10

Het najaar en de winter zijn van oudsher verwerkingsmaanden voor het vlas. In 2022 hebben de stewards in deze periode hard gewerkt aan handmatige verwerking van de oogst: repelen, braken, zwingelen, hekelen. Intensief, maar ook een kans de plant en de vezel echt te leren kennen en de kwaliteit van het seizoen goed te kunnen beoordelen. In 2022 bereikte The Linen Project een mijlpaal. Van een eerdere oogst werden stoffen geweven nadat dit verwerkt was in Zeeland en tot draden gesponnen in Polen in de weverij van Enschede Textielstad. Eén van de informatie bijeenkomsten om mensen te interesseren voor de kavels stof vond plaats op de Horsterhof die daarvoor een inspirerende en fijne locatie is. Ook tijdens de velddagen is de Horsterhof een perfecte plek voor de stewards om elkaar bij te praten, kennis te delen en deze weer door te geven aan anderen. | Marieke van Mieghem en JP Scheen | www.thelinenproject.online Rondom de Horsterhof Begin 2021 zijn we als groep inwoners uit Duiven en Loo een burgerinitiatief gestart. We willen het gebied tussen Duiven en Westervoort (dus waar de Horsterhof binnen valt) groen houden en inzetten voor regeneratieve landbouw. Landbouw waarbij de natuur en natuurlijke processen worden hersteld in plaats van uitgeput. We zien daarbij kansen om water meer de ruimte te geven en waterlopen natuurvriendelijk te maken. We willen een groot deel als gemeenschaps-voedselbos inrichten, zien kansen voor het telen van biobased materialen voor de bouw, maar ook plekken waar wordt gewoond, gewerkt en mensen elkaar ontmoeten. We zijn als groep al regelmatig op de Horsterhof langs geweest om aan beleidsmakers van gemeente en provincie maar ook andere professionals en studenten van Larenstein te laten zien wat het ideale eindbeeld is van het gebied. Van grondeigenaren tot omwonenden en overheden is iedereen het erover eens dat dit een waardevol groen tussengebied is en er gewaakt moet worden dat het niet opgeslokt wordt door het uitdijende industrieterrein, of dat er een woonwijk uit de grond gestampt gaat worden. Dat wordt ook duidelijk verwoord in het rapport “Ruimtelijke verkenning tussengebied Duiven Westervoort” van Strootman Landschapsarchitecten*. Het maken van dit rapport is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Rijk van ongeveer € 55.000 euro. Het tussengebied staat in verbinding met de Veluwe en kan een ecologisch corridor van Nederrijn tot IJssel worden. De vraag die nu voor ligt en door alle gebiedspartijen breed gedragen wordt is “hoe geven we kwaliteit aan dit gebied, zodat dit een blijvend groengebied kan zijn”. De ideeën die door het burgerinitiatief zijn geschetst geven daar invulling aan met een mooi eindplaatje, maar dit moet van onderop samen met huidige grondeigenaren en agrariërs opgebouwd worden. Die samenwerking loopt nu, dankzij vele gesprekken en bijeenkomsten met alle grondeigenaren en agrariërs. De gemeenteraad van Westervoort heeft positief besloten om hier verder op voort te bouwen en te werken aan een Koersdocument. De gemeenteraad van Duiven is kritischer en besluit hierover eind april 2023. Wanneer de gemeenten Duiven en Westervoort beide positief hebben besloten over het vervolg kunnen actief met alle gebiedspartijen de eerste stappen worden gezet. Het rapport geeft daar de nodige aangrijpingspunten voor. Het burgerinitiatief gaat momenteel door onder de naam Stichting de Mooie Gronden. De stichting is de aanjager en verbindende partij tussen overheid en grondgebruikers om ervoor te zorgen dat aan dit tussengebied de kwaliteit wordt gegeven die het verdient. |Merlijn de Jonghe en Femke de Groot leden van het burgerinitiatief 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication