34

Coppercoat, een laag epoxy met kopervijlsel, is een permanente bescherming van het onderwaterschip die glad afwerkt en geen biociden in het water loslaat. Wel zorgen de blootliggende koperdelen voor ionisering in het water, wat ook schadelijk is voor de marine-ecologie. basis van de normen die in de Biocidenverordening zijn gesteld. De regels zijn er al. Nu moeten de fabrikanten voor hun middelen een toelating aanvragen op basis van de Europese verordening.” Zoute havens De categorie ‘antifouling voor pleziervaartuigen op zout water’ bestaat niet, blijkt uit de uiteenzetting van Andriessen. Toen het CTGB alle jachten en de aangroeiwerende verven daarvoor in categoriën indeelde, oordeelde het dat de meeste jachten zowel op zoet als op zout water komen. Met die overweging is een probleem ontstaan voor ligplaatshouders in de 10 jachthavens op de Waddeneilanden, twee aan de Eems, drie in Den Helder, in IJmuiden, Scheveningen, Rotterdam, Brielle, Nu de goed werkende antifouling niet meer mag worden toegepast, hebben klanten meer aangroei aan hun jacht. Antifouling voor pleziervaartuigen moet voldoen aan de eisen voor zowel zoet als zout water. Daarmee zijn de antifoulings met afdoende werkzaamheid voor zout water niet meer toegelaten. 34 zes op het brakke water van het Haringvliet, elf jachthavens aan de Grevelingen, negentien rond de Oosterschelde en het Veerse Meer, twee in Vlissingen en nog zes aan de oevers van de Westerschelde. Het aantal jachten dat (bijna) altijd op zout water ligt, loopt in de duizenden. Anders beoordelen “De afgelopen jaren waren antifoulings toegelaten met afdoende werking, maar hoog koperhoudende verven zijn dit jaar verboden,” constateert Van den Heuvel. “De situatie is onduidelijk. We hebben bij het ministerie aangedrongen op duidelijke communicatie. Dat heeft als resultaat dat Waterrecreatie Nederland een Helpdesk Antifouling heeft opgezet. We willen een andere manier van indelen en beoordelen van de aangroeiwerende middelen. Het lijkt erop dat het CTGB zich inzet om de criteria die zij hanteren, op HISWA MAGAZINE 3

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication