65

Podium rapportages. Hierdoor kan sneller en betrouwbaarder inzicht verkregen worden, denk hierbij aan de doorlooptijden. Dit resulteert in een versnelde dienstverlening aan inwoners, bijvoorbeeld wanneer inwoners een uitkeringsaanvraag indienen. Als laatste zijn er gegevens die kunnen worden gebruikt om te kijken waar de dienstverlening van SZW kan worden verbeterd en/of doorontwikkeld. Sorayda Berkhout: “Correcte data zijn van belang omdat we beslissingen en inzichten baseren op de nauwkeurigheid van gegevens. Als data onjuist zijn, verouderd of onvolledig leidt dat tot verkeerde beslissingen en foute conclusies en acties. Wil je een betrouwbare overheid kunnen zijn voor de inwoners dan vraagt dit zorgvuldigheid in gebruik en invoer van gegevens. De uitdaging is natuurlijk om deze vraag van de businesskant te vertalen in een werkend platform.” Een enorme stap platform ontwikkeling van een Urban Data Platform. Dit is een onder architectuur gebouwde omgeving waarin data ‘by design’ op een veilige en privacyvriendelijke manier kunnen worden ontsloten en gebruikt voor Business Intelligence, Onderzoek en Analytics. Om antwoord te geven op de vraag van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om haar data werkbaar te maken, is ingezet op een Business Intelligence oplossing op het Urban Data Platform die generiek, veilig en toekomstbestendig is. Vernieuwing was bovendien hoognodig, het vorige dataplatform was verouderd waardoor professionals steeds minder goed in staat waren om data op de juiste manier in te zetten. In het nieuwe platform komt een aantal zaken samen. Allereerst zijn dat de verschillende systemen die ondersteuning bieden bij het helpen van inwoners van Den Haag die bij SZW aankloppen met vragen over werk en inkomen. Denk aan zaken als het begeleiden naar werk en uitkeringen verstrekken tot aan inburgering en ondersteuning bij geldzorgen. Die data moeten vervolgens gekoppeld worden aan operationele Nummer 48, oktober 2023 De belangrijkste voorwaarde tijdens de bouw van dit project: zorgen voor continuïteit van informatievoorziening. Zo moesten de belangrijkste (en vaak essentiële) rapporten zijn nagebouwd in het nieuwe systeem. Tegelijkertijd was er binnen SZW een wildgroei van rapporten ontstaan over de jaren heen; dit was een mooi moment om te kijken hoe dat kon worden opgeschoond. Uiteindelijk bleven er van de 900 rapporten slechts 200 over. Aan de andere kant was er de uitdaging om de oplossing überhaupt neer te zetten en in te richten: welke tooling wordt gebruikt en welke data zijn beschikbaar? Het resultaat is een architectuur die data over het hele sociaal domein combineert, over domeinen en maatschappelijke opgaven heen. In de praktijk een enorme stap als het gaat over hoe je data deelt. Trage start… vliegend vervolg De opgave was complex vanwege de grote mate van onzekerheid en verschillende perspectieven in de organisatie. Daarbij stond het project onder hoge tijdsdruk omdat het oude systeem dringend aan vervanging toe was. Ondertussen moest het reguliere werk doorgaan. Volgens Ard Mulder (programmamanager bij SZW) waren lef en vertrouwen nodig om de sprong in het diepe te wagen met een voor de betrokkenen nieuwe manier van werken. “Na verloop van tijd is de keuze gemaakt om het team verder uit te breiden en medewerkers fulltime op het project te zetten. Zo konden we meer meters maken.” Wat volgens Ard Mulder aan het einde van de rit overigens weer winst betekent: “Er staat nu een gedegen product waarvan we precies weten hoe het in elkaar zit.” Dat was namelijk een 65

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication