42

Bijdrage ter voorkoming van een Babylonische spraakverwarring Platform? ‘Ik denk dat de overheid zelf moet transformeren naar een platform. Wil je als overheid in verbinding staan met je omgeving, moet je de vorm van je omgeving aannemen.’ In iBestuur van maart 2022 en een recente podcast windt Jan van Ginkel, concerndirecteur en loco- provinciesecretaris van Zuid-Holland, er geen doekjes om. Maar wat is een platform eigenlijk? Waarheen moet de overheid dan precies transformeren? Dit artikel beoogt een conceptuele bijdrage te leveren aan deze discussie. Immers, ‘platform’ is een containerbegrip. Door Paul Strijp Beeld Shutterstock/iBestuur 42 erst maar eens een etymologische duiding. Dat woord ‘platform’, waar komt dat eigenlijk vandaan? Reeds in de vijftiende eeuw spraken de Fransen over een platte fourme. Zij verstonden daaronder ‘de opstelling van een gebouw op een plat vlak’. Dat gebouw werd later vervangen door geschut. Een platform had in die tijd dus een defensief karakter. Daar is zes eeuwen later in overheidsland weinig meer van te merken. Overheden zien een platE

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication