16

ONDERNEMERSNIEUWS Lobby HISWA bij peilbesluit IJsselmeergebied effectief Het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeergebied is uitgesteld. Rijkswaterstaat stelde een flexibel peil voor waarmee beter kan worden ingespeeld op extreme weersomstandigheden en dat meerwaarde voor de natuur biedt. HISWA Vereniging – brancheorganisatie van de watersport – is fel tegenstander van dit plan. De consequenties voor de vele aan het IJsselmeer geleden watersportbedrijven zoals jachthavens en jachtwerven zijn zeer nadelig. Door het uitstel van het peilbesluit won de watersportindustrie meer tijd om harde afspraken te maken over bijvoorbeeld baggeren. Rijkswaterstaat wilde in plaats van een vast zomerpeil een peil met een bandbreedte waarbinnen het Veel toegangsgeulen in het IJsselmeergebied zijn nu al te ondiep met alle gevolgen voor de bereikbaarheid van de jachthavens. peil mag fluctueren. Dat betekent een hoog peil in het voorjaar en een lager peil in het zomerseizoen. Het waterpeil komt dan medio augustus 10 cm lager te liggen terwijl het vaarseizoen nog volop gaande is. De gedachte is dat dit beter is voor de natuur: er zou extra rietgroei ontstaan. Een gezamenlijke lobby van HISWA Vereniging, ANWB, Watersportverbond en RECRON zorgde ervoor dat het plan werd uitgesteld. 60 miljoen euro omzetverlies HISWA Vereniging becijferde de gevolgen van voor de jachthavens en jachtbouwbedrijven. “Als Rijkswaterstaat het plan toch doorzet, pakt dat slecht uit voor onze leden. Het brengt ruim 20% van de klanten met dieper stekende zeiljachten in de problemen. Als boten lastiger in en uit de havens kunnen komen betekent dit een omzetverlies van maar liefst 60 miljoen euro per jaar bij jachthavens, jachtservicebedrijven, horeca en middenstand. Ook megajachtbouwers die gebruik maken van de hoofdvaargeulen zitten niet te wachten op een lager waterpeil. Ze moeten extra drijfvermogen aanbrengen bij de nieuwbouwjachten en dit brengt hoge kosten met zich mee. Daarnaast brachten we ook alle ondiepe vaargeulen en watersportgebieden in kaart. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de omvang van de problematiek. De kosten voor extra grootschalig baggerwerk en de aanpak van waterplanten worden op basis van deze data geraamd op tenminste 30 miljoen euro”, aldus Jan Ybema, regiomanager Noord bij HISWA Vereniging. “Een hoger peil in het voorjaar wordt sowieso lastig in verband met vaste bruggen zoals de Hollandse brug.” Berekenen van baggerkosten Martijn Dinant is lid van de regiocommissie van HISWA Vereniging en eigenaar van Lelystad Haven. Zijn bedrijf wordt ernstig gedupeerd als Rijkswaterstaat het plan doorvoert. “Het is erg belangrijk om nu harde afspraken te maken met Rijkswaterstaat. Veel toegangsgeulen in het IJsselmeergebied zijn nu al te ondiep met alle gevolgen voor de bereikbaarheid van onze jachthavens. Dit hebben we samen met collega-jachthavendirecties aan Rijkswaterstaat uitgelegd. Het is van belang dat Rijkswaterstaat exact gaat berekenen om hoeveel terugkerende baggerkosten het straks gaat en hoe ze dit gaat financieren en uitvoeren voordat een nieuw peilbesluit van kracht wordt. Gebeurt dit niet, dan stemmen we nooit in met het nieuwe peilbesluit.” In het najaar 2017 wordt een definitief besluit verwacht. HISWA Vereniging houdt continu een vinger aan de pols. 16 HISWA MAGAZINE 3

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication