20

We zijn voor haast alles afhankelijk van data. En een groot deel van die data worden verwerkt in datacenters. Die vergen veel energie voor de rekenkracht en de afkoeling van de servers. In het licht van de klimaatverandering moeten datacenters duurzamer worden. IBM draagt er haar steentje aan bij. Met slimme innovaties rond energieefficiëntie en het terugdringen van de CO2 -uitstoot; zowel in de eigen activiteiten als voor het aanbod aan (overheids)klanten. Lead by example: samen naar duurzame datacenters BM heeft een rijke traditie van technologische innovatie, en is ook toonaangevend in milieu- en klimaatbescherming. Tegenstrijdig? Toch niet. Want technologie kan een cruciale rol spelen om prangende klimaatproblemen aan te pakken. Daarom waren we ons al vroeg bewust van het milieutechnische ontwerp van onze producten, en blijven we mijlpalen vooropI stellen om onze voetafdruk te beperken: • Tegen 2025 moet 75 procent van IBM’s wereldwijde elektriciteits verbruik uit hernieuwbare bronnen komen; tegen 2030 moet dat ‘net zero’ zijn. • IBM zal de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 verminderen met 65 procent ten opzichte van 2010. • De gemiddelde koelingsefficiëntie van datacenters zal in 2025 met 20 procent verbeterd zijn ten opzichte van 2019. 20 De voorbije decennia werd de footprint al flink gereduceerd, onder andere door strategische datacenters te consolideren (zie ons recent gepubliceerde ESG-rapport). Energiezuinige stroom- en koelingstechnologieën en dito ontwerpen verkleinen de impact op het milieu. Hetzelfde geldt voor programma’s om het woon-werkverkeer van medewerkers te verminderen, en de aansluiting bij organisaties die de CO2 -uitstoot van de logistieke keten verlagen. Al deze milieu-inspanningen passen bij onze leiderschapstraditie – lead by example. Oplossingen om te vergroenen De plannen voor een groot serverpark in Zeewolde lokten veel protest uit. Inwoners en politici waren bezorgd over de impact van het datacenter, met name over de belasting van het stroomnet en de afvoer van restwarmte. Datacenters op de

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication