56

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijke adviesraad van parlement en regering. Wij richten ons op de beginselen van democratie en rechtsstaat, maar ook op de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en de middelen tussen overheidslagen. De afgelopen jaren heeft de ROB in verschillende publicaties aandacht gevraagd voor de gevolgen van digitalisering van het overheidsbestuur, waarheidsvinding en de invloed van sociale media op het democratisch besluitvormingsproces. Door Staf ROB Beeld Shutterstock/iBestuur 56 Zorgvuldigheid geboden: Digitaliseren rende algoritmes bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.2 Nieuwe AI-toepassingen als ChatGPT die voor een revolutie kunnen zorgen in de manier waarop we leren en werken. Het kabinet mag dan gevallen zijn, digitale technieken ontwikkelen zich snel verder en de gevolgen hiervan voor de samenleving ook. E De ontwikkeling van overheidsbeleid mag dus niet stil blijven staan. Daarom heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op basis van zijn recente adviezen tien aandachtspunten geformuleerd, met het oog op de komende verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Deze aanbevelingen voor het functioneren van de overheid zijn vooral vanuit het perspectief van de burger en het vertrouwen van de burger in de democratie geformuleerd. Twee van deze aandachtspunten richten zich nadrukkelijk op digitalisering en de gevolgen daarvan. Waarheidsvinding Het eerste aandachtspunt is: investeer in onafhankelijke waarheids vinding. Dit is de kern van het advies Zoeken naar en groot datalek bij het Kadaster.1 Mogelijk discrimine

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication