6

Op welke wijze heeft de stichting Horsterhof de gronden in het verleden dan kunnen financieren? De stichting financiert de eigen gronden op dit moment door enerzijds een lening verstrekt door een private investeerder en mede door zachte leningen die in het verleden verstrekt zijn door vrienden van de Horsterhof en anderzijds door een gedeelte Eigen Vermogen dat in de loop van de jaren is opgebouwd uit de exploitatie. Zowel het stichtingsbestuur als de eigenaren Matthias en Eline hechten er aan dat de financiering van de stichting door vrienden ook in de toekomst gecontinueerd wordt omdat ook op die manier aan de betrokkenheid tussen vrienden/afnemers enerzijds en de benodigde kostbare biologische landbouwgrond anderzijds inhoud kan worden gegeven. Plannen De bestaande kassen op het erf zijn binnenkort aan vervanging toe en de stichting zou daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Met de huidige exploitatie draait de stichting redelijk quitte maar voor dergelijke nieuwe investeringen moeten dan ook weer nieuwe gelden worden aangetrokken. Zodra daarover meer bekend is komen wij er op terug. Geïnteresseerden kunnen daarvoor ook alvast contact opnemen met de penningmeester van het bestuur via: hcmcrum@gmail.com. | namens het bestuur: Rini Storm voorzitter, Gonneke Ronner secretaris, Herman Crum penningmeester Agroforestry op de Horsterhof Zoals jullie in vorige nieuwsbrieven hebben kunnen lezen, zijn we bezig een aantal percelen aan te planten met fruit – en notenbomen, maar ook met bessen en andere struiken. Dit wordt Agroforestry genoemd, wat binnen de biologische landbouw tegenwoordig een veelgebruikte term is. Kort gezegd: ‘een landbouwsysteem waarbij de teelt van meerjarigen (o.a. bomen) gecombineerd wordt met telen van één of meerjarige landbouwgewassen’. In ons geval wordt de groenteteelt gecombineerd met veel verschillende eetbare meerjarige gewassen (lees verder om achter alle soorten te komen!). Afgelopen najaar/winter is het gelukt om alle bomen en struiken te kunnen planten. Supertrots zijn wij dat we nu alle drie de weilanden omgevormd hebben tot een mooi agroforestry systeem. De struiken en bomen zijn goed aangeslagen en het is leuk om te zien dat door deze aanplant de voormalige weilanden veel meer betrokken worden bij de tuin en de boerderij in zijn geheel. Wij hebben gekozen voor een rijenteelt systeem, waarbij in de rij op meerdere niveaus voedsel wordt geproduceerd. Hierbij baseren we ons op de zeven lagen van een bosrand uit de permacultuur: grote bomen, kleine bomen, struiken, klimplanten, de kruidlaag, bodembedekkers en wortelgewassen. 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication