62

Google Wallet die ook onderdak bieden aan documenten waarmee je je kunt identificeren. Dat verklaart mede het hoge tempo van Europa bij de realisatie van de European Digital Identity (EUDI) Wallet. In mei 2022 organiseerde de Nederlandse overheid meetups om burgers ‘mee te laten denken’ over het idee van een Europese digitale identiteit. Maar nog voordat er een fatsoenlijke brede maatschappelijke discussie op gang was gekomen nam de inmiddels demissionaire staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen half februari dit jaar het besluit om namens het kabinet in te stemmen met een Europese wet die de introductie van de EUDI regelt. Dat besluit, waar de Kamer expliciet nee tegen heeft gezegd, werd door Kamerlid Pieter Omtzigt als ‘ongrondwettelijk’ betiteld. Enkele weken eerder, in december 2022, hadden vier consortia al groen licht gekregen van de EC om te starten met grootschalige pilots. Ook bedrijven als Apple en Google zijn al geruime tijd bezig met het uitbouwen van een eigen ecosysteem Fred Slikker, managing director bij Digidentity, is betrokken bij het EWC (zie kader) vanuit de expertise met het Nederlandse e-herkenning, een vorm van ‘organizational identity’. Want ook bedrijven kunnen straks een digitale identiteit krijgen. Slikker weet dat er kritiek was op het doordrukken van de wet, maar is niet meteen ongerust over een te hoge snelheid of te weinig invloed van Nederland. “Nederland ontwikkelt zelf ook een wallet. Straks is de overheid een belangrijke partij bij de uitgifte van PID (Personal Identification Data) en via de RDW is de overheid al nadrukkelijk betrokken bij het digitale rijbewijs. Verder oefent Nederland invloed uit op het Architecture and Reference Framework.” Ontsluitingsvraagstuk Aan de andere kant van het ecosysteem zitten de partijen die informatie zullen moeten ontsluiten voor de e-wallet. Dat is voor veel organisaties, instellingen, overheden en bedrijven een flinke uitdaging, tenzij organisaties al iets hebben ingericht om data uit te wisselen in hun eigen ecosysteem. VECOZO, een organisatie van en voor de zorg die fungeert als centraal communicatiepunt in de Nederlandse zorg, heeft vanuit alle zorgverzekeraars een centraal register met de zorgverzekeringsgegevens van alle verzekerden. Dat register helpt alle ruim 40.000 zorginstellingen bij de vraag ‘wie is waar verzekerd’, waardoor zorginstellingen de declaratie direct naar de juiste zorgverzekeraar kunnen sturen. VECOZO participeert, namens de Nederlandse zorgverzekeraars, in een van de vier grootschalige pilots met een European Health Insurance Card, EHIC. “De e-wallet biedt voor de houder straks de mogelijkheid om zijn diverse aanspraken (studie/zorg/etc) in een collega-lidstaat digitaal aan te tonen,” zegt Ton Bogerd, directeur van VECOZO. “Voor de EHIC is de e-wallet dan de digitale variant van je huidig plastic pasje van je zorgverzekeraar, waarmee je in het buitenland snel en makkelijk kunt laten zien dat je verzekerd bent.” Bogerd ziet allerlei voordelen aan een e-wallet: minder fraudegevoelig dan pasjes, iedereen heeft zijn telefoon altijd op zak, de gegevens zijn altijd actueel en naast lagere kosten is er ook een lagere milieubelasting – want het scheelt ieder jaar het printen en verzenden van miljoenen pasjes. Bogerd ziet vooral uitdagingen op het vlak van adoptie: “Hoe zorgen we ervoor dat na de Europese pilot de zorgverzekerden en zorginstellingen in Europa de e-wallet gaan gebruiken? Voorlichting naar de gebruikers van de e-wallet is essentieel.” 62

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication