26

Menselijke maat is ook ethiek W ilco Riemersma leidt de sector Government van de adviesclub van CGI, voorheen beter bekend als Logica en CMG, hier actief met 2.000 mensen. Vanuit Rotterdam legt Riemersma nuchtere zienswijzen neer: “Onze overheidsprojecten draaien om mensen en toegankelijkheid, of dat nu voor Defensie, het COA, de politie of de IND is. De computer denkt niet na, maar verwerkt opdrachten. Bij de overheid digitaliseer je beleid. Neem een systeem voor proefverlof bij TBS. Je moet besluiten kunnen uitleggen in menselijke voorwaarden. Een van onze klanten, de SVB, begon het initiatief ‘Garage De Bedoeling’ voor meldingen van systemen en wetgeving die verkeerd uitpakken voor mensen, heel erg leuk. Dus de menselijke maat is ook ethiek, waar we ook met NLDigital aan werken voor bijvoorbeeld AI-toepassing. In de sessie ‘Markt & Overheid’, over samenwerking, debatteren we over de afhankelijkheid van GPS voor positiebepaling; eenvoudig te manipuleren en gevoelig voor fouten. Bijvoorbeeld bij enkelbanden voor gestraften, verwerking van mest of defensievrachtwagens met munitie. CGI werkt samen met veel overheden om met Galileo, het Europees equivalent van GPS, daarin verbetering te brengen. En we helpen overheden om processen minder arbeidsintensief maken, bijvoorbeeld in waterschapsbeheer met behulp van beelden van sensoren in de ruimte. Voor wat diversiteit betreft: CGI Nederland telt een kwart vrouwen, Government een derde, steeds meer in leidende posities. Gelukkig groeit dit snel, want de vrouwelijke blik op tech zorgt voor meer oog voor de menselijke maat, voor meer compassie. Vrouwen zijn ook heel goed in management, in aansturen. Genoemd navigatieprogramma wordt door een vrouw geleid. Vroeger moest een IT’er diep-technische kennis hebben en programmeren. Dat was een klassiek mannelijke expertise. Nu ligt het accent op processen modelleren, en de code wordt daarop gegenereerd. Dat opent de weg naar mensen met wellicht minder technische bagage, maar meer overzicht. We zetten minder nerds in voor diversere teams.” Wilco Riemersma Meer tijd voor maatwerk D ieneke Schouten is operationeel directeur Centric Public Sector Solutions. “Slimme technologische oplossingen maken de dienstverlening van overheidsinstanties klantgerichter en efficiënter en leveren hen meer tijd op om inwoners persoonlijke en kwalitatieve aandacht te geven. Sterker nog; digitalisering biedt juist meer ruimte om de menselijke maat te versterken. Centric draagt daar graag haar steentje 26 aan bij door innovatieve oplossingen te ontwikkelen die het mogelijk maken efficiënter te werken waardoor er meer tijd vrijkomt om maatwerk te leveren. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij de intake, beoordeling en automatische afhandeling van aanvragen in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), waarbij gemeenten veel geld bespaarden doordat ondernemers zelf hun informatie verzamelden en invulden. Hierdoor kwam tijd vrij om gesprekken te voeren met ondernemers van wie de aanvraag extra aandacht nodig had. Als onderneming bieden we daarnaast steeds meer eDiensten aan, niet alleen in het sociaal domein maar bijvoorbeeld ook voor burgerzaken, belastingen en leefomgeving. Met behulp van deze eDiensten kunnen inwoners zelf hun zaken regelen met hun gemeente,

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication