48

Twaalf jaar na Kamermotie ‘Cloud First strategie’ Waar staat de publieke sector met cloud? Organisaties omarmen in toenemende mate digitale manieren van werken, wat de overstap naar de cloud wereldwijd aanwakkert. In de Kamerbrief ‘Hoofdlijnen beleid digitalisering’ zet de regering op hoofdlijnen de Nederlandse ambitie en doelen uiteen voor de digitale transitie van onze samenleving. ‘Het is aan ons als land, en als overheid, om de digitale transitie in goede banen te leiden en zorg te dragen voor een goede maatschappelijke inbedding.’ e conclusie: er is werk aan de winkel. Maar waar staan Nederlandse organisaties, publiek en privaat, in hun digitale transformatie? En hoe gaat het met organisaties die inmiddels werken met cloudtechnologie of DevOps? Capgemini gaf onderzoeksbureau Metri opdracht een enquête uit te voeren onder ruim 200 Nederlandse organisaties. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport The State of the Dutch Cloud Market 2022. Uit het onderzoek blijkt dat de cloud alomtegenwoordig is binnen Nederlandse organisaties en inmiddels voor 31 procent van de gebruikers een onmisbaar onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering. D Cloud in de Nederlandse publieke sector “Nederland bevindt zich in een uitstekende positie om te profiteren van de economische en maatschappelijke kansen die digitalisering met zich meebrengt; met een digitale infrastructuur van wereldklasse, met een goed opgeleide beroepsbevolking en een sterke traditie van publiek-private samenwerking. Het doel hiervan is om de positie van Neder48 land als digitale voorhoede van Europa te behouden en ervoor te zorgen dat Nederland op dit gebied de koploper in Europa wordt”, aldus Pieter Nieuweboer, cloud lead Capgemini Nederland. Toch blijkt uit het onderzoek ook dat de Nederlandse overheidsorganisaties relatief aan het begin staan van hun digitale transformatie naar de cloud. Ze hebben nog een weg af te leggen voordat ze de volledige voordelen en efficiëntie van de overstap naar de cloud kunnen benutten. Die liggen niet alleen in besparing van kosten, maar ook in het feit dat veel techbedrijven de komende jaren legacy-applicaties niet meer zullen ondersteunen. En het belangrijkste voordeel is dat overheden de burger met cloudtechnologie gemakkelijker centraal kunnen stellen. Bovendien kan de vergrijzende IT-populatie ondervangen worden door IT-taken vanuit de cloud te verrichten. Uit het onderzoek blijkt 45 procent van de Nederlandse bedrijven hun frontend apps, zoals CRM-systemen, inmiddels naar de cloud te hebben verplaatst, terwijl 44 procent hetzelfde heeft gedaan voor back-end apps, zoals ERP-systemen. Van alle andere sectoren is het percenZsolt Szabo (Vice-President Business Innovaties) en Pieter Nieuweboer (Cloud lead). tage migraties van back-end apps bij de overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg het laagst. Van de overheids-, onderwijs- en gezondheidszorgorganisaties geeft 93 procent aan dat het aandeel van nieuw ontwikkelde apps die cloud native zijn onder de 25 procent ligt; 57 procent zegt dat het aandeel tussen de 1 en 10 procent ligt en 36 procent zegt dat het tussen de 11 en 25 procent ligt. De vraag is hoe ver de Nederlandse overheid is met de implementatie van cloud-oplossingen voor dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven. “Al in 2010 vroeg de Tweede Kamer om een cloudfirst strategie. Het lijkt erop dat we aan het begin staan van een transitie naar de cloud, maar frappant is dus dat de

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication