4

voorwoord met het oog op de toekomst Hoe zie jij de toekomst van de overheid? Begin maart 2020 organiseerden wij het event ‘The future is now’ vanwege ons 15-jarig bestaan. Bij die feestelijke gelegenheid hield Jaring Hiemstra, die met Joscha de Vries aan de wieg stond van Hiemstra & De Vries, een vurig pleidooi voor een sterke en empathische overheid. Na jaren die in het teken stonden van marktdenken en participatie, moet het zwaartepunt de komende jaren verschuiven naar een overheid die op een adaptieve manier leiding geeft aan transities en meer empathie heeft voor burgers die het moeilijk hebben, zo betoogde Jaring. Vanuit de zaal klonk instemmend gemompel. Wat we niet konden weten, was dat nog geen week later een andere toekomst en een nieuwe werkelijkheid aan de poorten zouden rammelen. Het jaar 2020 zou verder in het teken staan van corona. Veranderde dat de inhoud van onze boodschap in maart? Nee, integendeel. De noodzaak voor een empathische en sterke overheid tekende zich alleen maar scherper af. Dat zeggen niet alleen wij, de adviseurs van Hiemstra & De Vries, maar dat zeggen ook belangrijke mensen uit het publieke domein. De mensen die het kunnen weten, die dagelijks ‘met hun poten in de klei staan’, waaronder gemeentesecretarissen, directeuren, managers, burgemeesters, wethouders. Het afgelopen jaar bevroegen wij hen op de grootste uitdagingen in het publieke domein. Zij vertelden over hun zorgen, over hun maatschappelijke taak, over uitdagingen en mogelijke oplossingen. En over wat dit vraagt van de overheid en de mensen die er werken. We deelden deze interviews op ons LinkedInplatform Overheid van de Toekomst, waar ze de nodige aandacht kregen. Maar de manier waarop deze publieke leiders naar de overheid van de toekomst kijken, verdient een tastbaar en blijvend bewijs, zo vinden wij. Samen geven ze namelijk een prachtig beeld van de ontwikkeling waar we in het publieke domein voor staan. Om die reden hebben we tien interviews gebundeld in een boekje. We nodigen je uit om mee te kijken door de bril van tien publieke leiders en hopen dat je ook gelooft in het soort overheid dat door hen geschetst wordt: sterk (blauw) en empathisch (roze). Wij dragen daar in elk geval graag ons steentje aan bij. Namens alle collega’s van Hiemstra & De Vries Ralph Hanekamp Janneke Oudenhoven 4 | de overheid moet haar burgers weer gaan zien

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication