63

Niels van Bruggen, oprichter van JoinSeven: “Bij SiR krijg je als overheid niet meteen een specifieke oplossing, maar vraagt aan start-ups om mee te denken over het probleem.” Van Bruggen merkte dat ambtenaren moesten wennen aan het ‘kortcyclisch werken’: “We leverden soms een kleine versie op van het platform. Dat was dan nog lang niet af, maar we wilden daarmee controleren of we op de goede weg waren. Dat waren ze niet gewend. Ze vroegen zich af waarom ze een versie moesten testen die nog niet af was. Wij legden uit dat tussentijds testen juist nodig was om uiteindelijk bij de oplossing te komen. Dat vonden ze gek én heel cool. Ze waren heel gedreven om tot een goede innovatie te komen.” Tijdens de samenwerking bleek dat Codi breder in te zetten was dan enkel als toepassing om Kamervragen te vinden. Het was onder meer ook van nut bij het doorzoeken van moties, wetsvoorstellen en bij het voorbereiden van debatten. Die mogelijkheden werden meegenomen in het proof-of-concept, dat JoinSeven na enkele maanden presenteerde. Uitdagingsgericht inkopen platform waar beleidsmedewerkers informatie van verschillende openbare bronnen gebundeld vinden. Ze kunnen er verschillende dossiers aanmaken om data te categoriseren en te analyseren. Codi geeft beleidsmedewerkers, op basis van persoonlijke voorkeuren, een signaal als er nieuwe openbare publicaties zijn verschenen. Het platform is daarmee volgens JoinSeven een ‘virtuele beleidsassistent’, speciaal voor overheidsorganisaties. Werk uit handen Doorslaggevend in de selectie van JoinSeven was dat de start-up had nagedacht over manieren om ambtenaren werk uit handen te nemen. Niels van Bruggen, een van de oprichters van JoinSeven: “We werken met jullie samen, zeiden we tegen het ministerie. De medewerkers van het departement leken bezorgd dat ze veel tijd kwijt zouden zijn en vroegen wat er dan van hen verwacht werd. Wij hebben daarom bewust veel regie genomen en zelf brainstorms en workshops voor hen georganiseerd.” Nummer 43, juli 2022 EZK gaf de start-up een vervolgopdracht om in een experiment met Codi aan de slag te gaan. Waar in het SiR-traject de haalbaarheid van de toepassing werd getoetst, moet nu onder meer de waarde voor de projectdirectie duidelijker worden. Deelname aan SiR kan start-ups dus ook na het traject kansen opleveren. Zeker omdat het platform Codi net zo interessant kan zijn voor andere rijksorganisaties, die net als EZK innovatief openbare informatie willen gebruiken bij het beantwoorden van Kamervragen en bij andere beleidsprocessen. Daarnaast ziet Niels van Bruggen voor ambtenaren de voordelen van SiR: “De markt werkt vaak als volgt: ‘ik heb als overheid een probleem en daar heb ik deze oplossing voor nodig’. Een bedrijf kan die software dan leveren. SiR is anders, omdat je uitdagings gericht inkoopt. Je krijgt als overheid niet meteen een specifieke oplossing, maar vraagt aan start-ups om mee te denken over het probleem. Je maakt daarmee meer gebruik van de expertise van de markt. Je doet jezelf zo een ontzettend plezier. Je geeft jezelf de ruimte om verrast te worden. Daarin is SiR uniek.” Meer informatie op intergov.startupinresidence.com. 63

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication