Voorpagina

DE BESTE WENSEN VOOR 2020! NIEUWS jaargang 8 nr. 1 | januari 2020 In dit nummer EVEN VOORSTELLEN NIEUWE DIRECTEUR DUURZAME LANDBOUW HOE DOE JE DAT? SAMEN SPAREN EN LENEN WEDEROPBOUW NA EEN CYCLOON

EVEN VOORSTELLEN GOOSSEN HOENDERS Beste lezers, Via deze weg wil ik mij graag introduceren. Mijn naam is Goossen Hoenders (41 jaar) en per 1 februari ben ik de nieuwe directeur van Heifer Nederland. Een enorm voorrecht en een nieuwe uitdaging waar ik erg naar uitkijk. Ik ben getrouwd, heb een dochter van bijna 7 en een zoon van bijna 5 en woon met mijn gezin in Voorschoten. Ik heb gestudeerd in Groningen waar ik de studie Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties heb gedaan en vervolgens een 1-jarig Masterprogramma gericht op humanitaire hulp heb afgerond. Na mijn studies heb ik eerst voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt, daarna een traineeship bij de Europese Commissie gedaan alvorens bij Save the Children Nederland aan de slag te gaan in 2006. Momenteel ben ik daar nog werkzaam als plaatsvervangend hoofd van de programma afdeling en als veiligheidscoördinator. Ik heb bijna 14 jaar met veel plezier en enthousiasme voor Save the Children in Nederland gewerkt en heb daar veel ervaring opgedaan met ontwikkelingssamenwerking, het leiden van teams, het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en (institutionele) fondsenwerving. Deze kennis en ervaring wil ik nu graag inzetten voor Heifer Nederland. Een paar maanden geleden zag ik de vacature van directeur voorbijkomen. Ik was direct enthousiast. Allereerst spreekt de inzet van Heifer om armoede en honger te bestrijden en zo het verschil te maken voor boerengezinnen me erg aan. Tijdens mijn reizen naar landen als Afghanistan, Oeganda en Soedan heb ik met eigen ogen gezien hoe belangrijk dit is. Daarnaast is het voor mij persoonlijk ook een hele mooie uitdaging om een nieuwe stap in mijn carrière te zetten. Het werk van Heifer is mijns inziens nu belangrijker dan ooit. Niet alleen stijgt het aantal mensen dat honger lijdt de laatste jaren weer. Ook krijgen de kleinschalige boeren waar wij ons voor inzetten meer en meer te maken met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Als directeur van Heifer Nederland wil ik graag samen met het team, de collega’s van Heifer International en relevante partners het verschil maken voor de boerengezinnen die het hardst getroffen worden door honger en armoede. Om dit te bereiken gaan we in 2020 hard aan de slag met nieuwe fi nancierings- en samenwerkingsmogelijkheden. Dat zal zeker een uitdaging worden. Ik ben er echter van overtuigd dat er mogelijkheden zijn om ons belangrijke werk meer onder de aandacht te brengen en meer middelen tot onze beschikking te krijgen om het werk te doen. We kunnen dit echter niet alleen en hebben daar uw onmisbare steun voor nodig. Daar kijk ik naar uit en wil ik u alvast voor bedanken. Hartelijke groet, Goossen Hoenders – directeur Heifer Nederland “Ik ben er van overtuigd dat er mogelijkheden zijn om ons belangrijke werk meer onder de aandacht te brengen en meer middelen tot onze beschikking te krijgen om het werk te doen”

TERUG KIJKEN TOTALE INKOMSTEN ¤ 1.376.928 TOTALE BESTEDINGEN ¤ 1.183.655 Een nieuw project in Senegal is van start gegaan. We gaan 20.000 gezinnen helpen om hun landbouwproductie structureel te verhogen! In Malawi verwoestte cycloon idai de oogsten en huizen van onze projectdeelnemers. met steun van onze donateurs herstellen de getroffen boeren de schade. 2019 IN VOGELVLUCHT OM VOORUIT TE KUNNEN 74,5% Projecten en voorlichting 10,5% Fondsenwerving 8,5% Subsidie aanvragen 6,5% Administratie en beheer We zijn gestart met een fi nancieringsaanvraag voor een veelbelovend project met kardemomboeren in Guatemala. 547 GEZINNEN 3.533 VROUWEN verdienen een leefbaar inkomen 3.259 GEZINNEN zijn voedselzeker 3.484 GEZINNEN passen klimaatslimme technieken toe kregen dit jaar meer zeggenschap 1.481 BOEREN verkopen hun producten op de markt 5.511 MENSEN hebben betere toegang tot water

GOT MILK? Zo nu en dan reizen er stagiaires voor Heifer af naar het zuiden. Zo ook de 27-jarige Fiona ten Have. Zij ging zomer 2019 het avontuur aan in Malawi voor een afstudeeropdracht voor haar studie ‘diergezondheidszorg’ aan Van Hall Larenstein. De opdracht luidde: Is het voor koeien in Malawi haalbaar om 15 liter melk per dag te produceren? Tijdens haar stage werd ze begeleid door het professionele team van Malawi, en op afstand door onze collega Sara. Inmiddels zijn we een half jaar verder. In december spraken we Fiona over haar ervaringen en de uitkomst van haar onderzoek. WARM HEART OF AFRICA “Voor mij was dit de eerste keer buiten Europa. Super spannend, maar ik had er ontzettend veel zin in! Na een lange reis – met 7 uur wachten op het vliegveld van Nairobi – werd ik in Lilongwe hartelijk ontvangen door Margaret van Heifer Malawi. We zijn direct de auto ingestapt richting mijn tijdelijke onderkomen en het kantoor van Heifer Malawi. Wat een fantastisch, lief en vriendelijk team hebben ze hier! De eerste weken heb ik vooral rondgekeken en mijn draai proberen te vinden in deze nieuwe cultuur. Malawi staat bekend als ‘The warm heart of Africa’’. Het land doet zijn naam eer aan. De mensen zijn enorm vriendelijk en gastvrij. Het voelt inmiddels een beetje als mijn tweede thuis. AAN HET WERK In mijn derde week in Malawi begon het echte werk en kon ik aan de slag met mijn afstudeeropdracht. De doelstelling van mijn onderzoek is om te achterhalen of het voor de koeien in Malawi haalbaar is om 15 liter melk per dag te produceren. Doorgaans houden de boeren hier een lokale ‘Zebu koe’. Dit ras geeft 2 tot 3 liter melk per dag. Om de melkproductie te laten stijgen worden deze lokale koeien in Heifer projecten gekruist met goede melkrassen zoals ‘Frisian-Holstein’ en ‘Jersey’. Dit gebeurt door natuurlijk fokken en met kunstmatige inseminatie. Ook in Thyolo, het gebied waar het project ‘boerinnen in melkveehouderij’ plaatsvindt, zijn de lokale koeien gekruist met zo’n sterk ras. TIJD OM HET VELD IN TE GAAN Een eyeopener was mijn eerste ontmoeting met de boeren! Zodra ze hoorden dat ik uit Nederland kom, werd duidelijk dat ze enorm dankbaar zijn voor het werk dat we hier doen. Dankzij Heifer hebben ze genoeg te eten en gaan kinderen weer naar school. Ook de emmers water op het hoofd. Via Heifer leren de boeren hoe ze goed voor hun dieren kunnen zorgen, hoe ze ziektes kunnen signaleren en hoe ze zelf veevoer kunnen produceren. Dit, in combinatie met een sterk melkras, moet een fl inke stijging van de melkproductie teweegbrengen. Mijn onderzoek heeft geconcludeerd dat bovengenoemde factoren inderdaad voor een stijging van de melkproductie hebben gezorgd. De koeien geven nu gemiddeld 8 à 9 liter per dag. Er zijn uitschieters van 15 liter, “Door het kruisen van de lokale koe met een sterk melkras is de gemiddelde melkproductie ruim 6 liter per dag gestegen” verschillen tussen de Nederlandse en Malawiaanse melkveehouderij waren direct zichtbaar. Ik ben gewend aan de Nederlandse boeren, waar de koeien waterbedden (in de nieuwere stallen), massageborstels, ventilatoren en enorm veel ruimte hebben. En onze boeren hebben, in vergelijking met Malawi, fl inke kuddes. Hier in Malawi hebben de boeren meestal 1 à 2 koeien, liggen de koeien op een strobed en leven ze in een warm klimaat. Gelukkig hebben alle stallen in de Heifer projecten een goed dak waardoor hittestress wordt voorkomen. MELKPRODUCTIE FLINK GESTEGEN Ondanks de lastige omstandigheden doen de boeren in Malawi al het mogelijke voor hun koeien. Ze gaan meerdere malen per dag naar de waterput om water te halen. Dit gebeurt meestal op de traditionele manier, met loodzware maar dat is veelal in de periode nadat het kalfje stopt met drinken bij de moeder. IS ER NOG RUIMTE VOOR VERBETERING? Om de melkproductie nog meer te laten stijgen heb ik de boeren een aantal tips meegegeven. Zoals de beschikbaarheid van water verbeteren, trainen in het signaleren van tochtigheid, naast gras ook krachtvoer en supplementen geven en beter herkennen van ziektes. De toekomst zal het leren! Inmiddels zit mijn stageperiode erop en ben ik sinds eind december weer in Nederland. Maar ik ga dit jaar zeker terug. Want mijn tijd in Malawi heeft behalve een geweldige stage-ervaring ook een nieuwe liefde opgeleverd! Zinali zabwino, zikomo! (Het was fantastisch, bedankt) Fiona ten Have • Dank je wel Fiona voor je interessante onderzoek en bruikbare tips! We hopen dat je je studie binnenkort succesvol afrondt.

BEDANKT VOOR UW STEUN! Afgelopen jaar hebben we, mede dankzij uw steun, weer 2 projecten succesvol afgerond. In juni namen we afscheid van het vrouwenproject in Ethiopië. In september was het de beurt aan het klimaatproject in Tanzania. HOE STIMULEER JE DUURZAME LANDBOUW? AFRONDING VAN KLIMAATPROJECT IGUNGA ECOVILLAGE IN TANZANIA. EEN TERUGBLIK. In Tanzania kampt de landbouwsector al jaren met de gevolgen van klimaatverandering. Er is sprake van ontbossing en verwoestijning en de grond wordt steeds onvruchtbaarder. Met als gevolg slechte oogsten, onvoldoende voedsel en een minimaal inkomen. Sinds 2014 hebben de boeren in Igunga Tanzania keihard gewerkt om beter om te kunnen gaan met het veranderend klimaat. In 10 dorpen zijn ‘Ecovillages’ opgezet waar een duurzame omgang met de leefomgeving werd gestimuleerd. De boeren zijn getraind in duurzame landbouw- en veehouderijmethodes en passen sindsdien klimaatadaptatietechnieken toe. Om een extra inkomstenbron te genereren ontving een deel van de boeren zaden, kippen of vissen. In september 2019 sloten we dit innovatieve project af en gaan de boeren op eigen kracht verder. Een goed moment dus om terug te kijken. Wat ging er goed? En welke geleerde lessen nemen we mee naar nieuwe projecten? We hebben de belangrijkste punten voor u op een rij gezet. WAT GING GOED? • De boerengroepen blijven hun activiteiten voortzetten en de geleerde (klimaat-slimme) technieken toepassen. Meest populair zijn de duurzame landbouwtechnieken, boomaanplant en het houden van kippen. • Zo’n 750 kinderen zijn via milieuclubs betrokken bij het project. Zij beheren en onderhouden boomkwekerijen. Door samen te werken met zadenleveranciers kunnen zij hun werkzaamheden voortzetten. Tijdens de projectperiode zijn er ruim 55.000 bomen aangeplant. • Er zijn 120 spaar- en leengroepen opgericht. Zij sparen maandelijks voor onvoorziene uitgaven of investeringen. Wekelijks komen ze samen voor de inleg en het bespreken van lening aanvragen en andere relevante zaken. • In alle dorpen zijn coöperaties opgericht. Deze werken samen met zadenleveranciers die de boeren van kwalitatief goede zaden voorzien. Dit heeft, in combinatie met training in duurzame landbouwtechnieken, geleid tot betere oogsten. • Met zelf gegraven regenwaterreservoirs wordt regenwater opgevangen om de droge periodes te overbruggen. Het water wordt gebruikt voor het irrigeren van de akkers en als drinkwater voor vee. • De lokale overheid is op meerdere niveaus diepgeworteld in het project. Milieubeheer- en behoud staan nu hoog op de agenda van de lokale overheid en zijn geïntegreerd in het meerjarige beleidsplan van het district. • Verschillende voorbeeldboeren in de 10 dorpen hebben hun erf beschikbaar gesteld als demonstratieplek voor o.a. het bouwen van energiezuinige fornuizen. Inmiddels hebben 309 boeren zelf zo’n fornuis gebouwd.

GELEERDE LESSEN • Biogas is een redelijk dure techniek. Door de tegenvallende regenval, en dus oogst, hadden de meeste boeren geen extra geld om te investeren in deze techniek. • Een aantal sociale en culturele aspecten bleken lastiger aan te passen dan gedacht. Zo is de overgang van koken op open vuur naar een energiezuinig fornuis een enorme stap. Koken is een vrouwentaak, maar mannen beslissen vaak over nieuwe investeringen. Dergelijke veranderingen in gedrag kosten tijd. • In ieder dorp zijn 5 vakmannen opgeleid in o.a. het bouwen van energiezuinige fornuizen en het maken van touwpompen. Deze vakmannen zijn vervolgens getraind in verkooptechnieken. Toch ontbreekt het ze vaak nog aan ondernemerschap, waardoor de klandizie achterblijft. Gelukkig zijn er ook succesverhalen, zoals vakman Slime Slim uit Igunga, die inmiddels al 50 pompen heeft verkocht en geïnstalleerd. • Visteelt in vijvers, in combinatie met rijst, bleek niet levensvatbaar. Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen: diefstal, vogels die de vissen eruit halen en droogte. Daarom is een andere techniek geïntroduceerd: visteelt met kooien op het meer. Omdat de testfase succesvol was, hebben 10 visgroepen een grote kooi in het meer geplaatst. Ze wachten nog op de oogst. • Nieuwe landbouwtechnieken, zoals het gebruik van een moestuin, waren goedkoop en gemakkelijk te implementeren. Dit gold niet voor de ‘PushPull techniek’, waarbij speciale gewassen het ongedierte ‘wegduwen’ en ‘aantrekken’ als natuurlijk bestrijdingsmiddel. De plantjes bleken niet opgewassen tegen de extreme droogte. “We zien dat de boeren na afronding van het project hun activiteiten voortzetten en de geleerde technieken blijven toepassen” Slime Slim uit Igunga, die inmiddels al 50 pompen heeft verkocht en geïnstalleerd.

VROUWEN AAN HET ROER IN ETHIOPIE AFRONDING VAN HET VROUWENPROJECT IN ETHIOPIË. EEN TERUGBLIK. Van juni 2016 tot juli 2019 hebben we met zo’n 3.000 gezinnen in het Wolayita gebied in Ethiopië gewerkt aan een structurele verbetering van hun levensomstandigheden. Het doel: voeding en inkomen verbeteren en beter opgewassen zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wolayita is een van de meest achtergestelde gebieden van Ethiopië. De meeste inwoners zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van landbouw en veehouderij. De oogstopbrengst loopt echter steeds meer terug. Gebrek aan kennis is een belangrijke oorzaak hiervan. Omdat vrouwen nog steeds een achtergestelde positie hebben, lag de focus vooral op deze groep. De boerinnen kregen training over duurzame landbouw- en veehouderij en leerden alles over klimaat-slimme technieken. HET SUCCESVERHAAL VAN MENGISTE MENA Een van de boerinnen uit het project is Mengiste Mena. Mengiste vertelt dat ze vóór haar deelname aan het project niets wist over het verbouwen van groenten en gewassen. Ze had een waterput bij haar huis, maar gebruikte deze niet voor het bewateren van de gewassen. Simpelweg, omdat ze niet wist hoe. Met de start van het project kwam hier snel verandering in. Mengiste: “Dankzij onze waterput kunnen we het hele jaar door groenten verbouwen. Ik had geen idee.” Het gezin oogst nu voldoende groenten voor zichzelf, én kan een deel verkopen. Met de opbrengst heeft Mengiste al een os, een schaap en kippen gekocht. “Af en toe geef ik groenten aan mensen uit mijn dorp die het zelf niet verbouwen en geen geld hebben om groenten te kopen. Soms komen er mensen uit de omgeving langs om te leren hoe wij groenten verbouwen. Ik geef ze dan wat zaden mee (peper, ui en kool), zodat ze zelf thuis aan de slag kunnen.” Mengiste vertelt ook dat de relatie met haar man fl ink verbeterd is. “Mijn man ondersteunt me enorm. We verdelen de taken tegenwoordig en bespreken alles”. Haar man Paulos: “We steunen elkaar en zijn enorm dankbaar voor de vele trainingen die we hebben gevolgd. Een aantal hebben we samen bijgewoond. Iets wat voorheen niet eens in ons zou opkomen. Dankzij de trainingen waarderen we nu de middelen die we voor handen hebben, zoals de waterput. We werken enorm hard en hebben meerdere inkomstenbronnen.” Mengiste en Paulos maken nu op verzoek tip-tap’s (soort kraantje), afdruiprekken voor de afwas en latrines. Dit biedt hun een extra inkomen. Mengiste: “we sparen nu ook geld, samen met onze groep. Ik heb geld geleend voor een training over ondernemerschap. Met die kennis heb ik een handeltje opgezet in de productie en verkoop van mango’s, aardappelen en injera’s. We hebben samen met de groep een ezel aangeschaft. Die ezel kan ik huren om bijvoorbeeld spullen naar de markt te vervoeren.” Het leven van Mengiste en Paulos is niet meer te vergelijken met een paar jaar geleden. Toch hebben Het doel van dit alles: een fl inke verhoging van de oogst. Om te zorgen dat de boerinnen een slechte oogst of fi nanciële tegenvallers kunnen opvangen, zijn er spaar- en kredietsystemen opgezet en zijn de boerinnen gestimuleerd om meerdere kleine ondernemingen op te zetten. Zoals een winkeltje in het dorp of het verkopen van injera’s (lokale specialiteit). Tenslotte zijn de toegang tot veilig water en hygiëne verbeterd door de aanleg van waterputten, latrines en handwaspunten. ze nog steeds dromen voor de toekomst. Ze willen hun vijf kinderen een goede opleiding laten volgen. Ook willen ze een brommer en een kar kopen, voor eigen gebruik en verhuur. Als we kijken naar hoe ver dit stel al is gekomen, hebben we geen enkele twijfel dat ze nog heel veel mooie dingen gaan bereiken! “Mijn man ondersteunt me enorm. We verdelen de taken tegenwoordig en bespreken alles” •

DE OUROKAL SPAARGROEP HEEFT IN HEEFT IN 3 MAANDEN TIJD AL RUIM 1.200 GESPAARD.

SAMEN SPAREN EN LENEN EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING Een groot deel van de Senegalese bevolking leeft onder de armoedegrens. Vooral het percentage op het platteland is extreem hoog: 75% kan nauwelijks rondkomen. Juist deze groep heeft vrijwel geen toegang tot fi nanciële diensten. Sparen, een lening aangaan of investeren in een bedrijfje is haast ondenkbaar. Om toch deze mogelijkheid te kunnen bieden worden er spaar- en leengroepen opgericht. Lokaal beter bekend als Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC). Een spaar- en leengroep bestaat uit zo’n 10 tot 25 mensen die samen sparen en kleine leningen verstrekken. Na de afronding van een cyclus (meestal een jaar) worden de opgebouwde spaargelden en winsten verdeeld onder de leden op basis van het ingelegde bedrag. Innocent SUCCESVOL SPAREN Ook in ons project ‘Voeding centraal’ is het spaar- en leensysteem geïntroduceerd. En met succes! Onder begeleiding van het projectteam zijn eind 2018 200 groepen geformeerd en getraind. Daarnaast ontvingen ze opstartmaterialen zoals notitieblokken, schrijfwaren en een kas. In april 2019 zijn ze van start gegaan met sparen. Binnen drie maanden hadden de 200 groepen gezamenlijk al € 57.627 bij elkaar gespaard! DE OUROKAL SPAARGROEP Onze collega’s in Senegal brachten onlangs een bezoek aan de Ourokal spaargroep. Innocent is voorzitter van de groep: “We hadden nog nooit gehoord van een spaar- en leensysteem. Totdat we in contact kwamen met Heifer. Na een informatiebijeenkomst waren we meteen enthousiast. Onze deelname aan het project heeft, in positieve zin, veel veranderd. Voorheen kwamen we enkel samen als we iets in onze gezamenlijke tuin of op de boerderij moesten doen. We gaan nu gestructureerd te werk. We komen wekelijks bijeen voor de inleg van de spaarkas en om allerlei andere kwesties te bespreken. We houden alle gegevens nauwkeurig bij. De leden hebben toegang tot geld uit deze spaarpot om te investeren in hun bedrijfje, of in andere activiteiten. De aanvragen worden gezamenlijk besproken”. Blaise, de groepssecretaris, voegt daaraan toe: “Onze groep is nu erg serieus en betrokken.” Iedereen heeft zo zijn eigen motieven om een lening aan te vragen bij de groep. Ook Neola Diatta: “Vroeger was ik huisvrouw en afhankelijk van mijn man voor alles wat ik nodig had. Toen deze regeling van start ging, nam ik een lening van € 120 en begon een handeltje in het kopen en verkopen van honing. Zodra ik winst ga maken kan ik eindelijk zelf een bijdrage leveren aan de huishoudelijke uitgaven.” Innocent voegt hieraan toe dat ze als groep tussen 10 april en 27 juli 2019 al ruim € 1.200 hebben gespaard. “We hebben in die periode al aan 18 leden een lening verstrekt, tegen een lager tarief dan we ooit van de bank zouden kunnen krijgen. Negen leden hebben geld geleend voor de start van een nieuwe onderneming. Vijf leden hebben geïnvesteerd in hun huidige bedrijfje, en de andere vier leden hebben het geld gebruikt voor schoolgeld, boeken en uniformen.” Ook Elizabeth Coly heeft geld geleend. “Vroeger had ik nooit spaargeld. Omdat we nu iedere maand sparen kon ik eindelijk investeren in mijn bedrijfje. Mijn maandelijkse inkomsten zijn daardoor verdubbeld. Zonder de lening was dit onmogelijk geweest. Ik kijk uit naar de toekomst, in de hoop dat we er dan nog beter voor staan.” Virinie Bassene heeft haar lening geïnvesteerd in haar kinderen: “Dankzij het spaar- en leensysteem kunnen we het schoolgeld voor onze kinderen betalen. Vroeger, toen we het schoolgeld soms niet konden betalen, werden onze kinderen vaak voor langere periodes naar huis gestuurd.” Naast het spaar- en leensysteem zijn de boeren en boerinnen getraind in duurzame landbouw en veehouderij methodes en ontvingen ze maïs, sorghum en bonenzaden. In september werden de eerste schapen, varkens en geiten tijdens een feestelijke ceremonie in ontvangst genomen. • Virinie, Innocent, Elizabeth, Neola en Blaise In september werden de eerste schapen, varkens en geiten tijdens een feestelijke ceremonie in ontvangst genomen N

VAN VOORAF AAN BEGINNEN... VORIG JAAR TROK EEN ALLESVERWOESTENDE CYCLOON OVER MALAWI. EEN VERHAAL OVER HOOP, VEERKRACHT EN WEDEROPBOUW. Alweer een klein jaar geleden, in maart 2019, kregen de inwoners van Malawi de schrik van hun leven. Cycloon Idai raasde over het land. Dat ging gepaard met heftige regenval en windstormen. Zo heftig dat grote delen van het land volledig waren weggespoeld. Ook het gebied waar ons melkveehouderij project plaatsvindt, Thyolo, werd geraakt: 545 Heifer boerinnen bleven achter met geruïneerde huizen en verwoeste oogsten. Samen met Heifer International hebben we direct een geldinzamelingsactie opgezet om de schade te herstellen. We ontvingen overweldigende reacties! Niet alleen onze donateurs, maar ook bedrijven sprongen op de bres voor de boerinnen in Malawi. Al snel kon de wederopbouw van start gaan. De boerinnen ontvingen o.a. cementzakken, diverse groentezaden, emmers, zaden voor mais, dekens en zeildoeken. HET VERHAAL VAN GLADYS MITAZI De 41-jarige Gladys Mitazi is een van die boerinnen. Gladys woont met haar 5 kinderen in Matchuwana, een dorp in het Thyolo district dat hevig werd getroffen door Idai. Gladys is altijd al afhankelijk geweest van de landbouw. Ze beschikt over zo’n 1,5 hectare land waarop ze mais verbouwde. Daarnaast liepen er wat kippen en varkens rond. In 2017 kwam de ommekeer voor Gladys. Ze werd lid van de Matchuwana boerengroep en kon gaan deelnemen aan het project ‘boerinnen in melkveehouderij’. Gladys volgde een uitgebreid trainingsprogramma, ontving diverse groentezaden en mocht, als een van de eerste boerinnen, een koe in ontvangst nemen. De trainingen over voeding hebben haar geholpen bij het bereiden van verschillende maaltijden op basis van lokaal verkrijgbare producten. En dankzij het spaar- en leen programma heeft Gladys een spaarpotje opgebouwd. Haar jongste kinderen gaan naar school en ze heeft onlangs haar eigen kruidenierswinkeltje geopend. “In een klap waren we alles kwijt. Ons huis, onze oogst, ons inkomen. Godzijdank waren we zelf ongedeerd.” Het oogstseizoen 2017/2018 was meteen een geweldig jaar voor Gladys. Ze oogstte maar liefst 23 zakken mais van 50 kg. Genoeg voor een heel jaar. Een groot contrast met haar situatie vóór het project. Toen oogstte ze slechts 14 zakken van hetzelfde stuk land. Volgens Gladys komt dit met name door het gebruik van mest. Een bijkomend voordeel is dat ze geen geld meer hoeft uit te geven aan dure kunstmest. VAN VOORAF AAN BEGINNEN… Het ging Gladys voor de wind. Totdat de allesverwoestende cycloon haar dorp bereikte. “In een klap waren we alles kwijt. Ons huis, onze oogst, ons inkomen. Godzijdank waren we zelf ongedeerd.” Om haar leven weer op de rit te krijgen ontving Gladys 6 zakken cement, een deken, 2 plastic emmers, 4 fl essen waterzuiveringsmiddel, 2 kg maiszaad en 2 pakketjes met een assortiment aan groentezaden. Gelukkig had ze al wat spaargeld opgebouwd en kon ze haar huis op eigen kracht verder opknappen. Het gebied was na de zomer al redelijk hersteld van de orkaan en Gladys kon als snel nieuwe gewassen aanplanten. Hopelijk kan ze de schade hiermee enigszins beperken. In december 2019 zochten we Gladys en haar gezin weer op. Gelukkig gaat het erg goed met haar. Haar huis staat er stevig bij en haar koe oogt gezond. Laten we hopen dat de gezinnen in dit gebied voorlopig gespaard blijven van dergelijke natuurrampen. •

KERST IN ZICHT? STICKERS PLAKKEN! Heeft u ‘m ook weer voorbij zien komen, onze kerstcampagne? Het wordt inmiddels een traditie: aan het einde van het jaar stickers plakken om zoveel mogelijk stallen te vullen met vee. Dit jaar was ons doel om 5.000 gezinnen in Senegal te helpen aan een stabiel inkomen, genoeg én gezond eten en een goede toekomst voor hun kinderen. Wat een overweldigende reacties ontvingen we weer van onze trouwe achterban. Ook mochten we weer veel nieuwe donateurs verwelkomen. Bedankt voor uw steun, mede namens de gezinnen in Senegal. Collega Sara in gesprek met boer Moses uit Tanzania. EEN GESLAAGDE JUBILEUMVIERING Afgelopen zomer bestond Heifer Nederland 20 jaar. Wij vierden dit jubileum op 12 oktober, samen met donateurs en relaties, op een prachtige boerderij in het midden van het land. Ondanks het druilerige weer was het een ontzettend leuke en informele dag met veel aandacht voor ons werk. We blikten terug op de afgelopen 20 jaar en keken vooruit naar de koers die we de komende tijd gaan varen. Verschillende technieken uit onze projecten werden gedemonstreerd en ons team was beschikbaar voor alle vragen en een gezellig praatje. We hebben zelfs even contact gelegd met boer Moses uit Tanzania via Skype. Moses nam deel aan het klimaatproject ‘Igunga Ecovillage’ en ontving kippen. Tijdens de Skype liet Moses alle aanwezigen zijn zelfgebouwde kippenhok zien en vertelde over zijn toegenomen inkomsten door de verkoop van eieren en kippen. € 5,Wij willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de komst. We hopen u over 5 jaar weer te mogen ontvangen op ons zilveren jubileum! Egunyu (met oranje shirt) neemt deel aan het JongerenEducatie project in Oeganda. Hij heeft bijna 3 hectare grond waarop hij soyabonen, pinda’s en sheanoten verbouwt. Egunyu is zeer succesvol: hij heeft al 390kg geoogst. Zijn familie helpt hem graag met het vele werk op het land. € 20,€10,€ 30,

COLOFON Heifer nieuws | jaargang 8 nr. 1 | januari 2020 Heifer Nieuws is een uitgave van Heifer Nederland Kade 23, 4703 GA Roosendaal +31(0)165 - 520 123 info@heifer.nl | www.heifer.nl Iban NL60 INGB 0000 004663 Vormgeving en drukwerkverzorging: idd.nu HEIFER.NL

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. Even voorstellen & 2019 in vogelvlucht
 3. 3
 4. Got milk & duurzame landbouw
 5. 5
 6. Duurzame landbouw & Vrouwen aan het roer
 7. 7
 8. Sparen en lenen Senegal
 9. 9
 10. Van vooraf aan beginnen
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication