36

dezelfde manier te handhaven bij het opstellen van de Europese beoordelingscriteria.” Ruimer aanbod “De bedoeling is inderdaad dat straks alle landen dezelfde criteria en regels hanteren bij het toelaten van biocidehoudende verf,” zegt Andriessen. “Nu gelden heel andere normen of zelfs geen normen in buurlanden België en Duitsland. Vanwege de regels in Nederland, waarmee we voorop lopen, moeten fabrikanten voor de Nederlandse markt een aparte toelating vragen of zelfs een apart product ontwikkelen. Daaraan komt straks een eind. Als een verf in één EU-land is toegelaten, moet het volgens dezelfde criteria ook in alle andere EU-landen worden toegelaten. Daarmee ontstaat dus een grotere markt. Onze verwachting is dat, wanneer na een aantal jaren de harmonisatie van de Europese toelating is doorgevoerd, de keuze in antifouling flink groter zal worden. Dan komen vanzelf verven die aan de norm voldoen en ook op zout water werkzaam zijn tegen aangroei.” Duurzaam alternatief “Het beste middel is verboden,” verzucht Leen Schaap van Schaap Shipcare. “Coppercoat is een harde laag epoxy met erin koperdeeltjes die permanent op de romp van een boot wordt aangebracht. Als dit eenmaal zit, blijft het tien jaar zitten. De koperdelen laten niet van de verf los om het water te vervuilen. Er hoeft niet ieder jaar opnieuw te worden geverfd. Wij zien bij het droog zetten van jachten voor de winter wat er allemaal aan verf en gif wordt afgespoten bij antifoulings. Dat gaat in de zomer in het water ook zo. Die producten zijn nog wel toegestaan, maar Coppercoat is veel minder belastend voor het milieu – of ieder ander product waarbij kopervijlsel door epoxy wordt gemengd. En het werkt heel goed.” Illegaliteit Doordat hoog koperhoudende aangroeiwerende verf in België en Duitsland wel gewoon verkrijgbaar is, kopen watersporters het daar of ze bestellen het online. Door het vervolgens aan te brengen op hun boot, riskeren ze een boete, maar de pakkans wordt laag ingeschat. Ondanks aangekondigde controles en hoge boetes door onder meer het Wetterskip Fryslân, zijn geen gevallen van boetes bekend geworden dit jaar. “De handel heeft hier echt last van,” benadrukt Van den Heuvel. “Het aanbrengen van antifouling in het voorjaar was altijd weer een goede aanleiding om naar de watersportwinkel te gaan. Als mensen online bestellen, komen ze niet. We zien dat illegaal gedrag ontstaat bij watersporters, doordat de regels niet kloppen met de realiteit.” Verschillende soorten antifouling en hun werking zijn goed te bekijken tijdens de wintermaanden op de walstalling. 36 HISWA MAGAZINE 3

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication