7

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 7 7 De Havermennekes bezörg De Wilgenhof boeteconcert Door zijn succesvolle optredens tijdens de “Senioremiddig” van CV de Havermennekes heeft de Bungse artiest Eddy Wester inmiddels een aardige reputatie opgebouwd. Het leek ons als CV de Havermennekes dan ook leuk om voor de inwoners en het personeel van Zorgcentrum de Wilgenhof een optreden te organiseren. Dit vond plaats op de voor -en achterzijde van de Wilgenhof op maandag 27 april 2020 (Koningsdag). De in Amsterdam geboren volkszanger Eddy Wester wist met zijn herkenbaar repertoire en hoog mee zing gehalte te zorgen voor een vrolijke noot die in deze corona crisis meer dan welkom is. Vooral nu de “intelligente Lock Down” weer is verlengd tot 20 mei 2020. Wij hopen met dit optreden een beetje zon in deze toch wel donkere periode te hebben gebracht voor de mensen van De Wilgenhof. Want voor hun is dit allemaal extra zwaar. Getuige de reacties werd dit optreden zeer op prijs gesteld. Tot slot willen wij een woord van dank uitbrengen aan De Wilgenhof voor de prettige samenwerking, Eddy Wester voor zijn geweldig belangeloos optreden en B-Sound Production Bunde voor het gratis ter beschikking stellen van het geluid. Geweldig dat dit in ons dorp mogelijk is. CV de Havermennekes Bung Nuuje Handhaver in Meersje IN GOOD SHAPE Umdat d’r dit jaor nauwelijks tot gein carnevalsaktiviteite zeen zal de conditie van de raod toch op peil motte weure gehouwe. Veurzitter Alexander haet hie in aksie ondernomen en bie ANYTIME ‘n kollektief contract aafgesjlote van mer leefs tjwé jaor. Ut is de bedoeling dat de raodslede tjwé kjér per week zich bie ANYTIME in de Meidoorn laan goon melde um dao ein veur hun sjpeciaal ontwikkelt programma te gaon doorloupe. In deze tied van corona is ut allein mer good es de raodslede get aan hun conditie doon. Ut zal in ‘t begin neet metvalle want qua gewichheff e zeen de manne neet mjé gewind es maximaal ‘nne have liter beer. Umdat de kaff ees toch toe zeen höbbe alle raodslede oeteindelik toegezag ‘t betreff ende trajek te goon doorloupe. D’r waore ‘n paar zjwoàr gewichte die get tegesputterde (de tjwé Rene’s, neet de sjmaalste....) meh ouch die doon met. Wae wet höbbe zie sjtraks neet allein ‘n gooje kondisie met zeen ze dan ouch allemaol oet wie ‘nne echte Adonis. René en Rene in hun ierste dansles, ‘t Zwanemeer Inmiddels is in euverlègk met ANYTIME ouch de begeleidende meziek vasgesjtèld. Volleges alles geit ut veural um sjnel nummers van Fabrizio, Big Benny en get lichte boem boem meziek. ‘T is de bedoeling dat ut programma metein nao de jaorwisseling op maondig 4 jannewarie van sjtart geit. De vereiniging haet gelök. Veur ‘n bepaald aantal raodslede (Johan, Frank, Alexander) geld wegens hun (geringe) lengte un korting van 25 % op de pries. Meh veur Willie weurt de abonnemints pries verdobbeld. Veur de beide Rene’s geld unne klein toesjlaag van 10 %. Raodslid Wil Solberg start op ein jannewarie 2021 in zien nuuj functie bie de Gemeinte Meersje. Heer weurt dan ingezat es handhaver in de kern Bung. Wil geit zich metname bezig hauwwe met illegale boewaerikke, hondebeleid en coronabeleid. Wil haet hjél väöl zin in dees funksie. Heer geuf aan euver de nwjéddige ervaring te besjikke. Bie häöm thoes hauwwe ze vreuger ouch altied ‘nne hond, dus dao haet heer waal versjtand van zwoà vertelt heer. Door ‘t verboewe van zien hoes in Sjtein haet heer onderhand ouch al genóg ervaring opgedoon um te kinne zeen wat d’r waal dan neet illegaal is aan ein boewerrik. Es grepke geuf heer aan vreug genóg Corona te höbbe gedronke um ouch hie op te kinne handhave. Meh serieus, Wil geit metname handhave op sjleetingstied en groeps vörming. Heer vingk ‘t jaomer dat heer neet al ins kint goon oefene bie De Haverput op sjleetingstied...zwoà geuf heer aan...De vraog of heer dan gein probleem krieg es de raod van de Havermennekes bie ein kump, krats heer zich ins in ziene baard en kiek heer ins bedinkelik. Dat zouw waal ins ‘n probleem kinne were zwoà zaet heer. Daorum geit heer binnekort ‘n gesprek aan met Veurzitter Alexander um te bekieke wie dat noe mot es heer straks met tjwé patsje op löp. Volleges de betreff ende ambtenaer van de Gemeinte Meersje is de keus veural op Wil gevalle door zien postuur (lange!) en autoritaire oetsjtraoling (?). Veer wunsje Wil in eeder geval hjél väöl sukses toe. Wie ging dat leedsje ouch al weer.......Jao dao kump Willie Willie, met ziene Willie Willie, wat is dae Willie braaf........ Van ózze razende reporter: Tjeu Moer an ózze r Qua programma waore d’r ouch get veurkäöre. Rene van de Rameker (es pesjtwoàr) wou gaer met doon aan Pilatus. Rene van de Reijnder leet zien oug valle op Body Pump. En Davy van de Luut welt gaere met ziene pap goon sjpinne. Veer zeen sjus wie geer erg benuut nao ut eindresultaat. Dat weurt nog get......kom op manne, Sjeng aon de geng! Ózze Razende reporter: Tjeu Moer

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication