43

congres 2023 Baas in eigen cloud en snel graag! O verheden danken in rap tempo hun servers af en stappen over op de cloud. Handig, maar riskant. Er zijn hard standaarden nodig om onder andere portabiliteit van gegevens, cloud-interoperabiliteit en informatieveiligheid te waarborgen. Verplichte standaarden, maar… welke? En op welke Europese en internationale standaardisatie-activiteiten voor cloud moeten en kunnen de overheid en de private sector nog invloed uitoefenen? Deze en andere cruciale vragen werden bediscussieerd op het iBestuur Congres in een sessie met de veelzeggende titel ‘Baas in eigen cloud’, onder leiding van Larissa Zegveld, directeur van de stichting Kennisnet. Toen staatssecretaris Van Huffelen (digitalisering) besloot dat overheden hun data in de cloud mogen onderbrengen, haastte het Forum Standaardisatie zich te waarschuwen dat zo’n overstap heel zorgvuldig en doordacht moet geschieden. Er zouden snel eenduidige, verplichte standaarden moeten worden ontworpen en afgekondigd. “Een groot deel van ‘de cloud’ is in handen van een klein groepje grote Amerikaanse en Chinese techbedrijven”, aldus Zegveld. Het is voor kleine aanbieders en starters vrijwel onmogelijk om die markt succesvol te betreden. Standaardisatie zal een level playing field helpen creëren, waardoor er meer diversiteit in het aanbod komt en overheden dus meer keuzevrijheid krijgen. In de huidige markt zijn de publieke waarden waarop overheidsbeleid stoelt lang niet altijd in goede handen bij dat kleine clubje giganten. Nederland is te klein om zelf greep te krijgen op de cloudmarkt en moet hoognodig aanschuiven aan de Europese tafels. “Wij zijn koplopers in internetsecurity en veiligheidsstandaarden maar bemoeien ons te weinig met wat de ontwikkeling van technische specificaties en eisen die Europa meer houvast geeft.” Zegveld benadrukte dat expertise op dit gebied niet voor het oprapen ligt. De urgentie wordt inmiddels wel gevoeld, zo neemt zij waar, maar er is sprake van ‘handelingsverlegenheid’. Kijk hier om uw kennis van de cloud-actualiteit op peil te brengen www.ibestuurcongres.nl/2023/replay Larissa Zegveld (Stichting Kennisnet). Nummer 48, oktober 2023 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication