8

sterke overheid afwijkt van ‘blijf thuis’, ben je straks misschien wel terug bij af. Het gaat dus echt stapje voor stapje. En we moeten zicht krijgen op wat inwoners en bedrijven (in al hun veelzijdigheid) bezighoudt.’ Dat gesprek met ‘de stad’ vraagt om een ander perspectief. ‘Ik ben hier sinds augustus gemeentesecretaris en op pad gestuurd met twee opdrachten, namelijk bijdragen aan het doorbreken van de verkokering van een gemeente die langs lijnen is georganiseerd en een wat lossere, creatievere en ideeënrijke gemeente neerzetten.’ Er is nog veel winst te halen in deze stad, denkt Berend. ‘Kijk ik alleen al naar het terrein waarop ik een beetje thuis ben, de zorg... De vier jaar voor ik hier gemeentesecretaris werd, was ik bestuurder bij Attent zorg en behandeling. Gemeenten zijn de laatste jaren behoorlijk ver afgedreven van bijvoorbeeld thuiszorg, huisartsen en verpleegzorg. Ik heb me er in mijn bestuursjaren aan geërgerd dat ik precies één keer per jaar aan tafel zat bij de gemeente. Voor hen was ik gewoon een marktpartij. Terwijl we de afgelopen tijd meer dan ooit ervaren hebben dat zorg een heel cruciale waarde is in het hele denken over ‘wat is een gezonde stad’: daar moet je als overheid iets mee willen. Zeker in Brabant begon de coronacrisis als een zorgcrisis, die doorsijpelde naar de verpleegzorg en inmiddels ook naar de thuiszorg. Gemeenten hadden die sectoren echt onvoldoende in het snotje. Het moment is er om daar verandering in aan te brengen.’ verbindende tijd Berend ziet daarvoor in elk geval twee vereisten. In de eerste plaats moeten stadsbestuurders en ambtenaren ‘het goede gesprek’ voeren. ‘Zodat ze echt weten wat er speelt in de stad.’ In de tweede plaats moet het perspectief veranderen. De vraag stellen wat mensen en groepen nodig hebben in plaats van volgens ingesleten structuren werken. ‘Het doorbreken van bestaande P&C-cycli kan daarbij ook helpen. In de zorg heb ik meegemaakt dat organisaties geen begroting meer hadden, maar het budget dáár neerlegden waar het nodig was. De verantwoording kwam daarna. Dat is misschien nog wat idealistisch voor een gemeentelijke organisatie, en ook niet gemakkelijk, omdat je juist in tijden van crisis snel wordt meegenomen in het ritme dat je al kent. Maar er liggen wel kansen in deze bijzondere tijd, een tijd die ik als heel verbindend ervaar. En ik vind het mooi dat ik daarbij aan een aantal knoppen mag meedraaien.’ • Dit interview is verschenen in april 2020 “ Gemeenten zijn behoorlijk ver afgedreven van bijvoorbeeld thuiszorg, huisartsen en verpleegzorg.” 8 | de overheid moet haar burgers weer gaan zien

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication