21

ONDERNEMERSNIEUWS CWO-secretariaat bij HISWA Vereniging HISWA Vereniging voert sinds 1 november - voor een half jaar - het secretariaat uit van de stichting CWO. Hiervoor zijn twee medewerkers aangetrokken: Bella van Erp en August Loven. Beiden zijn als trainer en opleider goed bekend binnen CWO en gaan met veel enthousiasme aan de slag bij HISWA Vereniging voor de stichting CWO. Eerder was Het Watersportverbond verantwoordelijk voor het secretariaat. Bij CWO zijn 160 locaties aangesloten die watersportopleidingen aanbieden, waaronder watersportverenigingen en zeil- en vaarscholen. Het mailadres info@cwo.nl en telefoonnummer zijn ongewijzigd. Het postadres is uiteraard wel gewijzigd: Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam. Meer informatie: www.cwo.nl Inspectie SZW controleert op jachthavens De activiteit van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op jachthavens is toegenomen, zo blijkt uit meldingen van leden van HISWA Vereniging. Zij is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de vernieuwde Arbowet en kunnen boetes opleggen. De inspectiemogelijkheden van de Inspectie SZW zijn uitgebreid en toestemming van de werkgever. Deze is verplicht mee te werken bij alle stappen die de inspecteur neemt. De inspecteur kan het volgende doen: 1. vragen stellen aan medewerkers; 2. vragen stellen aan de werkgever; 3. personeelsadministratie, personeelsdossiers, contracten en loonadministratie controleren; Zorg voor een actuele RI&E op maat van uw bedrijf. dit betekent meer maatregelen. U kunt zelf verschillende dingen doen om de vernieuwde Arbowet zo goed mogelijk na te leven. Hoe inspecteeert de Inspectie SZW? De inspecteur van de SZW kan zonder afspraak langskomen en mag het bedrijf controleren zonder 4. werkomstandigheden en arbeidsomstandighedenbeleid controleren. In de meeste gevallen geeft de Inspectie SZW in eerste instantie een waarschuwing met een eis tot naleving. Als blijkt dat de situatie niet is veranderd, legt de ispectie een boete op. Een paar dingen kunt u nu al zeker in orde maken: Controleer het basiscontract Zorg voor een basiscontract met een arbodienstverlener, dat voldoet aan de nieuwe eisen. Perspectief en Arboned zijn suppliers van HISWA Vereniging. Zij kunnen u adviseren. De RI&E actualiseren Zorg voor een actuele RI&E op maat van uw bedrijf. HISWA Vereniging organiseert in samenwerking met Perspectief workshops RI&E op de volgende data: 24 januari in Amsterdam en 14 februari in Heerenveen. Meer informatie en aanmelden: HISWA Vereniging, Herbert van Oord: 06 53 83 58 19 of h.van.oord@hiswa.nl. HISWA MAGAZINE 6 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication