5

HAVERBODE 2015AVERBODE 2021 5 5 Ós Prinsepaar van de Havermennekes Leef luuj, Op de aovend van dit sjrieve, 14 december 2020, höbbe veer geluusterd nao de toespraak van premier Rutte woà in heer de 2e lockdown heit aangekondigd. Sjus wie de meiste luuj zin veer oug ontzettend onder de indruk hievan. Neet allein van de inhoud van de toespraak maar zeker oug van de impact wat dit bizarre virus ós allemaol heit gebrach. Eederein ervaart dit op zien eige meneer en veer wunsje eederein sjterkte, krach en wiesheid um hie doorheer te komme. Wie dan oug weite veer neet wie de waereld der oet zuut op ut momint dat geer dizze Haverbode ope sjlot. Hopelik zin veer der wiet doorheer en zeen veer weer bezig ós normale, dagelijkse dinger op te pakke. Dao whjért de Bungse Carnaval oug bie. Dizze geweldige traditie zalle veer altied in jérre blieve haute, en veer hope geer oug. De Havermennekes doon der in eeder geval op alle meugelikke menére hun uuterste bès veur um ut Carnavalsvuur brandend te hauwwe. Veer wille uch gaer unne korte Trökblik geve op wie veer de Carnaval 2019/2020 höbbe ervare. Waarsjienlik valle veer in herhaling es veer zegge dat veer unne waanzinnige tied höbbe gehad en uch met trots en hjél väöl sjpas höbbe maoge veurgaon. Wat höbbe veer genote; vanaaf ut momint dat veer zeen gevraog, os oetroping op 24 november 2019 tot en met ut aaflaote van de Haverzak op 25 februari 2020. Wat os betref waor ut ein grwoàt fj és. Eigelik begós ut veur os al op 23 november. Neet allein umdat ós dochter Guusje toen jaorig waor, maar oug umdat mien petekind Stan dae aovend woort oetgerope tot grwoàtte Prins van Genhout. Wie sjwoàn is dat… Nog nwoàts in ós leve höbbe veer zwoà väöl leuges um béswil moote verzinne es in de periode van wie veer zin gevraog tot aan ós oetroping. Es ós naze veur eedere leuge in die periode eine millimeter waore gegreuijd, waore die waarsjienlik noe langer gewaes es de sjték van de sirremoniemeister… Maar wat waor ut un ontlading wie veer eindelik de podiumwagel op koste, jérsj in ós gewoon kleijer en daonao in ós kostuum en kleidt. Noa ut oetrope volgde de sjtilte veur de sjtörm; wat deurde december lang en wat waore veer blei wie veer eindelik koste beginne. En toen ginge ut ech los. Veer kriege noe nog déks de vraog wat veer ut sjiekste höbbe gevónge. Jérlik gezag kinne veer dao gein concreet antwoord op geve. Ut waor allemaol eve sjiek. De ontelbare leuke reacties van eederein, de druk bezochte eveneminte zwoà wie ós resepsie en de BBB, ut carnavalsnummer “dae Stefan is trompetter”, de senioremiddig en de ongeluifl ikke optoch. Veer zalle ut allemaol nwoàts vergete en veer wille uch daoveur bedanke oet de grond van ós hart. MERCI, MERCI, MERCI. Helaas waort ich veur de ziekebezeuke en de bezeuke aan de luuj met biezöndere jubileums fl ink krank en heit Chantal dit zonder mich gedoon, uiteraard onder begeleiding van un afvaardiging van de Havermennekes en Havervruikes. Wie gaer waor ich dao bie gewaes, maar dat geng helaas neet. Ich höb toen met unne gekke sjlaag tege de Havermennekes gezag dat ich neet van plan waor um aaf te treije zwoàlang es dat ich dit oug zouw höbbe gedoon. Dat dizze oetsjpraok veur dit joar oet zouw komme, hauwwe veer neet kinne veurzeen. Gelökkig waor ich binne un week weer op de bein. Vanaaf toen ging ut in un razend tempo en volgde de ontelbare biezöndere, sjieke en soms oug ontroerende mominte zich achterein op. Zwoà wie gezag: teveul um op te neume. Wie veer woorte gevraog um veur de carnaval 2020/2021 aan te blieve es prinsepaar, hoofde veer dao neet euver nao te dinke. Dat waor vanzelfsjprekend veur ós. Helaas zal ut neet unne Carnaval zin wie veer dat allemaol gaer zouwe wille. Desondanks goon veer der same met de Havermennekes alles aan doon um ut Carnevalsgeveul in leve te hauwwe. Veer hope dat veer volgend joar de scepter, zij ut met pien aan ós prie, euver kinne drage aan de nuuje prins of ut nuuje prinsepaar. Tot dae tied wunsje veer uch alle goods. Alaaf Prins Stefan I Prinses Chantal

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication