9

Haverbode 2015averbode 2021 9 9 De Optochjury 2020 Ouch dit jaor hauw de optoch jury de zjwoàrre taak um alle deilnummersj van de Grwoàtte Optoch van Bung jèrlijk te bekieke. Oplettende Bungenaere hauwwe bemerk dat d’r ‘n wisseling van jurylede hauw plaatsgevónge mer ouch dat ver neet met 4 maar met 3 persone sterk waore om te jurere, umdat ós zier gewaardeerd auwd jurylid dit jaor op de Prinsewage stond. Traditioneel begonne v’r met sjpék en ei bie Leny in cafe de Haverput. En nao unne sjtevige bojem gelag te höbbe lepe ver nao ós jérsjte observasie punt. Mer veurdat v’r dat punt bereikte woort door väöle, zwoà wie dat whjért, geprobeerd um de jury um te koupe met Sjrobbeleér, beer en andere lekkernijen die euveral op taofels sjtaon en in karre laoge. Uiteraard is de jury neet um te koupe, veer blieve objectief, mer v’r höbbe ós al dat lekkerjs good laote sjmake. Terugk kiekend kinne ver mer ein dingk zègke ……. wat waor ‘t weer ‘nne geweldige optoch!! Veurop ózze Hermenie met dao achter ‘n bónt sjpektakel van grwoàtte en kleine groepe, einzelgängersj en wages. Ouch dit jaor waor d’r weer väöl jeug die métlaep en danste en zwoà de optoch ‘n eige sfeer met gaof. Bung Alaaf, tot carnevalsmaondig 2022! De Optochjury Jeugprins Sem, prinses Renee, adjudant Stijn en de fjéstende Haverzekskes hostte en sjpronge op hunne eige sjieke wage. En de lètste wage, zwoà wie dat whjért, prins Stefan, zien prinses Chantal en de Havermennekes. Noa ‘n lang en heftig euverlègk (woàbie de jury opvallend väöl gelieke scores hauw) kónne de verdeende bekers were oetgereik en ging ‘t fjés wiejer in de cafés van Bung. De optoch jury is koumende carneval zier waarsjijnlijk met 4 persone, dus hauw hie mer rekening met, i.v.m. ut insjloon van uch “sjmeergeld”.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication