Heifer en de SDG's

WAT DOET HEIFER AAN DE SDG’S In 2015 liepen de Millenniumdoelen af en begon het hoofdstuk van de Sustainable Development Goals 2015-2030 (of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Sinds de start in 2000 zijn er op het gebied van de Millenniumdoelen goede resultaten behaald. Met name op het gebied van gezondheid en onderwijs is de vooruitgang groot. Inmiddels zijn er nieuwe problemen bijgekomen die om een wereldwijde aanpak vragen, zoals de groeiende ongelijkheid en klimaatverandering. In 2015 zijn alle lidstaten van de Verenigde Naties tot een akkoord gekomen om “de wereld tot een betere plek te maken en veilig te stellen voor de toekomst”. Om dat te bereiken zijn er 17 ambitieuze doelen vastgesteld die in 2030 moeten zijn behaald. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN de grootste uitdaging van deze tijd. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Onze projecten worden gekenmerkt door de integrale aanpak. Dat is cruciaal bij het behalen van de gestelde doelen. Want zonder te werken aan kennis en vaardigheden kunnen we de (jeugd)werkloosheid niet terugdringen. En zonder in te spelen op klimaatverandering en het verbeteren van bodems blijven oogsten mislukken. Heifer Nederland draagt bij aan negen doelen. Het diversifiëren van het inkomen en het verbeteren van de toegang tot de markt zorgen voor een stabiel inkomen. In Malawi gebruiken vrouwen de mest van hun koeien voor de moestuin. Dit zorgt voor een toename in de productie en, naast de melkveehouderij, voor een extra inkomen. Met de juiste technieken, materialen en zaden halen boeren het maximale uit hun landbouwproductie. De combinatie van landbouw en veehouderij zorgt voor gevarieerde maaltijden en voedselzekerheid het hele jaar door. Onze educatie projecten pakken de (jeugd)werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs direct aan. Zoals in Oeganda. Daar werken we aan het verbeteren van het onderwijsniveau en de kennis en vaardigheden van jongeren op het gebied van landbouw en ondernemerschap. Zodat zij in de toekomst wél aansluiting op de arbeidsmarkt vinden. Een sterke positie van de vrouw, zowel binnen het gezin als in de gemeenschap, is van groot belang bij het bereiken van een leefbaar en stabiel inkomen. Al onze projecten zijn er op gericht dat vrouwen zelfverzekerd en economisch zelfredzaam worden, deel gaan uitmaken van de besluitvorming, toegang krijgen tot leidinggevende functies en meer zeggenschap hebben over het inkomen. EINDE & AR MET VOOR 26

27 Online Touch Heifer en de SDG's Home


You need flash player to view this online publication