18

05 Patrick Spigt, afdelingsmanager Informatievoorziening Haarlem, en Bas de Boer, innovatiemanager Haarlem ‘ de enige weg is die van een digitale overheid’ Een overheid die digitalisering omarmt en niet als noodzakelijk kwaad ziet. Het is de grote wens van Patrick Spigt en Bas de Boer, beiden werkzaam voor de gemeente Haarlem. ‘En niet omdat wij ICT toevallig zo leuk vinden, maar omdat het simpelweg noodzakelijk is om als overheid te functioneren, en het vertrouwen van de burger te behouden.’ Patrick Spigt is in Haarlem afdelingsmanager Informatievoorziening en zijn collega Bas de Boer innovatiemanager. Uit hun bevlogen verhaal valt op te maken dat Haarlem in gemeenteland zeer actief is waar het gaat om digitalisering en automatisering. Patrick en Bas zijn belangrijke aanjagers in dat proces. Patrick: ‘We steken veel energie in het meekrijgen van ons bestuur en de directies. Daar zit een grote uitdaging.’ Een uitdaging die ze graag oppakken. Met een groep pioniers van binnen de organisatie ontwikkelden Bas en Patrick een aantal concrete cases. Vijf daarvan presenteerden ze aan het stadsbestuur. Patrick: ‘Het zijn soms relatief kleine innovaties, maar juist die hebben uiteindelijk wel impact. Een van die cases is government as a platform op lokaal niveau. Wij bieden op MijnHaarlem veel dienstverlening via één portaal aan. Het portaal is nog in ontwikkeling, maar ons uitgangspunt is dat de inwoner centraal staat bij alles 18 | de overheid moet haar burgers weer gaan zien wat er op dat portaal gebeurt. Als een kind geboren wordt, zouden de ouders tegelijkertijd aangifte moeten kunnen doen, de kraamzorg én het consultatiebureau regelen. Het is veel logischer om dat gebundeld aan te bieden. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van waardepapieren. Kijk naar Haarlem: daar worden nu nog 15.000 papieren uittreksels per jaar verstrekt. Zestig procent van die mensen komt daadwerkelijk naar de hal. Waarom bied je zoiets niet digitaal en 24 uur per dag aan? Dat kan je op nationaal niveau 200 fte schelen.’ Ook een mooi voorbeeld, zegt Bas, is de case van de onvolledige webformulieren. ‘Een flink aantal webformulieren voor gemeentelijke afdelingen blijkt onjuist of onvolledig ingevuld te zijn. Dat leidt tot meer mail, post en telefoontjes, omdat de mensen die vastlopen gaan bellen of mailen. Onze aanname is dat je veel bespaart als je de webformulieren minder foutgevoelig maakt.’

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication