63

Vier grootschalig pilots De vier Large Scale Pilots (LSP’s), die minimaal twee jaar lopen, gaan over specifieke use cases van de Europese e-wallet. De EU, de organiserende consortia van landen en honderden publieke en private partijen zorgen voor de gezamenlijke financiering van de pilots. Daarnaast ontwikkelt de EC zelf een reference wallet die als basis dient voor de vier LSP’s. Het doel is dat afzonderlijke lidstaten in een later stadium naar eigen inzicht en behoefte gebruik kunnen maken van de bevindingen uit de pilots. POTENTIAL Coördinatie: Duitsland en Frankrijk Aangesloten: 17 lidstaten (waaronder Nederland) Gericht op: Use cases rondom toegang tot (overheids) diensten; openen van een bankrekening; registratie voor een SIM-kaart; digitaal rijbewijs; e-handtekeningen en e-recepten. Zweden 18 lidstaten (waaronder Nederland) Use cases rondom opslag en weergave van reisdocumenten; de digitale wallet voor ID en online betalingen. Met inbreng van onder meer Digidentity. EWC Spanje 23 lidstaten (waaronder Nederland met inbreng van onder meer SIDN, DUO en VECOZO) Use cases rondom de onderwijssector (afgifte onderwijsdiploma’s en beroepskwalificaties), sociale zekerheid (PDA1-document voor sociale uitkeringen) en zorg (de European Health Insurance Card, EHIC). DC4EU NOBID Noorwegen 8 lidstaten Eén use case: het gebruik van de EUDI-wallet voor de autorisatie van betalingen. Financieringsvraagstuk Wat voor datarecovery geldt, geldt straks vermoedelijk ook voor de financiering van het ecosysteem rond de digitale identiteit. Onduidelijk is hoe binnen dat ecosysteem van aanbieders en vragers van informatie moet worden omgegaan met kosten van het ecosysteem als geheel en van de enorme volumes aan individuele transacties en uitwisselingen. Eikelboom schat in dat bedrijven en instellingen gaan profiteren van de efficiency en upselling-voordelen van wallets en dus ook de portemonnee zullen moeten gaan trekken. Dikke kans dat de e-wallet aanbieders, mede door de plicht om 60 uur per week telefonisch bereikbaar te zijn, aanvullende diensten zoals de eerdergenoemde cloudgebaseerde datakluizen zullen gaan aanbieden. Ook Slikker van Digidentity ziet dat er nogal wat beslissingen moeten worden genomen over financierings- en verdienmodellen. Hij verwacht dat als de toegevoegde waarde van toepassingen duidelijk wordt, dat ook zal uitwijzen wie voor wat gaat betalen. Dat zal ook sterk afhangen van de rol die aanbieders spelen in het ecosysteem. “Denk aan het e-herkenningsmiddel dat je in de vorm van een betaald bewijsstuk in je wallet kunnen opslaan, of aan Qualified Trust Serviceproviders (TSP’s) die de echtheid van gegevens beoordelen.” De e-wallets zelf, zoveel is wel duidelijk, die zijn gratis. Nummer 48, oktober 2023 63

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication