7

VROUWEN AAN HET ROER IN ETHIOPIE AFRONDING VAN HET VROUWENPROJECT IN ETHIOPIË. EEN TERUGBLIK. Van juni 2016 tot juli 2019 hebben we met zo’n 3.000 gezinnen in het Wolayita gebied in Ethiopië gewerkt aan een structurele verbetering van hun levensomstandigheden. Het doel: voeding en inkomen verbeteren en beter opgewassen zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wolayita is een van de meest achtergestelde gebieden van Ethiopië. De meeste inwoners zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van landbouw en veehouderij. De oogstopbrengst loopt echter steeds meer terug. Gebrek aan kennis is een belangrijke oorzaak hiervan. Omdat vrouwen nog steeds een achtergestelde positie hebben, lag de focus vooral op deze groep. De boerinnen kregen training over duurzame landbouw- en veehouderij en leerden alles over klimaat-slimme technieken. HET SUCCESVERHAAL VAN MENGISTE MENA Een van de boerinnen uit het project is Mengiste Mena. Mengiste vertelt dat ze vóór haar deelname aan het project niets wist over het verbouwen van groenten en gewassen. Ze had een waterput bij haar huis, maar gebruikte deze niet voor het bewateren van de gewassen. Simpelweg, omdat ze niet wist hoe. Met de start van het project kwam hier snel verandering in. Mengiste: “Dankzij onze waterput kunnen we het hele jaar door groenten verbouwen. Ik had geen idee.” Het gezin oogst nu voldoende groenten voor zichzelf, én kan een deel verkopen. Met de opbrengst heeft Mengiste al een os, een schaap en kippen gekocht. “Af en toe geef ik groenten aan mensen uit mijn dorp die het zelf niet verbouwen en geen geld hebben om groenten te kopen. Soms komen er mensen uit de omgeving langs om te leren hoe wij groenten verbouwen. Ik geef ze dan wat zaden mee (peper, ui en kool), zodat ze zelf thuis aan de slag kunnen.” Mengiste vertelt ook dat de relatie met haar man fl ink verbeterd is. “Mijn man ondersteunt me enorm. We verdelen de taken tegenwoordig en bespreken alles”. Haar man Paulos: “We steunen elkaar en zijn enorm dankbaar voor de vele trainingen die we hebben gevolgd. Een aantal hebben we samen bijgewoond. Iets wat voorheen niet eens in ons zou opkomen. Dankzij de trainingen waarderen we nu de middelen die we voor handen hebben, zoals de waterput. We werken enorm hard en hebben meerdere inkomstenbronnen.” Mengiste en Paulos maken nu op verzoek tip-tap’s (soort kraantje), afdruiprekken voor de afwas en latrines. Dit biedt hun een extra inkomen. Mengiste: “we sparen nu ook geld, samen met onze groep. Ik heb geld geleend voor een training over ondernemerschap. Met die kennis heb ik een handeltje opgezet in de productie en verkoop van mango’s, aardappelen en injera’s. We hebben samen met de groep een ezel aangeschaft. Die ezel kan ik huren om bijvoorbeeld spullen naar de markt te vervoeren.” Het leven van Mengiste en Paulos is niet meer te vergelijken met een paar jaar geleden. Toch hebben Het doel van dit alles: een fl inke verhoging van de oogst. Om te zorgen dat de boerinnen een slechte oogst of fi nanciële tegenvallers kunnen opvangen, zijn er spaar- en kredietsystemen opgezet en zijn de boerinnen gestimuleerd om meerdere kleine ondernemingen op te zetten. Zoals een winkeltje in het dorp of het verkopen van injera’s (lokale specialiteit). Tenslotte zijn de toegang tot veilig water en hygiëne verbeterd door de aanleg van waterputten, latrines en handwaspunten. ze nog steeds dromen voor de toekomst. Ze willen hun vijf kinderen een goede opleiding laten volgen. Ook willen ze een brommer en een kar kopen, voor eigen gebruik en verhuur. Als we kijken naar hoe ver dit stel al is gekomen, hebben we geen enkele twijfel dat ze nog heel veel mooie dingen gaan bereiken! “Mijn man ondersteunt me enorm. We verdelen de taken tegenwoordig en bespreken alles” •

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication