18

ONDERNEMERSNIEUWS Alles over de nieuwe HISWA Algemene Voorwaarden Er zijn nieuwe HISWA Algemene Voorwaarden. Per 1 juli jl. zijn de nieuwe voorwaarden ingegaan. De oude voorwaarden zijn daarmee vervallen. De nieuwe voorwaarden kwamen tot stand na een onderhandelingstraject tussen de Consumentenbond/ ANWB en HISWA Vereniging. Alle voorwaarden, behalve de voorwaarden voor Expertise en Taxatie, zijn geactualiseerd. Hierdoor voldoen ze aan de laatste wettelijke eisen. Veel wensen van u en uw collega-ondernemers zijn in de voorwaarden opgenomen. Belangrijk is dat de verhouding in bovenwettelijke pluspunten tussen ondernemers en consumenten nauwelijks is veranderd. Ondanks de toenemende bescherming van de consument zijn de voorwaarden in tact gebleven. Ook de voor de ondernemer belangrijke bepalingen, zoals de bovenwettelijke bepalingen rond retentierecht en het recht tot verkoop, zijn onaangetast gebleven. De voorwaarden zijn business - -to-consumer, ledenbindend en exclusief voor HISWA-leden voor zover de betreffende activiteit wordt uitgevoerd. Door dit wederzijds akkoord zijn de voorwaarden bindend en kan de consument de inhoud ervan niet aanvechten. De business-to-business-voorwaarden worden geactualiseerd in de tweede helft van 2018. Ingangsdatum Ondanks aandringen van HISWA Vereniging op een overgangstermijn, wilden de consumentenpartijen een vaste ingangsdatum. Dit is 1 juli 2018 geworden. Lopende overeenkomsten zijn gebaseerd op de ‘oude’ voorwaarden. Nieuwe overeenkomsten moet u vanaf 1 juli 2018 onder de nieuwe voorwaarden afsluiten. We realiseren ons dat de ingebruikname van nieuwe voorwaarden in het watersportseizoen lastig is. Uit juridisch oogpunt adviseren we u toch de nieuwe voorwaarden bij nieuwe overeenkomsten zo snel mogelijk toe te passen. Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen op een rij: AVG De AVG is niet verwerkt in de voorwaarden, maar wordt in de HISWA standaardovereenkomsten 2018 verwerkt. Ga naar www. hiswa.nl/avg voor meer informatie. Duik- en hengelsport De duiksport en de hengelsport zijn toegevoegd aan de begrippen van de Algemene Leveringsvoorwaarden. Dit naar wens van HISWA-leden die in meerdere takken van watersport actief zijn. Met name duiken vereist extra veiligheidsmaatregelen. Forumkeuze De keuze voor een rechtbank is niet meer vastgelegd in de voorwaarden. Dit is niet meer toegestaan. Er is wel het Nederlands Recht van toepassing, maar geen specifieke rechtbank. Dit wordt opgenomen in de standaard overeenkomst. Maximering vaartuiglengte De HISWA Algemene Voorwaarden voor Aanneming-, Verkoop- en Levering zijn niet ledenbindend meer voor vaartuigen boven de 24 meter. In de praktijk komen bij grotere jachten uitgebreide contracten aan de orde, waardoor HISWA MAGAZINE 4 Begripsaanpassingen Het begrip ‘vaartuig’ is vervangen door ‘zaak’, en ‘aan boord’ is vervangen door ‘in of op het water’. Met deze begripsaanpassingen wordt ingegaan op de verdergaande diversiteit in de watersport. Eerder werd uitgegaan van een vaartuig in een haven, nu is ingespeeld op andere artikelen die in de watersport worden gebruikt.

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication