36

Generatieve AI: ‘Voorwaarts, maar niet roekeloos experimenteren’ e komst van ChatGPT schudde de samenleving vorig jaar ineens op. Plotseling was generatieve AI op alle fronten aanwezig. Van scholieren die hun werkstuk ermee maakten, in de algoritmes van grote techbedrijven, tot bij de overheid met al z’n eventuele maatschappelijke risico’s. In dit tempo is de technologie al weer lichtjaren verder dan allerlei regelgeving zoals de AI-Act. Hoe kunnen overheid en de sector het gebruik in goede banen leiden? Hoe blijf je in control? Hoe breng je alle ervaringen bij elkaar en welke richtlijnen komen daaruit voort? Welke rol kan de markt hierin spelen? D Gespreksleider Eppo van Nispen Sevenaer, kwartiermaker Cultuur en Media van de NLAIC ( Nederlandse AI Coalitie), leidt het gesprek in de Fokker Terminal in Den Haag. Op zijn vraag wie wel eens ChatGPT heeft gebruikt steekt de overgrote meerderheid van de zaal zijn hand op. Hij deponeert de stelling dat de overheid, net als bij veel technologische ontwikkelingen, ook nu nog niet is toegerust voor generatieve AI. “We moeten niet doen alsof het iets nieuws is dat net is bedacht”, reageert Michel van Leeuwen, directeur Artificiële Intelligentie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). “AI is natuurlijk breder dan ChatGPT. De hype is enorm, maar het helpt me wel AI uit te leggen. Iedereen wil meespelen, aan de overheid de verantwoordelijk om dat op een goede manier te doen.” Van onderop Bij de gemeente Zoetermeer werkt vooral het jongere deel van de organisatie met AI, vertelt gemeentesecretaris André Huykman. “We hebben 36 Samenwerking met de markt ChatGPT is inderdaad een hype, maar we moeten er wel wat mee, stelt ook Laila Fettah, architect bij De overheid wordt vaak overvallen door technische ontwikkelingen. Ook voor de komst van generatieve AI lijkt de overheid niet toegerust. Maar is dat echt zo? In het iBestuur Congresdebat ‘Generatieve AI is binnengekomen zonder kloppen, en hoe!’ gingen overheid en marktpartijen daarover met elkaar in gesprek. Door Pieter Verbeek een paar mooie voorbeelden van pilots. We lopen wel tegen hardnekkige softwareleveranciers en oude contracten aan en zijn voorzichtig voor lockins met leveranciers. Maar het is heel gaaf om te zien dat het van onderop komt. Mensen hebben het soms geleerd van hun zoon of dochter, en gebruiken het vervolgens in hun werk.” Meegaan met de ontwikkelingen is dan ook geen moeilijke keuze, volgens Huykman. “Over tien jaar heb ik 10 procent minder mensen, zo is de arbeidsmarkt. Ik heb tools nodig.” Daar is Thomas Dohmen, directeur van de Artificial Intelligence Labs van de Universiteit Utrecht, het mee eens. “De ICT-vacatures nemen toe, maar het aantal mensen neemt af. Dus als je over tien jaar daar rekening mee wilt houden, moet je nu al investeren als organisatie.”

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication