14

sterke overheid De gevolgen van fossiele brandstoffen zien wij niet, windmolens wel. Draagvlak krijgen is daarom lastig. En toch moeten we knopen doorhakken. Dat is onze verantwoordelijkheid als overheid.’ Gevraagd naar zijn ideeën over hoe je dat als overheid op een goede manier doet, zegt Hans: ‘Dat houdt mij erg bezig. Het is belangrijk dat wij niet bang zijn om op te treden, veel meer dan we nu doen. Gezien de complexiteit van de grote vraagstukken waar wij voor staan vraagt dat ook iets van hoe je je organisatie inricht. Veel overheidsstructuren stammen nog uit de vorige eeuw en zijn niet meer passend. We moeten veel meer in verbinding doen met de partijen om ons heen. Er zijn altijd meer partijen betrokken bij een vraagstuk, we doen het niet alleen als overheid. Je kunt dus ook niet zomaar een vraagstuk oppakken en ermee aan de slag gaan. We moeten veel meer vanuit de opgave werken.’ echt samen optrekken Die opgave is waar het om draait, merkte Hans al in eerdere functies. Hij zag alle overheidslagen van dichtbij: werkte als directeur Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Amsterdam en op de ministeries van BZK en Infrastructuur en Milieu voordat hij in de provincie Flevoland neerstreek. ‘Overal waar ik heb gewerkt, was er de wil om de opgave centraal te stellen, en om vanuit gelijkwaardigheid met partners op te trekken. Alleen: De praktijk is weerbarstig. Zeker op het niveau van de rijksoverheid, waar veel minder gedeelde verantwoordelijkheid is. Daar staat iedereen voor zijn eigen ministerie. Bij gemeente en provincie is dat anders, daar delen we de verantwoordelijkheid in het college en de gedeputeerde staten. We nemen samen besluiten en bevragen elkaar kritisch.’ 14 | de overheid moet haar burgers weer gaan zien In Flevoland is dat heel tastbaar, merkt Hans. ‘Wat ik hier heel interessant vind, is de sterke makers- en pioniersmentaliteit. Het zit in het DNA van de Flevolanders om de handen uit de mouwen te steken. Dat helpt heel erg bij vraagstukken waarbij je de opgave centraal wilt stellen. We ervaren sterk dat we het echt met elkaar moeten uitvinden.’ Het is dé opdracht aan de overheid van de toekomst, meent Hans. ‘Als wij het als overheid goed doen, dan houdt dat in dat we onze vraagstukken oppakken sámen met andere partijen en belangengroepen. Wij zijn niet de dominante speler. Je wint de wereld als je het samen doet. En dan bedoel ik meer dan participatie alleen, andere partijen moeten echt een partner in de transitie zijn. De overheid moet daarin wel de leiding nemen. Als ik kijk naar de twee grote uitdagingen die ik noemde – ons democratische stelsel en het klimaat – dan is de overheid daar de hoeder van. Wij hebben een unieke taak en opdracht die vraagt dat we beslissingen durven nemen, dat we pionieren én dat we fouten durven maken.’ • Dit interview is verschenen in november 2020

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication