensten; de rubriek ‘Uit de parochiefamilie’, later ‘Uit de parochie’ genoemd, vermeldend de gedoopten, kerkelijk gehuwden en overledenen in de paInmiddels is in de editie van 3 april 1960 een begin gemaakt met de parochiegeschiedenis; Het ontstaan van onze parochie. In december 1962 ziet de redactie zich genoodzaakt de advertentieprijs iets te verhogen vanwege de hoge drukkosten en de grotere oplage. Vanaf 20 januari 1963 worden het adres van de redactie en van de opgave van advertenties opgenomen in de kop van het weekblad. In mei van dat jaar wordt in het artikel Parochieblad en de verenigingen erop gewezen dat het parochieblad niet alleen kerkdiensten wil publiceren, het wil in zijn opzet een weerspiegeling zijn van het hele parochieleven. Iedere vereniging in de parochie kan van het parochieblad gebruik maken om mededelingen aan haar leden te doen of de hele parochie van haar activiteiten op de hoogte te brengen. Over het algemeen is men veel te weinig op de hoogte van wat in de verenigingen omgaat. Vanzelfsprekend moeten de berichten, gezien de beschikbare plaatsruimte, kort en zakelijk zijn. In 1964 verschijnt de nieuwe rubriek, ‘In ’t kort’, korte berichtjes over parochie en kerk, mededelingen en herinneringen bevattend; deze rubriek zal na enkele jaren weer verdwijnen. In 1968 plaatst de gemeente Bunde, die geregeld bekendmakingen publiceert in het parochieblad, een aantal artikelen, waarin inlichtingen worden verstrekt over de hoofdinhoud en uitvoering van de Algemene Bijstandswet. Op 22 mei 1970 overlijdt de oprichter van Parochieleven, pastoor Roebroek, op 53-jarige leeftijd; in de editie van 31 mei verschijnt een In Memoriam over hem van kapelaan A. Quadvlieg. Zijn opvolger, pastor B. Goumans, zegt in zijn Overtuigingen bij het parochieblad in de editie van 13 december 1970 dat het blad een grote functie heeft vervuld in het scheppen van een gemeenschapsband en spreekt bovendien zijn grote bewondering uit voor zijn voorganger die dertien jaar wekelijks, naast zijn vele andere werk, kans zag om het hoofdartikel in het parochieblad praktisch alleen te verzorgen. De nieuwe pastoor, B.M.Th.M. Goumans, heeft veel belangstelling voor geschiedenis en dit zal duidelijk te merken zijn in de komende jaargangen van Parochieleven. Talrijke (hoofd) artikelen zullen gewijd worden aan geschiedenisonderwerpen en zullen vooral geschreven worden door hemzelf, maar ook door anderen. Het is jammer dat niet alle artikelen zijn voorzien van de naam van de schrijver. De eerste advertentie van de carnavalsvereniging wordt geplaatst in de editie van 15 januari 1961, over de grote Bonte avond: Zijn liefde voor historie blijkt al meteen in de 9e editie van jaargang 14, 28 februari 1971, waarin een artikel is opgenomen over de lenen Heiligenberg en Carteijn. In 1971 wordt een nieuwe rubriek geopend, ’Mededelingen’, waarin de mededelingen van verenigingen zijn opgenomen; ook deze rubriek zal over een paar jaar weer ver-dwijnen, al blijven de mededelingen van de verenigingen zelf uiteraard worden opgenomen. Op 16 januari 1972 wijdt de pastoor zijn hoofdartikel aan het parochieblad. Hij opent het met te zeggen dat het blad een vaste plaats heeft ingenomen in de gemeen-schap van Bunde. Wekelijks brengt het een christelijke levensvisie in huis en infor-matie over het plaatselijk gemeenschapsleven. Na zijn dankbaarheid te hebben geuit aan de vrijwilligers, die van aanvang aan trouw de verspreiding ter hand hebben genomen zonder enige vergoeding, merkt hij op dat altijd als stelregel heeft gegolden, dat het blad van deur tot deur bezorgd zou worden én dat met de exploitatie quitte moest worden gespeeld om de uitgave niet ten laste van de kerkenkas te laten komen. Door de steeds stijgende kosten dreigt nu een situatie te ontstaan, waarbij niet meer gesproken kan worden van een sluitende exploitatie. Daar de prijs van de advertenties reeds verschillende keren is verhoogd, is het niet reëel dit nu opnieuw te doen. Een aansporing tot vrijwillige bijdrage is iets anders en daarom Vervolg pag.21

20 20 HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 www.dailyfreshfood.nl P. Debyelaan 25 6229 HX Maastricht T: 043-3877996 info@flowersbymiranda.nl www.flowersbymiranda.nl Bij ons kunt u genieten van koffie met heerlijk gebak, lunchen of lekker dineren met bijzondere bieren en top wijnen. Natuurlijk met vanzelfsprekende aandacht. Tot snel! Frank Marting Markt 22 Meerssen * Tel. 043 364 2382

Haverbode 2015averbode 2021 21 21 wordt de suggestie aan de hand gedaan om jaarlijks een vrijwillige bijdrage van fl.5,00 of fl.0,50 per maand te geven. Naast een artikel over pastoor Servatius Kerckhoffs en het artikel Bunde?? Waar ligt dat? Hoe schrijf je dat?, verschijnt in 1972 ook een serie artikelen over schutterijen in Bunde. In 1973 gaat de pastoor voor carnaval ver terug in de tijd met het op 18 en 25 februari gepubliceerde tweedelige hoofdartikel Geen Karnaval in Bunde in 1756. Omdat de opbrengst en kosten van het parochieblad elkaar in evenwicht moeten houden en dit in 1973 niet het geval is geweest, wordt in het hoofdartikel van 20 januari 1974, Is het Parochieblad één gulden per maand waard?, gevraagd het richtbedrag, nu fl.1,00 per maand, ineens voor het hele jaar te voldoen, of als dit teveel gevraagd is, in twee termijnen. In 1975 publiceert de pastoor op 9 februari het artikel Waar halen ze de haver vandaan, die Havermennekes? In 1976 start de gemeente met de rubriek ‘berichten van uw gemeentehuis’, waarin allerlei gemeentelijke zaken worden bekend gemaakt; aan deze rubriek komt in 1982 een einde. In 1977 publiceert pastor Goumans het artikel De waterput van Kasen. In augustus dat jaar overlijdt Theo Janssen die gedurende 18 jaar een werkzaam aandeel heeft gehad in het tot stand komen en in stand houden van het parochieblad. Hij ontwierp de diverse vignetten en vanuit zijn gezin werd al die jaren de administratie verzorgd. Parochieblad “PAROCHIELEVEN” in moeilijkheden, zo luidt het hoofdartikel van 1 oktober 1978. Voor het eerst in het 21-jarig bestaan van het parochieblad dreigen moeilijkheden te ontstaan, die de uitgave in de huidige omvang onmogelijk zouden kunnen maken. Er is eigenlijk niets ongewoons gebeurd, enerzijds neemt de onbetaalde tekst van het blad (alle mededelingen van verenigingen en instellingen) steeds grotere vormen aan, anderzijds ontkomt ook de uitgever niet aan steeds verder stijgende kosten. Daar men er weinig of niets voor voelt het blad alleen te bezorgen bij betalende abonnees en zo de oplage te verkleinen, de abonnementsgelden en de advertentiekosten te verhogen en geen onbetaalde publicaties meer te plaatsen, worden alle gezinnen en alleenstaanden, die Parochieleven ontvangen, verzocht hun vrijwillige bijdrage (minimumbedrag fl.12,00) te voldoen, worden de verenigingen en instellingen verzocht hun berichten zo beknopt mogelijk te houden, waarbij vrijwillige bijdragen welkom zijn, en worden de advertentiekosten, sinds 1974 ongewijzigd gebleven, gewijzigd. Dat voornoemde oproep om medewerking niet tevergeefs is geweest en tot verbetering heeft geleid kan al in het eerste nummer van 1979 worden gemeld. Zo hebben diverse verenigingen positief gereageerd op de vraag voor een vrijwillige bijdrage en hebben ze, op een enkele uitzondering na, hun mededelingen ingekort. Wel houdt de redactie zich het recht voor gratis publicaties in te korten en teksten die de normaal geachte proporties overschrijden in rekening te brengen. Dit jaar worden wekelijks ongeveer 1550 exemplaren verspreid. In 1980, waarin de pastor twee hoofdartikelen wijdt aan De wortels van carnaval, wordt geklaagd over het feit dat onprettig wordt gereageerd op nota’s voor het plaatsen van mededelingen in het parochieblad, er kan onmogelijk worden toegestaan alle mededelingen zo maar gratis te plaatsen. Financieel gezien is 1980 een teleurstellend jaar door het stijgen der kosten en het dalen der inkomsten, dit laatste door minder vrijwillige bijdragen en door het ontvangen van minder advertenties. De resultaten van 1981 daarentegen zijn tevreden stellend. Aan Bunde als zelfstandige gemeente komt in 1982, een einde; hierbij merkt de Redactie Parochieblad in zijn artikel Bijdrage gevraagd voor ons parochieblad van 17 januari op: ‘Zeker nu Bunde als zelfstandige gemeente heeft opgehouden te bestaan en men weer, zoals de geschiedenis leert, terugkeert naar de status van kerkdorp , of wijk zoals men dit modern ook noemt, heeft een blad als het onze een geheel eigen functie als bindmiddel voor de gemeenschap die we toch samen op een eigen wijze vormen. Want al is de gemeente gefuseerd, de grenzen van onze leefgemeenschap blijven gekenmerkt door Maas, Geul, autoweg en Bunderbos met omgeving en doordat de gemeente samenviel met het grondgebied van de parochie Bunde, vindt dit op een natuurlijke wijze zijn neerslag in ons blad.’ In meerdere afleveringen publiceert de pastor het artikel De kapel van Kasen. Dit jaar wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan De Avermennekes. Met ingang van 1 januari 1983 wordt een nieuwe regeling voor publicaties voor/door verenigingen in Parochieleven van kracht, geldend voor alle Bundese verenigingen. De eerste 30 kolomregels per jaar zijn voor de Bundese verenigingen gratis. Elke kolomregel meer zal maandelijks voor een bedrag van één gulden in rekening worden gebracht. Bij niet betalen zal elke volgende publicatie worden gestopt. Elke publicatie van een activiteit, waarmee geld wordt verdiend, dient in de vorm van een advertentie te geschieden. In 1985 wordt weer eens een poging ondernomen om de laatste achterblijvers er toe te brengen het parochieblad te betalen. Nog steeds zijn er honderden, die vanaf 1 januari trouw iedere week het parochieblad ontvangen…maar niet daarvoor betalen. Diverse keren zijn ze er aan herinnerd, zonder resultaat. Nu wordt voor de laatste keer gevraagd per omgaande te betalen en om, als men het blad niet meer wenst te ontvangen, dit te laten weten zodat de bezorging kan worden stopgezet. Maar ondanks dat 1985 ruim 100 ‘bijdragers’ minder telt dan 1984 gaat het financieel gezien toch goed met het parochieblad. In drie afleveringen publiceert de pastor dit jaar het artikel De Bundese Mijt. Het is in 1985 financieel zo goed gegaan dat de publiciteitskosten voor verenigingen en instellingen met ingang van 1 januari 1986 verlaagd kunnen worden, nu zijn de eerste 50 regels gratis en wordt de prijs voor de volgende regels van fl.1,00 verlaagd tot fl.0,50 per regel. Het weekblad wordt verspreid over ongeveer 1500 adressen, waarvoor tot halverwege juni van 1052 een vrijwillige bijdrage is ontvangen, het vorig jaar bedroeg dit aantal tot dezelfde datum 1124. De pastor maakt 3 augustus 1986 een aanvang met het artikel De Watermolen van Bunde, dat pas na 20 nummers op 24 juli 1988 zal eindigen. Enkele maanden later, op 9 oktober 1988, begint hij de serie Historische straatnamen in Bunde. In het financieel verslag van de parochie Bunde over het jaar 1988, opgenomen in het parochieblad van 19 februari 1989, wordt bij het onderdeel Parochieblad opgemerkt dat de laatste jaren een averechtse werking heeft plaats gehad in de bijdragen van de parochianen. Het aantal uitgegeven exemplaren stijgt door toename van het aantal gezinnen, mede door de vele nieuwbouw in Bunde …het aantal bijdragen daalt echter… Dit geeft toch wel te denken…moeite noch kosten worden gespaard om dit blad uit te geven en door onze niet genoeg te waarderen vrijwilligers te bezorgen. De klacht over te weinig vrijwillige bijdragen voor het parochieblad zal, evenals een oproep om steun, de komende jaren geregeld terugkeren. Naast de bijdragen over de historische straatnamen in Bunde publiceert pastor Goumans de volgende jaren onder meer de historische artikelen: Sint Rochus in Bunde en Een penning van Bunde !? in 1990; De oudste kerk van Bunde en De oudere kerk in 1991; De vlag uit (!)…Bunde! in 1992; 893 tot 1993 Bunde in 1993; Bunde bevrijd voor 50 jaren in 1994 en Schatten van Engelen in Bunde en De Sequoia van Bunde in 1995. De bisschop verleent pastor B. Goumans met ingang van 1 januari 1996 eervol ontslag. Zijn afscheidsreceptie vindt 21 januari 1996 plaats, tegelijkertijd viert hij zijn 25-jarig jubileum als parochieherder van Bunde. In het parochieblad van 21 januari wordt een levensbeschrijving aan hem gewijd. Op 22 juni wordt zijn opvolger, A.J.J. Dohmen, geïnstalleerd. Tot die tijd blijft pastor Goumans nog functioneren en schrijft hij nog twee artikelen over Historische straatnamen in Bunde. Zijn artikelen over de straatnamen zullen in 1998, enigszins bewerkt, aangevuld met enkele nieuwe bijdragen en voorzien van foto’s (allemaal van 17 februari 1998), verzameld en uitgegeven worden door Heemkundevereniging Meerssen in het boekje: B. Goumans, Historische straatnamen in Bunde met foto’s van Ch. Soemers, Heemkundevereniging Meerssen 1998. Inmiddels is in de editie van 11 februari 1996 verschenen: “De Havermennekes” Gesjreve in ’t A.B.B. (Algemein Besjaaf Bungs) door Bèr Gulikers in ’t jaor 1986. Ingaande 1 november worden de activiteiten van drukkerij Roex B.V. overgedragen aan Grafico Druk B.V., die het parochieblad gaat drukken. Het hoofdartikel in de editie van 23 november 1997 is gewijd aan het 40-jarig bestaan van parochieblad Parochieleven. Het kerkbestuur schrijft: ‘Terugblikkend op deze afgelopen 40 jaar mag gesteld worden, dat het blad voorziet in de behoefte aan een contactmiddel tussen geestelijkheid en parochianen en tussen de parochianen onderling. 40 Jaar lang hebben de opvolgende Pastoors van onze parochie het leeuwenaandeel verzorgd van de wekelijkse uitgifte van het parochieblad, door telkens te zorgen, dat een hoofdartikel en de parochieële mededelingen voor publicatie voorhanden waren. Zowel pastoor Robroek z.g., Pastoor Goumans en Pastoor Dohmen zijn erin geslaagd om van ons blad een graag gelezen periodiek te maken.’ In dezelfde editie wordt een oproep gedaan om bijdragen voor het parochieblad, want na 40 jaar dreigt uitgave niet langer mogelijk te zijn vanwege hogere papier- en drukkosten, een veel hogere oplage door de geweldige uitbreiding van de parochie, de gelijk gebleven advertentietarieven, maar vooral doordat te veel parochianen geen enkele bijdrage geven. De roep om financiële steun zal blijven klinken. Na het 40-jarig bestaan op het eind van de 20e eeuw ondergaat het parochieblad in de nieuwe eeuw pas in 2010 een grote verandering, het krijgt dan een nieuwe lay-out. Stond een aantal vaste rubrieken tot nu toe verspreid over het blad, vanaf 30 januari staan diverse zaken, die wekelijks terugkeren op een vaste plek in Parochieleven en wel op pagina 2. Deze pagina bevat nu twee rubrieken, kolommen: Uit de parochie, later Parochieleven, en Wegwijzer. In Wegwijzer staan algemene gegevens en gegevens over kerkdiensten, medische diensten, onderwijs, bereikbaarheid priester (in noodgevallen), (zieken)bezoek pastoraal team en doopzondag; later komt er biechtgelegenheid bij. Parochieleven bevat gegevens over de redactie, inleveren kopij, advertenties en mededelingen, parochiekantoor De Pilaar, bankrelaties, opgeven misintenties en pastoraal team. Daarnaast is ook opgenomen de oproep: Wanneer u ‘’nieuwkomer” bent in de parochie, of wanneer u gaat verhuizen, laat het dan de parochie weten! Deze wijzigingen zijn een duidelijke verbetering, het vergemakkelijkt het zoeken naar adressen, telefoonnummers e.d. en door deze aanpassing is de leesbaarheid van het blad vergroot. Hetzelfde nummer bevat het bericht dat mevrouw M. Nijsten bij het bezorgen van het parochieblad vanwege de gladheid op het trottoir is gevallen en haar enkel heeft gebroken. Verder dat Grafico Druk B.V. gaat verhuizen, na 80 Vervolg pag.23

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 U heeft de woning Wij de koper Bunderstr. 113 Meerssen, tijsencyril.nl Kuileneindestraat 16 6231 KG Meerssen T. 043 - 601 56 88 www.hc-architecten.nl winsjuch vastelaovend sjwanne eine

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 23 23 jaar drukken in Bunde worden vanaf 1 maart 2010 kracht en kennis gebundeld onder één dak met Drukkerij Econoom B.V. Beek. Bestuur en leden van de Auwd Prinse Garde Bung laten in de editie van 9 juli 2011 een ‘In memoriam Math Lahaye, Prins der Havermennekes 1980’, opnemen. In 2013 moet een herhaalde oproep worden gedaan om bezorgers voor het parochieblad en inmiddels gaat het fi nancieel gezien ook niet goed met het blad. Er is een behoorlijk fi nancieel tekort en dat moet worden aangepast uit parochiemiddelen. Het zou jammer zijn als door gebrek aan fi nanciën de uitgave verminderd zou moeten worden of zelfs helemaal gestaakt; zeker omdat het voor de parochie en haar verenigingsleven een geweldig en niet te vervangen verlies zou betekenen, aldus de redactie. Daarom gaat er iets veranderen. Drukker/uitgever De Econoom koopt een nieuwe drukmachine, waarop nog wekelijks enkele uren beschikbaar zijn om het parochieblad te drukken en neemt bovendien de bijkomende werkzaamheden als advertenties, acquisitie, facturering enz. voor zijn rekening. De opbrengst van de advertenties zullen de uitgaven moeten dekken voor de drukker. Om het lezen te vergemakkelijken wordt gekozen voor een wat groter lettertype, dat bovendien iets zwarter wordt gedrukt. Verder is de papiersoort iets lichter, 80 in plaats van 90 grams. Voor de verenigingen blijft voldoende ruimte beschikbaar. Hun berichten moeten kort en bondig zijn en betrekking hebben op activiteiten voor of door verenigingen uit de eigen parochie. Ze worden geplaatst in volgorde van binCorona en de keersjstjal krap. Daoneve zin d’r de herders volleges de tradisie ten minste 2) PLUS de 3 wieze. Es veer aannumme dat de (minimaal) 2 herders gein familie van ein zin en de 3 wieze neet samenwoonde in ‘n gedeild appartemint, dan zin d’r in totaal ACHT luuj oet ZES hoeshauwwes! Wat kins te doon? Voog de drie wieze pas op 6 jannewarie toe en stuur de herders op 5 jannewarie nao hoes. Laot ‘n breefk e invölle met naam, adres, aankoms- en vertrektieje, plaats desinfectiemiddeldispenzers en, hjél belangriek.... markeer dudelik de aafstande veur de stjal en de regels veur einrichtings verkjér met plekband. Vergeet neet um beveiliging veur de ingank te plaatse. Veur eederein dae dit jaor ‘nne keersjsjtal wilt opzette, rekening hauwend met de momenteel geldende regels: Jezus Maria en Jozef = 1 hoeshauwwe meh dan weurt ‘t Reizende réporter Bèrke nenkomst en naar gelang er plaats is. Bij een afgesproken omvang van maximaal 16 pagina’s zal het zelden voorkomen dat verenigingsnieuws moet blijven liggen tot de volgende week. Een grote verandering is hier dat er geen kosten meer in rekening worden gebracht. Voor de adverteerders verandert en niets wezenlijks, alleen ontvangen ze hun factuur niet meer van de parochie, maar van de drukker, waaraan ook betaald moet worden. De bezorging van Parochieleven zal op dezelfde voortreffelijke wijze blijven geschieden als voorheen. Om de druk op de geestelijken voor de wekelijkse verzorging van een artikel voor het parochieblad te verminderen, wordt ervoor gekozen dat de pastoor en de kapelaan (waarover de parochie nu beschikt) ieder nog één keer per maand de voorpagina van het parochieblad zullen vullen. Voor de twee resterende weken per maand wordt een gastschrijver gezocht om het blad te verzorgen. Deze zal o.m. nieuws brengen uit parochie, bisdom en wereldkerk. Al deze maatregelen kunnen het einde van het parochieblad toch niet voorkomen. Het zal de komende jaren nog wekelijks blijven verschijnen, maar fi nanciële- en bezorgproblemen zijn er uiteindelijk de oorzaak van dat 20 juni 2020 het doek na 64 jaargangen valt. De parochie Bunde heeft van 1 december 1957 tot en met 20 juni 2020 een eigen weekblad gekend, parochieblad Parochieleven. Dit blad vormt een prachtige bron voor een gedeelte van de plaatselijke geschiedenis in deze periode, men vindt er allerlei gegevens over de parochie en Bundese verenigingen, zowel in artikelen als mededelingen en advertenties. Het hoofdartikel, vaak van godsdienstige, kerkelijke aard, is meestal geschreven door de dienstdoende pastoor, al zijn er ook hoofdartikelen van de hand van andere personen, zoals de kapelaans, indien de parochie daarover beschikt en mannelijke en vrouwelijke missionarissen uit Bunde. Onder het pastoraat van B. Goumans worden diverse historische artikelen van hem gepubliceerd, maar ook van anderen over onder meer de parochiegeschiedenis (tweemaal), herinneringen aan Kasen en het zangkoor. Mededelingen van verenigingen uit Bunde in het parochieblad zijn heel vaak afk omstig van de vrouwenverenigingen LVB en Inter Nos, zolang die bestaan, en de harmonie. Wat advertenties betreft is de periode rond gemeenteraadsverkiezingen in de latere jaren in zekere zin een soort goudmijn. Advertenties zijn ook afkomstig van verenigingen, onder meer de Havermennekes rond carnaval, maar vooral van de Bundese middenstand. Het in 2020 verdwijnen van Parochieleven mag gerust een verlies voor de Bundese gemeenschap worden genoemd. Wiel van Mulken ... en dan is er JCV de Haverzekskes Vorig jaar hebben wij als Stichting Jeugdcarnaval de Haverzekskes nog ons 55-jarig jubileum mogen vieren. Een geslaagd feest met een prachtig jubileum prinsenpaar, adjudant en raad van elf. We konden toen nog niet weten dat er in 2021 geen 56e prinsenpaar van de Haverzekskes zou zijn. Veel kinderen die nu in groep 7 van de basisschool zitten, hebben zich al jaren verheugd om bij de Raad van Elf van de Haverzekskes te komen, of hadden de hoop om prins, prinses of adjudant van 2021 te worden. Helaas gaat de carnaval dit jaar niet door. We hopen dat de carnavalsgedachte bij de jeugd van Bunde blijft leven en dat we in 2022 weer leuke carnavalsactiviteiten voor de families in Bunde kunnen organiseren. We wensen als bestuur iedereen veel sterkte toe in deze periode en hopen dat carnaval 2022 weer net zo wordt als de afgelopen 55 jaar! Haverzekskes Alaaf Bung Alaaf

24 24 GEGARANDEERD DE BESTE PRIJS EN HOOGSTE KWALITEIT • KUBUSKOZIJN RECHTE VERBINDING, 90° HOEK, EXCLUSIEF VOOR LIMBURG • VEBRETER ED HOUTLOOK, DUIDELIJK ANDERS EN ALLEEN BIJ KURA Kunststof kozijnen met ultieme houtlook Nooit meer schilderen! KURA GEEFT UW PAND EEN EIGEN GEZICHT WEERTERVELD 1, MEERSSEN T 043 - 352 02 00 WWW.KURA.NL

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 25 25 Berich van de Auwd Prinse Garde Bung Zondag 29 november 2020, vreug in de mörge…… Vandaag is ut weer zwoà wiet, ver goon met zien alle ut nuuje Prinsenpaar van de Havermennekes oetrope op ut Agnesplein. Ut pak is gestoomd, ut euverhûmme gestreeke, sjaal, sjtrik, medailles, de sjoon gepots, kortom alles klaor veur vanmiddag. En dan weur ich heftig wakker geschud door de echte realiteit, ver gaon hjéllemaol niks oetrope, gein fj és op ut plein, neet lekker kloeke met de Auwd Prinse en aanhang, gein bezeukskes aan de tjwé kroegen woà veer nog te gas kinne zeen. Gein nuuj lid insjtallere in de Auwd Prinse Garde Bung, Prins Stefan I en zien Prinses Chantal maoge in hjél beperkte vörm de carnaval in Bung nog es een jaar veurgaon. In de ganse geschiedenis van de Bungse carnaval gebeurde dit jérder te weite mèt Prins Eugene I ( 1990/1991 ) en Prins Joop I (1994/1995). Mesjiens klink ut leuk….noch ein joar, mer ich weit zeker dat ut Prinsenpaar ut eeder ander nuuj Prinsenpaar zeer zeker veur 200% gegund zouw höbbe um es 49e Prins oet ut pak te maoge sjpringe en in een fantastisch carnavalsseizoen te maoge veurgaon in os sjwoàn dörp Bung. CV De Havermennekes, SJC de Haverzekskes, ut Eregilde van de Zakoplaotersj en de Auwd Prinse Garde Bung motte pas op de plaats make en kinne jaomer genóg niks organizere. Get wat ver zwoà gewind zeen en woà aan ver nao jaore traditie zwoà väöl weerde hechten. Ouch veer es Auwd Prinse Garde höbbe jaomer genóg os 5e geplande Auwd Prinse Gala motte aafzegke, ich kin uch verzekere dat ut met hjél väöl tegezeen is gegange want veer höbbe der weer super väöl zin in um met ein fantastische line-up van artieste uch en ós zelf eine top aovond te bezörge. Al in en ziel ut carnevalsfj és viere en genete, ein hjél vraem komende periode weure. Ver goon der van oet dat dit un einmaolige kink in de carnavalskabel is, en dat ver in seizoen 2022 weer volle gaas kinne geve en de “fj és sjaaj” royaal kinne inhaole. Inmiddels is de keersjmaond en de jaorwisseling achter de rugk. Names bestuur en lede van de Auwd Prinse Garde Bung wunsje veer uch alle goods en een geweldig 2021 toe! mei van dit jaor waore de berichte hjél somber um ut drejbook in oktober te maoge opstartte. Mer zeker weite dat dit ein vervolg krieg, allein is het op dit momint nog compleet ónduudelijk woà en wanneer os Auwd Prinse Gala plaats zal motte vinge, ózze sjieke toplocatie “de Nuuje Auw Kèrk” is op dit momint neet mjé in gebruuk! Veer zeen der van euvertuug dat ver op ut juiste momint samen met de Gemeinte Meersje ouch hie een passende oplossing veur gaon vinge. De Boetegewone Bungse Binnezitting, de Prinseresepsies, de bezeuk aovondsjes aan collega CV-vereiniginge, de carnavalsmis, de sleuteleuverdrach en natuurlijk ein van de toppunte, ózze carnavalsoptoch van Bung zalle komend seizoen jaomer genóg gein doorgangk kinne vinge. Ut enige wat eederein kint doon, is op zien eige manneer in hjél kleine kringk probere der ut beste van te make en veural rekening te hauwwe met ózze zwakkere medemens, de einzame auwere, kranke en andere persone die ut noe lestiger höbbe. Probeer eederein te betrekke in de meugelijke toch kleine carnavalsmominte mèt in achnumming van de geldende Covid-maatreigele. Ut zal met 1,5 meter aafsjtand zeker andersj veule! Ut zal veur veule die normaal gesjproke mèt hart Blief Gezond, Bung Alaaf, Peter Damoiseaux ( Vice-President Auwd Prinse Garde Bung) H

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 Aannemersbedrijf Heiligenbergstraat 20 6241 DG Bunde Tel: 043-3645517 Fijne Vastelaovend! www.pegasusuitvaart.nl Past. Dominicus Hexstraat 6 | 6231 HG Meerssen Tel: 043 365 46 66 Voor extra service en lage prijzen belt U : SPORTEX Tel.: 045-541 87 29 tot 21:00 uur SPORTPRIJZEN AAN HUIS Wij laten U graag geheel vrijblijvend onze collectie zien Rentmeesters kantooR BRV Sint Agnesplein 7 6241CA Bunde

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 27 27 Jeug herberg in Bung? Oet hjél erg onbetroewbaar bron höbbe veer weer ‘n nuujigheidsje vernómme. ‘T veurmalige pand van B&O Lemmens aan de Vleegesjtraot 62 in Bung weurt momenteel volledig verboewd. Hie zouw namelik ‘nne jeug herberg comme. Ooit waor d’r in Meersje op de Bungersjtraot ‘nne herberg en sjtraks dus (weer) in Bung. Door corona reize d’r namelik sjteeds mjér jeugdige in en door ós eige land. De jeug herberg weurt veurzeen van ‘n keuke, 3 daak kapellen met ruim oetzich op Bung, 12 sjlaop kamers en ‘n woon/zitkamer. In de graasj kump ‘n geweldige rekreasie ruimte. Achter in de tuin were graas matte gelag zwoà dat d’r eventueel ouch geparkeerd kint were. In ‘t kader van promotie van ‘t toerisme ondersteunt zwoà waal de gemeinte Meersje es de Provincie dit geweldige projek met ‘n fi kse subsidie biedrage. In de herberg is maximaal plaats veur 20 persone. ‘T initiatief van dit projek is van Rene van de Rameeker. Heer wou naomelik gaer get korter bie hoes werrikke. De naam van de nuuje jeugdherberg blief invoudig De Herberg”. ‘T zebrapad dat get wier op ligk weurt verplaats naobie “De Herberg” zwoà dat de bezeukersj ‘s aoves veilig kinne euver sjteke nao De Haverput en vice versa. De opening sjteit gepland veur medio mei es ’t zomer sezoen geit beginne. ‘N aanwins veur Bung toch? Reizende réporter Bèrke “Bar t’s Bikes" D’r comme sjteeds mjér klein zelfsjtandige in de Raod. Zwoà zou Bart Philippens ouch höbbe besjlote ’n fi etse speciaalzaak goon te beginne. Geer weit Bart fi ets neet allein de Klwoàster en d’n Denneberg op en aaf, meh ouch berig van allure zwoà waal in Limburg es in ut boeteland. Heer haet dao zwoà väöl sjpas aan dat heer in zien graasj thoes in fi etsezaak geit beginne. Nei, gein gewoon fi etse meh echte racefi etse van onder andere de merreke Bianchi, Specialized, Ridley,Pinarello, Giant en Eddy Merckx. D’r zeen sjienbaar in grwoàt Meersje väöl wieler leefh öbbersj die zwoà ‘nne höbbe of gaer wille höbbe. De winkel is allein in de aovend ore ope van 18.00 tot 20.00 oor en op zaoterdig d’n ganse daag. Reparaties were oetbesjteid en doore maximaal tjwé daag. Bart vertelde mich heer haet ech zin d’rin. Heer is momenteel met Erwin Augustin bezig um ’n passend logo te ontwereppe. De zaak kump “Bart’s Bikes” te heite. De opening is op zaoterdig 6 mjért door nemes minder es de vlinder van Mestreech, Tom Dumoulin. Dat krieg ste es te dien kemissies altied in de Jumbo deis. Veer winsje Bart väöl sukses toe. bo d Bèrke Bè Möpkes Sjeet… Ich waor mich gistere eine aan ’t drinke in de kaff ee toen ich mich inins realiseerde dat ich, hopeloos opgebloze, ‘nne sjeet mós laote…. De meziek sjtong hjél hel, dus toen höb ich mien sjete gesynchroniseerd op de twoànne van de meziek. Nao tjwé leedsjes begós ich mich al väöl beter te veule. Ich wouw mien pilske wiejer opdrinke en ’t veel mich op dat eederein mich bekeek….. Toen sjoot mich te binne dat ich nao miene IPod aan ’t luustere waor…. Roddele… Kump ’n vrouw bie d’n dokter en ze begint metein aan ein sjtök door te kleppe. Ze ratelt mer door, roddelt euver haore man, kinger, femilie, bure enz. Op ’n gegeve momint zaet d’n dokter einigszins geïrriteerd: “Mevruike, maog ich noe get zègke?” Woà-op de vrouw hjél verontwaardig zaet: “Meh dokter, geer höb toch ’n zjwiegplich?” Veersj van de peersj Johan en Nicole Sjlangen goon investere. Zie höbbe vergunning gekrege um op De Maer ‘nne zonnesjtudio te kinne beginne. In april weurt aangevange met de boew. Geer weit al wae d’n Electric dao verzörg num ich aan. De zaak die gerund geit were door Nicole krieg de naam “Zonnestudio De Maer”. Hunne slogan weurt:”Waer of gein waer, altied nao De Maer”. Geweldig dat veer sjtraks ouch in os eige dörp terech kinne um ‘n kleurke te kriege. De raod winsj hun väöl sukses. Eh……….? Eh… e Bankier löp euver sjtraot en zuut ’n breefk e van 50 Euro ke. Blie mèt zien vons, duut h’r ’t biljèt in zien portemonee, woà-in zich ouch ’n breefk e van 100 euro bevink. “Ha! Ik auw 100 euro, toen vong ich 50 euro, dus mien bezit is mèt mer leefs 50% toegenómme.” Bèrke HAUW PIN Reizende Réporter Bèrke FAMILY VAN BUNG Koninklijk gezin tijdens de jaarlijkse winterfotosessie in Lech. Het auteursrecht op de foto’s op deze pagina berust bij de BVD* en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. Voor het plaatsen van foto’s op gebruiksvoorwerpen bestemd om in omloop te brengen behoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd. De BVD behoudt zich echter het recht voor achteraf op te treden als de (wijze van) openbaarmaking van de foto naar BVD-oordeel in strijd is met de Koninklijke waardigheid, is te beschouwen als promotioneel gebruik (reclame) of gebruikt wordt met een ideëel oogmerk. De BVD reageert niet op vragen van derden of in bepaalde gevallen (juridische) stappen worden ondernomen. (*BVD= Bungse Vastelaoves Deens) Prinselijk paar tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsduik in de Geul (2019) Het auteursrecht op de foto’s op deze pagina berust bij de BVD* (*BVD= Bungse Vastelaoves Deens) In Lech BONUSFOTO

Auch dit jaor zeen veer weer de Hofl everanceer van C.V. ‘de Havermennekes’ Bung Gasthuisstraat 28 6231 JW Meerssen Tel: 043 – 365 50 81 Fax: 043 – 365 63 49 de.zonnestraal@zonnet.nl WWW.BLOEMENHUISDEZONNESTRAAL.NL Stationstraat 10 Meerssen • T 043 - 364 22 25 • info@drukkerijmaenen.nl drukkerij maenen bv

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 29 29 De Knauweleare Namens de Havermennekes is aan ós gevraog um os veur te sjtèlle aan alle Bungenaere in ós dörp. Veer kinne bienao neet geluive dat d’r nog luuj zeen die ós neet kinne, mer uiteraard vervul v’r deze vraog gaer! Leef luuj van Bung en omstreken, veer zeen de Knauweleare! Veer zin ‘nne hechte vriendengroep met allemaol Bungenaere, actief bie de VV Bunde en höbbe ós zun drie joar geleije bie ein gepak um de carnaval in Bung ’n impuls te geven! Wie dit is begós, wie geer ós wellich hauwt kinne herkinne de aafgeloupe jaore en welke doele/wunsje veer höbbe veur de toekoms zal veer aan uch veurdrage. Wie ’t allemaol begós; Veer numme uch met nao de december maond in 2016. Veer waore met 4 van ózze leden opstap in Nijmegen. G’r lees t good jao, in Nijmegen. Dao zaot ‘nne kammeraod van ós op kamers en v’r ginge n’s eve kieke of de plaatselijke kroegen dao koste tippe aan Café Regina en de Haverput die v’r bie ós in ‘t dörp gewint waore. De aovend opsjtap waor onbesjriefelijk, aangezeen v’r d’r neet mjé väöl van weite, mer de daag d’r nao waor nog beter; op ’n aafgeraff elde bank, tösje de laeg fl esje Grolsj, Sjpek en ei in de mik, koum dao ‘t idee um tiedens de welbekinde carnevals aovend van de voetbalclub acte de presence te geve es ‘carnavalsvereniging de Knauweleare’. Met 4 man sjterk ging v’r vervolgens vol verwachting richting ’t Heiveld um os dao auwerwèts d’r door te gwoàjje. Veer sjtinge d’r dao geweldig op met blauwwitte mutskes wat inmiddels collectors items zeen. Dae aovend kaome veer althans veur ’n verrassing te sjtoon. Op deze aovend weurt altied ‘nne prins van de voetbalclub oetgerope. Van os 4e hauw v’r eine mol in os midde dae mjér wis dan de res. Op 17 februari 2017 werd in de kantien op ’t Heiveld ózze prins Yoerik I oetgerope. Sommige luuj dachte dat metein de kerremis waor want d’r sjtinge 3 man wie ‘nne botsauto te kieke! Op dae bewuste aovend hauwwe de Knauweleare hunne jérsjte onoffi ciële prins in de gelederen en werd ’t roadsmutske van de Knauweleare metein euvergedrage aan ein nuuj lid. Boete ‘t feit dat v’r d’rs hjél väöl gehad hauwwe en met Veer krege aansjpraak van luuj in t dörp, van de voetbalclub en zelfs van de Havermennekes dat veer een leuk clubke hauwwe! De Havermennekes vroogte ós nao ein tiedsje of veer ós neet n’s bie ein wouwe pakke um get serieuzer d’r met um te gaon, um ós daadwerkelijk es vereiniging te nestelen in de Bungse carnaval. Hie laoge in jérsjte instantie de meininge van ós oet ein, “Wille v’r dat?”, “Is toch ruig, kin v’r get sjtumming make!” “Wat helt dat dan in?” “Mot v’r dan oug ech euveral bie zeen?” Oeteindelik door good met ein te kalle, de veurs- en tegeste besjpreke, ‘t oetbreide van ós clubke van 6 nao 7 Knauweleare, haet ós doon besjlisse um daadwerkelijk ’n rol van beteikenis te sjpele in de Bungse carnaval! Veer hauwwe ós zelf in ’t nuuj gesjtoke met greun gillekes, rwoàd, geel en greun mutskes, d’r woort ein logo veur ós ontwikkeld en v’r zouwe in 2019 veur de jérsjte kjér met doon aan de Bungse carnevalsoptoch! Eederein hauw zien taak; dit leep oet ein van ’t koppien wakker woorte de daag d’r nao, hauw v’r dus metein oetbreiding van os clubke! En toen? De carnaval van 2017 kaom get te gauw op ós aaf, dat v’r eigenlik die honderd ideeje wat v’r hauwwe neet koste realizere. Noa de carnaval höbbe v’r ós met os 5e bie ein gepak en zin de sjwoànste herinneringe óntsjtange. V’r höbbe ós bie ein gezat met ‘nne bbq in zowel de zomer es de winter, höbbe ózze notulen zorgvuldig opgesjreve en zeen tot biezónder leuke vergaderingen gekomme. De reaksies van veurig jaor waore geweldig en hauwwe dan oug de wunsj um dit jaor op de carnevals aovend van de voetbalclub weer dao te zeen es Knauweleare. Veer krege zelfs al aanvraoge van boete aaf um bie ós clubke te whjérre! In ’t joar 2018 kwam de jérsjte offi ciële prins van de Knauweleare oet de hoge hoed en dit waor Dean de jérsjte! Heer haet deze rol met verve vervuld en waore blei dat heer ózze jérsjte prins waor! Vanaaf dat moment is ’t bes waal sjnel gegange met ós. hole van beer, de contactpersoon van de wagen, de beheerder van feesboek, g’r kint ’t uch zwoà gek neet bedenke mer veur alles hauw v’r eine! In 2019 repe veer, op de carnevals aovend van de voetbalclub, ózze Twjédde prins oet! Dit jaor waor de eer aan Prins Stefan de jérsjte! V’r waore inmiddels met 7 raodslede en eine prins, wat langzaam verdach op eine echte raod van Èllef ging lieke. Vervolgens waor ein van de sjwoànste daag van ós leven dao; d’n optoch! Op de nach van zondig op maondig hauw veer ‘n ludieke actie veurbereid um de Havermennekes, de Zakoplaotersj en alle carnevaliste in Bung daadwerkelijk te laote merreke dat veer met dege. Op maondig mörge tijdens ’t spek en ei ontbijt hauw veer de Haverzak in ós midde, ’t oethangbord van de Bungse carnaval! Gelökkig kós eederein ózze actie waardere en höbbe ver deze samen met de Havermennekes en Zakoplaotersj weer opgelaote op carnevals maondig! Grepke mot kinne uiteraard! D’n optoch waor väöl geregel en zwoà väöl hauw v’r ós d’r in jérsjte instantie neet bie veurgesjtèld, mer dizze daag haet ós zwoà väöl prachtige mominte opgeleverd en zwoà väöl ruige herinneringe dat v’r zeker wiste vanaaf dae daag: dit elk joar! De plannen van 2020 sjtinge al op de agenda en v’r zouwe ós nog mjér laote whjérre en laote zeen in t dörp. Dit joar hauw veer, door het óntbreke van ’t hjérre- en damescafé in Bung, ós bie ein geraap met Stefan en Sabine van Café Regina um in hunne café de Knauwelzitting te organizere. Dit is, mede door sponsoren, oetgedreijd op eine geweldige aovend! Veer höbbe hie ózze prins Bjorn de jérsjte oetgerope, optraejes gehad van meerdere carnavalsartieste en eine tombola met geweldige prieze gehad. Ózze aovend kós neet mjé kepot en vanaaf dat momint waore veer ’n éch begrip in de Bungse carneval! Oug aafgeloupe carneval zeen veer met gewaes in de optoch, wat tot op 2 minuut van te veure nog mer de vraog waor, want v’r hauwwe de verkjérde traktor veur de wagen hange… Es ste de gooj luuj kins, kins ste alles oplosse laot v’r mer zegge! Mede door inzat van väöle höbbe v’r oug dae daag es waanzinnig belaef! De bezetting op de Carnevalswage hauw zelfs oetbreiding gekrege, want dit jaor ging al het vrouwelijk schoon van ós met! Veer vónge dat geweldig en v’r hauwwe ’t idee dat de luuj langs de kant oug get lever nao ós keken noe! Vervolg pag. 31

30 30 AVERBODE 2015AVERBODE 2021 TOTALE TUINCONCEPTEN EN SLOOPWERKEN SOURENSOUR.NL ROBSOUR@ME.COM 06 15 21 13 58 | 06 15 02 23 68 Veer wunsje gans Bung ‘nne te gekke Carneval! www.bakkerijpainini.nl WWW.SCOOTERSERVICEZUID.NL F. REIJNDERS - ZULIANI ADMINISTRATIEKANTOOR SCHATBEWAARDER VAN C.V. ‘DE HAVERMENNEKES’ Geulstraat 62 6241 NA Bunde - Meerssen Telefoon: 043-3580603 Mobiel: 06-43058019 Telefax: 043-3580601 E-mail: info@administratiekantoor-bunde.nl

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 31 31 Vervolg pag. 29 Met ózze prins Bjorn de jérsjte en ózze raodslede höbbe v’r aafgeloupe juli, op ‘corona-proofse’ wijze, ’n vergadering gehad. Veer höbbe os hie bedach euver nuuj pekskes, wat veur ‘nne wage veer wille tijdens de komende optoch, welke prins bie ós veurop mot gaon en wie v’r ózze twjédde editie van de Knauwelzitting vörm wille geve. Helaas kaom bie ós oug ’t nuuts binne dat d’r niks georganiseerd geit weure met de carneval in 2021, helaas, mer gezondheid sjteit veurop, oug veer beseff en dat hjél good. En wie noe wiejer? Goh ja, wie noe wiejer. V’r beseff en dat volgend jaor weinig te doon zal zeen omtrent de carneval in Bung. Veer vinge dit allemaol, sjtök veur sjtök, ein enorm gemis. Veer vinge dat gemis zwoà grwoàt, dat veer sjtiekum al sjtoon te popelen um in ’t jaor 2022 grwjétsj oet te pakke. In 2022 kaome veer trök met eine nuuje prins, ein Knauwel-zitting, uiteraard deelname aan de optoch en zeen v’r present bie väöl ander aktiviteite. V’r hope dat gaer ein good beeld van ós höb gekrege op dees wijze en gaer zalt ós besjlis nog zeen met de carneval in Bung! Leef luuj van Bung, hauw uch veersj, hoos in uche éllebaog, zet ’t képke op, dingk aan mekaar en v’r hole ‘t allemaol in, belaof! Saluut, De Knauweleare Weitenswaordighede (2) Vluchtelinge D’r bleke landelijk gezeen te wjénnig lokaties te zeen veur ut opvang van vlöchtelinge. Meersje haet op dat gebied natuurlik ouch ’n verplichting. Deskundige op dat gebied raodslid Marc Bartholomeus is same met prins Stefan (makelaer) in Grwoàt Meersje op zeuk nao gesjikte lokaties. Zie dinke o.a. aan de gymzaal in de Lindelaan en de loods van Roel Strijbos op De Maer. Ouch ’t vermaling pand van Albert Heijn in de Vleegesjtraot waar ’n optie meh dat zou al verkocht zeen. Noe de kaff ees gesjlote zeen weurt gedacht dees hieveur te benadere. Weurt vervolg….. Lekker ete Ans van de luut (de mam van Davy) vermeld regelmaotig de lekkerjste gerechte op Facebook (Sjnoetsebook). Nao euverlègk met häöre man Ger haet zie, um de Vastelaovend veur de Havermennekes toch get kleur te geve, de gans Raod van Èllef oetgenwjéddig um op zondig 14 fi bberwarie bie häör te comme ete. Veer weite nog neet wat veer kriege meh laote os verrasse. Ans, vanaf dees plaats bie veurbaat hjél hartelijk bedank. Lid raod van ellef op métsje gerope Raodslid KS is door de pliesie op ut métsje gerope. Tiedens ’n kontrolevluch zeen d’r in ut aan de Bongerd gelege perceel van KS ’n aantal veerkante maeter plèntsjes getraceerd die de pliesie waal hjél erg bekind veur kaome. Hovenier KS is toen ontbooje op ’t pliesie kentwoàr in Vallekeberrig. Umdat verdachte nog gein sjtraofblaad hauw is men de foto’s toch ins get beter gaon besjtudere. Nao te höbbe ingezoemd bleek ut inderdaad um ein ander greun plèntsje te gaon. In de foto’s hie onder zeet geer ut versjil: wiet plèntsjes in tuin KS Ut bleek um sjtekke te goon van plèntsjes die veer kinne onder de naam Afrikaantjes. KS hauw die es hovenier zellef getrokke en boete in un paar kratte sjtoon zwoà dat zich die nog get zouwe kinne ontwikkele. De börgemeister haet ut pand dus gelökkig neet hove te sjlete. KS is mèt de sjrik vriegekómme…….. Reizende réporter Bèrke Grens Ózze Belsj David Wittekind zalle veer dit sezoen neet deks mjé zeen. Jaomer natuurlik. Meh gezeen ’t gebäörde begriepelik. Horeca minsj David waor namelik aan de grens aangehauwwe door de gendarmen. Op de vraog of heer gein klachte hauw gaof heer aan allein 5 kratte Corona in de wage te höbbe. Die gendarmes sjloge gans op tilt. Geer weit die Belsje zeen erg streng. David is 10 daag in quarantaine geplaats en haet ‘n fi kse boete gekrege. Veer wunsje David väöl sterkte en hope dat heer weer gauw de grens euver maog. Proces Wiejer zit David Wittekind momenteel in ‘n proces. Mäögelijk dat heer ‘ziene achternaam mot goon verandere. Wittekind zou neet mjé van deze tied zeen……. Baarde De Raod van Èllef haet onderhand get weg van ZZ Top in ut kwadraat. Steeds mjé raodslede höbbe namelik hunne baard of beertsje laote sjtoon. In totaal zelfs 8 !! Bie sommige begriepelik. Die höbbe namelijk las van de ziekte van Hedel (sjus..) en probere op dees meneer toch nog get te redde! Meh good, laote ver hope dat dit mer ’n tiedelikke rage is. Onderaanunmmer gezeuk D’n andere Rene, dae van de Rameekeer, is nog ummer drök aan ’t kloette in en um zien hoes. Umdat heer veur de zomer ziene tuin vaerdig welt höbbe is heer op zeuk nao ‘nne onderaannummer. Aanvaarding in euverlègk en ’t leefste zwart… Ies Koert Sjmeets waor dit jaor hjél erg deks te vinge in de ies-salons in Bung en Gäöl. Wie heer oeteindelik besjloot um zich ‘nne nuuje wage te gaon koupe hoofde heer neet lang nao te dinke, heer koch zich…… ’nne Opel Mokka d b zi Bibliotheek in Bung B U P C d Umdat ’t noe barre tieje zeen in de reiswereld haet Prinses Chantal besjlote neven häör job bie Travel Counsellors d’r tiedelik ’n baan bie te numme. Umdat d’r in Bung nog gein bibliotheek waor is zie dao met begós. Un gaat in de Mert?! Zie haet op vriedig en zaoterdig ope en inmiddels haet zie al zwoà’n 1500 beuk in de collectie. De mies gevraogde titels zeen onder andere: “Droog je tranen lieverd”, “Op vakantie met Greta naar Kreta” en “Het huwelijk m met een makelaar”. 15 ze va m Reizende réporter Bèrke

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication