19

ONDERNEMERSNIEUWS Op naar HISWA 3.0 Op 11 mei jl. vond onder leiding van Next2Company een strategische sessie tussen leden, bestuur en medewerkers van HISWA Vereniging plaats. Centraal stond de koers van HISWA Vereniging voor de komende jaren, oftewel hoe zit HISWA 3.0 eruit? Uit de sessie kwam naar voren dat naast ondernemers en consumenten ook werknemers een steeds belangrijkere doelgroep vormen. De belangrijkste propositie luidt dan ook: het HISWA-merk biedt in de toekomst meer toegevoegde waarde voor ondernemers, consumenten én werknemers. Op basis van dit uitgangspunt wordt momenteel het strategische plan verder uitgewerkt. Op de Algemene Ledenvergadering aan het eind van het jaar wordt het plan aan alle leden gepresenteerd. Nieuw: Topsector Water en Maritiem Tijdens het maritieme innovatie event ‘Blauwe Toekomst’ op het ss Rotterdam onthulde Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van de Topsector Water, dat de officiële benaming van de Topsector Water aangepast wordt naar Topsector Water en Maritiem. Dit zorgt voor extra borging en zichtbaarheid van de maritieme sector binnen de topsector. Er was onder andere een inspiratielezing van Matthieu Borsboom. Hij duidde Nederland aan als een land dat onvoldoende beseft hoe sterk wereldwijd zijn naam als maritieme natie is. Er zijn volop kansen voor een ‘blauwe toekomst’ door strategische keuzes te maken en samenwerking te zoeken. Tijdens workshoprondes spraken de deelnemers met elkaar over energiedragers, winnen op zee, het digitale schip, veiligheid en security, productiematerialen en life cycle, een uitdaging voor het realiseren van een schone oceaan. Het event werd afgesloten met acht pitches, waarin bedrijven en kennisinstellingen hun ideeën en plannen voor samenwerking presenteerden. www.tkimaritiem.nl Super Yacht Guide verschenen Speciaal voor het superjachtcluster – werven en toeleveranciers – maakte HISWA Vereniging de Super Yacht Guide. De brochure geeft een update van wat HISWA Vereniging doet op het gebied van innovatie, export, human capital en wetgeving voor de Nederlandse superjachtbouw. Betreffende leden ontvingen deze maand het handige naslagwerk in de bus. HISWA MAGAZINE 3 19 1 Super Yacht Guide Update Nederlandse superjachtbouw HISWA Vereniging, juni 2017 HV17 Super Yacht Guide def.indd 1

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication