64

Het verwerken van data wordt steeds complexer; dat geldt ook voor gemeenten. De hoeveelheid data neemt toe en wet- en regelgeving wordt steeds strenger. Politiek gezien staat het onderwerp steeds nadrukkelijker op de agenda. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat bij toenemende digitalisering het waarborgen van privacy en een zeer zorgvuldig gebruik van data en algoritmes, een grote rol speelt. De datastrategie van de gemeente is op deze uitgangspunten gebaseerd. Door Tanaquil Arduin Beeld Jan van der Wolf 64 Hoe Den Haag data inzet om de stad beter te maken voor inwoners olgens Sorayda Berkhout, directeur Inkomen, Participatie & Voorzieningen, staan we voor een aantal grote opgaven. “We willen de bestaanszekerheid van inwoners vergroten, ze perspectief bieden en helpen om naar vermogen mee te doen aan de samenleving. Data helpen ons om beslissingen te onderbouwen en inzicht te krijgen in de prestaties van de organisatie zodat we op basis daarvan de ervaringen van inwoners met de gemeente kunnen verbeteren. Dat is echt noodzakelijk, want Den Haag is een stad waar veel mensen zich thuis voelen, maar ook een stad waar dagelijks mensen vastlopen of geen gelijke kansen hebben. Zij moeten op de gemeente kunnen rekenen en vertrouwen. De vraag is: hoe maken we die data werkbaar om problemen te identificeren en op te lossen, kansen te benutten en strategieën te optimaliseren? Dit alles om de opgaven voor de stad en haar inwoners ook echt te verbeteren.” Data aan de basis van beleid Een van de pijlers in de datastrategie van Den Haag is de Urban data V

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication