5

BEDANKT VOOR UW STEUN! Afgelopen jaar hebben we, mede dankzij uw steun, weer 2 projecten succesvol afgerond. In juni namen we afscheid van het vrouwenproject in Ethiopië. In september was het de beurt aan het klimaatproject in Tanzania. HOE STIMULEER JE DUURZAME LANDBOUW? AFRONDING VAN KLIMAATPROJECT IGUNGA ECOVILLAGE IN TANZANIA. EEN TERUGBLIK. In Tanzania kampt de landbouwsector al jaren met de gevolgen van klimaatverandering. Er is sprake van ontbossing en verwoestijning en de grond wordt steeds onvruchtbaarder. Met als gevolg slechte oogsten, onvoldoende voedsel en een minimaal inkomen. Sinds 2014 hebben de boeren in Igunga Tanzania keihard gewerkt om beter om te kunnen gaan met het veranderend klimaat. In 10 dorpen zijn ‘Ecovillages’ opgezet waar een duurzame omgang met de leefomgeving werd gestimuleerd. De boeren zijn getraind in duurzame landbouw- en veehouderijmethodes en passen sindsdien klimaatadaptatietechnieken toe. Om een extra inkomstenbron te genereren ontving een deel van de boeren zaden, kippen of vissen. In september 2019 sloten we dit innovatieve project af en gaan de boeren op eigen kracht verder. Een goed moment dus om terug te kijken. Wat ging er goed? En welke geleerde lessen nemen we mee naar nieuwe projecten? We hebben de belangrijkste punten voor u op een rij gezet. WAT GING GOED? • De boerengroepen blijven hun activiteiten voortzetten en de geleerde (klimaat-slimme) technieken toepassen. Meest populair zijn de duurzame landbouwtechnieken, boomaanplant en het houden van kippen. • Zo’n 750 kinderen zijn via milieuclubs betrokken bij het project. Zij beheren en onderhouden boomkwekerijen. Door samen te werken met zadenleveranciers kunnen zij hun werkzaamheden voortzetten. Tijdens de projectperiode zijn er ruim 55.000 bomen aangeplant. • Er zijn 120 spaar- en leengroepen opgericht. Zij sparen maandelijks voor onvoorziene uitgaven of investeringen. Wekelijks komen ze samen voor de inleg en het bespreken van lening aanvragen en andere relevante zaken. • In alle dorpen zijn coöperaties opgericht. Deze werken samen met zadenleveranciers die de boeren van kwalitatief goede zaden voorzien. Dit heeft, in combinatie met training in duurzame landbouwtechnieken, geleid tot betere oogsten. • Met zelf gegraven regenwaterreservoirs wordt regenwater opgevangen om de droge periodes te overbruggen. Het water wordt gebruikt voor het irrigeren van de akkers en als drinkwater voor vee. • De lokale overheid is op meerdere niveaus diepgeworteld in het project. Milieubeheer- en behoud staan nu hoog op de agenda van de lokale overheid en zijn geïntegreerd in het meerjarige beleidsplan van het district. • Verschillende voorbeeldboeren in de 10 dorpen hebben hun erf beschikbaar gesteld als demonstratieplek voor o.a. het bouwen van energiezuinige fornuizen. Inmiddels hebben 309 boeren zelf zo’n fornuis gebouwd.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication