73

partner IMAGEM als je het ziet Almere en IMAGEM ontwikkelen een virtuele informatie voorziening Door het 3D-stadsmodel worden beleid en scenario’s zichtbaar. gitaliseerd, waardoor de ruimtelijke kwaliteiten direct inzichtelijk worden. Alle stakeholders kunnen gezamenlijk ‘wat als’ scenario’s uitwerken en in samenhang sneller tot slimme oplossingen komen. Er kan nu integraal gewerkt worden aan plannen, scenario’s en de consequenties. Door wetten, regels, ambities, doelstellingen en kennis te automatiseren wordt de oplossing beleidsbewust. En door het toepassen van een digitale kopie van de leefomgeving, het 3D-stadsmodel, worden beleid en scenario’s zichtbaar voor bestuur en management. Zodat daarna een onderbouwd besluit genomen kan worden. Dicht bij de burger Dezelfde informatie kan ook ‘onder de arm’ meegenomen worden naar de burgers om plannen toe te lichten en transparant te bespreken. Er is geen verschil meer in beleving en de bewoner kan zijn wereld laten landen in de wereld van Nummer 43, juli 2022 de overheid. “Want wat is er nou mooier dan dat bewoners van Almere straks een bericht in hun inbox krijgen, op een link klikken en direct naar de verandering in hun eigen 3D-online leefomgeving geleid worden,” vraagt Hartzuiker zich af. “Of als onze bewoners digitaal een vergunning voor een dakkapel of schuurtje aan kunnen vragen en daarop direct antwoord betrokkenheid vergroot. Eén integrale informatievoorziening met één waarheid. Dit verbetert niet alleen de besluitvorming. Maar het verkort de doorlooptijden en er zijn minder faalkosten. Wat de maatschappelijke waarde ten goede komt. Met deze slimme integrale informatievoorziening zorgen gemeente Almere en Informatie vanuit alle beleidsterreinen wordt samen gebracht krijgen?” Almere wil transparant zijn en bewoners en bedrijven een gelijkwaardige informatiepositie aanbieden. Eén waarheid Almere en IMAGEM zijn ervan overtuigd dat dit prettiger werkt en de IMAGEM ervoor dat bewoners, ondernemers en ook bestuur en eigen medewerkers zien wat de bedoeling is en het daardoor beter begrijpen. Op deze eenvoudige en overzichtelijke manier ontstaat een nieuwe wijze van besluitvorming van waar, hoe en wat is, kan én mag. 73

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication