42

Van wetgeving naar elektronische dienst eel gemeenten hebben regelingen op hun website toegankelijk gemaakt voor burgers door middel van een soort juridische beslissingssysteempjes. Zo kan een burger bijvoorbeeld snel zien of hij recht heeft op een bepaalde uitkering en die ook meteen aanvragen. Al dat soort systeempjes is gebaseerd op bovenliggende wetgeving. De vormgeving van de vertaalslag van wetgeving naar zulke kleine systemen is geen sinecure en is ook een uitdaging voor de andere drie overheden. Er zijn verschillende methodieken voor bedacht en nog in ontwikkeling. De Rijksuniversiteit Groningen, de Hogeschool van Amsterdam en de Hanze Hogeschool hebben een ‘leergemeenschap’ in het leven geroepen om studenten die op weg zijn naar een baan bij de overheid alvast te laten kennismaken met de technische vertaling van wetgeving in gebruiksvriendelijke diensten. V Mathieu Paapst (Rijksuniversiteit Groningen) over de technische vertaling van wetgeving in gebruiksvriendelijke diensten. De leergemeenschap krijgt een elektronische leeromgeving, waar ook professionals die al werkzaam zijn bij de overheid – juristen en IT’ers – terecht kunnen om hun kennis en ervaring te updaten. “Ons initiatief is ook bedoeld als bezinning op de bestaande methodieken, ontwikkeling van nieuwe methodieken en het testen daarvan in de praktijk”, vertelt Mathieu Paapst, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn nu methoden in omloop die sterk van elkaar verschillen. 42 Marc­Jan Kraaijenzank (Ministerie van BZK | I­Partnerschap), Mathieu Paapst (Rijksuniversiteit Groningen), Frank de Jonge (RVO), Ivar Timmer (Hogeschool van Amsterdam) en Larissa Zegveld (Stichting Kennisnet). De wetsanalyse bijvoorbeeld bestaat vooral uit screening van de wetstekst op uitvoeringsaspecten nog vóór die zijn beslag heeft gekregen, terwijl de techniek LegitiMaat, een auditinstrument achteraf is om de uitkomsten van een bepaald digitaal proces in kaart te brengen en te beoordelen. “Dit gebied is zo interessant en uitdagend omdat het op het snijvlak ligt van recht en IT”. De sessie op het iBestuur Congres waarin Paapst de leergemeenschap presenteerde, is tegelijkertijd een oproep aan iedereen die zich bezighoudt met de vertaalslag van wetgeving naar IT om aan te haken. “Wat is jouw opdracht en kunnen wij daarbij iets voor jou betekenen? Iedereen mag zich aangesproken voelen, want daarmee groeit de gemeenschap en haar kennis.” Kijk hier voor meer informatie over de leergemeenschap en of die iets voor u kan betekenen: www.ibestuurcongres.nl/2023/replay

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication