33

empathische overheid “ Ik zit strak op de inhoud met oog voor het geld, mijn collega zit op het geld met oog voor de inhoud” gezag en overwicht. En als het moet, maak ik een keuze. Maar ook dan is de vraag hoe je die keuzes laat landen bij de inwoners.’ Willem geeft een voorbeeld. ‘Uit bezuinigingsoogpunt hebben wij de kampioenenhuldiging geschrapt. Pijnlijk. Maar door een voorgesprek te hebben met de betrokkenen en het dilemma voor te leggen, ontstond er toch begrip. Zo hebben we dat besluit toch op een goede manier kunnen nemen.’ keuzes maken Dilemma’s. Dat is precies waar gemeenten in deze tijd van grote bezuinigingen tegenaan lopen. ‘We moeten keuzes maken, en dat is niet eenvoudig. In Elburg stond de afgelopen tijd de vraag centraal: hoe wil je die keuzes maken? Hiemstra & De Vries heeft ons daar erg bij geholpen. Uitgangspunt is dat we voor een structurele oplossing gaan. De eerste stap was het met elkaar verknopen van het sociale en het financiële verhaal. En dat heeft echt zweetdruppels en tranen gekost. Voor de ambtenaren uit het sociaal domein bleek het vreselijk moeilijk om rigoureuze keuzes te maken. Zo hadden we een dilemmadiscussie over vraagstukken als: Gaan we akkoord met wachtlijsten? Gaan we akkoord met ‘nee’ zeggen bij de poort? Die ambtenaren konden dat niet over hun hart verkrijgen. Dus uit al die dilemma’s rolde een weifeling: Doe dat maar niet, want dat levert zoveel problemen op, zeiden de ambtenaren dan. Waarop Financiën uiteindelijk verzuchtte: zo werkt het natuurlijk niet.’ omdenken Om de patstelling te doorbreken koos Elburg voor een heel andere benadering. ‘We hebben het omgedraaid. We hebben niet gezegd: We hebben nu 7 miljoen, maar we gaan naar 6 miljoen. Maar: Stel je hebt 6 miljoen euro om Willem Krooneman de overheid moet haar burgers weer gaan zien | 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication