59

VNG Realisatie kert: “Ik denk dat het heel goed is dat we nu tijd en energie investeren om hierover te praten, dat bespaart een hoop onduidelijkheid later in het traject. Ook zorgt het voor een betrokken raad en college.” Neem niet alleen tijd voor gesprekken op politiek-bestuurlijk niveau, zegt Hekkert. “Collega’s kwamen positief uit onze impactanalyse-sessies, omdat ze wisten wat er stond te gebeuren.” Dat was nodig, want actief openbaar maken is best nieuw. “Wij merken dat sommige mensen het spannend vinden. Ik zeg dat ze niet bang hoeven te zijn hun bevindingen als expert op te schrijven, te delen en feedback te krijgen. We werken bij een publieke organisatie, daar hoort bij dat we onze keuzes en beleid kunnen verantwoorden.” Hekkert ziet de Woo als een voortzetting op een pad dat jaren geleden is ingeslagen. “De samenleving vraagt veel meer om transparantie." Open Webconcept De gemeente Buren is technisch heel ver met het actief openbaar maken van documenten. Daarvoor hebben zij geen peperdure software aangeschaft van de bekende leveranciers, maar werken ze met koppelingen (API’s) en ‘bouwblokjes’, zoals informatieadviseur Holger Peters ze noemt. Dit is de manier van werken volgens het Open Webconcept, een samenwerking van twintig gemeenten en een aantal marktpartijen in softwareontwikkeling. Hun visie over het scheiden van gegevens en applicaties sluit naadloos aan bij die van Common Ground, de visie op informatievoorziening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nummer 43, juli 2022 Bij een publieke organisatie hoort dat we onze keuzes en beleid kunnen verantwoorden De gemeenten in het Open Webconcept werken met kleine bouwblokken die specifieke diensten voor hun rekening nemen. Deze Digitale Informatiestrategie heet bij de gemeente Buren DIT, wat Peters graag mag duiden als Dromen is Toegestaan. “Wij kunnen alles maken wat we willen.” Wob-verzoeken Een voorbeeld daarvan is Open Pub, een bouwblok om nieuwsberichten op te slaan en makkelijk op de gemeentewebsite te publiceren. Een paar jaar later werd op basis van de wensen van PLOOI een bouwblok toegevoegd zodat dit ook kon met Wob-verzoeken. De geanonimiseerde Wob-verzoeken op de gemeentewebsite kunnen als Woo-informatie eenvoudig worden voorzien van de juiste metadata voor PLOOI. Peters noemt het ICT-landschap in Buren “een mooi ecosysteem van blokjes die de digitale dienstverlening van de overheid ondersteunen en die iedereen mag (her)gebruiken.” De overstap van Wob- naar Woo-verzoeken was dus geen grote technische uitdaging. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft echter het roer omgegooid en alle gemeenten moeten te zijner tijd gaan aansluiten op PLOOI met beveiligde koppelvlakken en bijbehorende kosten. Peters overweegt binnen de Open Webconcept-beweging voor het eind van het jaar iets “mooiers dan PLOOI” te bouwen om te laten zien dat er goedkopere alternatieven zijn die de Woo-data ophalen bij de bron. De typekamer Voor het technisch en tekstueel toegankelijk produceren van documenten, gaat de gemeente Buren teruggrijpen op het verleden. Peters: “Beleidsmedewerkers moeten op dit moment door een technisch ingewikkeld proces met documentsystemen om een beleidsstuk te schrijven en te publiceren. Wij gaan dit bij hen weghalen. De beleidsmedewerker levert straks platte tekst aan bij de aloude typekamer. Daar zorgt men ervoor dat de tekst geanonimiseerd wordt, technisch en tekstueel toegankelijk is, actief openbaar gemaakt wordt, goed gearchiveerd kan worden én weer teruggevonden. Over 5 tot 10 jaar is de technologie zo ver dat dit volledig digitaal kan verlopen, maar tot die tijd, gaan we het zo doen.” Ondersteuning Het is duidelijk dat gemeenten actief werk (moeten) maken van vereenvoudiging, transparantie en bereikbaarheid. De gedeeltelijke inwerkingtreding van de Woo is dan ook een belangrijke mijlpaal, maar het is nog geen eindpunt. De VNG biedt gemeenten ondersteuning aan bij het uitvoeren van de Woo. Neem voor meer informatie: vng.nl/ projecten/grip-op-informatie. 59

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication