24

Zsolt Szabó (Capgemini) beeld: jiri büller Erwin Angelier (Google Cloud) beeld: jiri büller ties aan bijdragen voor een vol en gevarieerd programma. Dat betekent dat mensen al maanden voor het congres regelmatig contact met elkaar hebben. Szabó zegt hierover: “Er zijn congressen waar je een dag van tevoren hoort met wie je waarover moet praten, maar bij iBestuur wordt het allemaal heel zorgvuldig afgewogen. We kijken naar de onderwerpen die leven, die worden vervolgens verdiept en ingevuld. In de maandenlange voorbereiding op het congres werken wij op een intensieve en serieuze manier samen op de inhoud. Dat heeft enorme toegevoegde waarde.” Hillenaar zegt dat het congres geholpen heeft om het onderwerp ICT uit de mysterieuze hoek te halen waar het vaak zit. “ICT zit vol jargon en ik hoop dat het congres bestuurders niet alleen heeft geïnformeerd, maar hen ook heeft geleerd vragen te stellen. Wat is de cloud, wat wordt bedoeld met big data, wat is ICT-architectuur? Stel de vragen en blijf doorvragen, tot het duidelijk is.” Toekomst Angelier heeft zin in het thema ‘de menselijke maat’ van de volgende editie en hoe dit als Google Cloud vorm te geven. “Lange tijd werd digitalisering gezien als een bedreiging voor de arbeidsmarkt. Nu groeit het besef dat digitalisering kansen biedt, onder andere om de kwetsbare plekken op de arbeidsmarkt op te vangen.” De huidige krapte is een serieuze uitdaging, vindt Szabó. “We zien dat resourcing één van de belangrijkste onderwerpen wordt om ordentelijk mee om te gaan. Er zijn te weinig opgeleide mensen, de druk om hen te vinden en te behouden is gigantisch en de overheid zit in de transitie van legacy naar de cloud. We moeten vooral in gesprek blijven over wie wat doet, zodat het gunstig is voor de dienstverlening van 24 blokken op bestuursniveau van de Nederlandse overheid. Als een organisatie daar nog niet klaar voor is, laten we het daar dan over hebben.” Voor de toekomst hopen de partners dat het congres blijft inspireren en vernieuwen. Groter worden hoeft niet van Hillenaar: “Ik hoop vooral dat het congres voor iedereen toegankelijk blijft, dat het zichzelf blijft heruitvinden en dat de community van overheidsorganisaties en marktpartijen voor samenwerking verder durft te kijken dan de eigen directe omgeving.” de overheid. Wat als de schaarste de komende tien jaar aanhoudt? Wie doet dan wat?” Hillenaar vindt het voor de langdurige samenwerking belangrijk dat ieder in zijn eigen rol en expertise blijft: “Ga niet op elkaars stoel zitten, maar maak gebruik van de expertise van de ander. De overheid ventileert te veel ambities op ICTgebied. Ik zeg: kijk ook naar de pijnpunten en laten we die in gezamenlijkheid oplossen.” Angelier vult aan: “Daar hoort wat mij betreft ook bij dat we thema’s benoemen die digitalisering We kijken naar de onderwerpen die leven, die worden vervolgens verdiept en ingevuld

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication