68

Uitvoeringsorganisaties: slagkracht behouden Het ICT-landschap is nooit af Een modern, wendbaar en gezond ICT- landschap is een van de thema’s uit de I-strategie Rijk. Een randvoorwaarde is dat uitvoeringsorganisaties de slagkracht behouden om verouderde systemen – de vermaledijde legacy – bij te kunnen werken en gezond te houden, stellen de beide portefeuillehouders. Gelukkig raakt de politiek daar steeds meer van doordrongen. inds de aftrap van het thema ‘Bestendigen ICT-landschap’, alweer twee jaar terug met de presentatie van de I-strategie Rijk, is er veel in gang gezet zo blijkt uit de rapportage die demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen in juli naar de Tweede Kamer zond. Vorig jaar zag het rijksbrede cloudbeleid het levenslicht, dat overheidsinstanties onder meer de ruimte biedt van commerciële clouddiensten gebruik te maken. Komend jaar werken departementen een eigen cloudstrategie uit. Ook uitvoeringsorganisaties kijken als publieke dienstverlener uit naar de komst van de Public Cloud om de flexibiliteit van hun ICT te vergroten. Het initiatief ‘Werken onder architectuur’ stimuleert organisaties hun ICT-projecten onder architectuur uit te voeren om zo meer grip te krijgen op de informatievoorziening en de bedrijfsvoering. Op architectuurgebied krijgt de RORA, de Rijksoverheid Referentie Architectuur, gestalte. Per 1 januari volgend jaar krijgt het CIO-beraad een eigen Architectuurraad RORA, die de vernieuwing van de rijksbrede enterprise architectuur op zich neemt. Verder is de staatssecretaris, bijgestaan door de Programmeringsraad GDI (PGDI), druk met het beheer en de vernieuwing van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), het geheel aan digitale voorzieningen voor burgers en bedrijven. Vorig jaar ging het eerste GDI -programmeringsplan 2023 naar het parlement, als eerste steen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO), waarin Rijk, medeoverheden en publieke dienstverleners – voor het eerst in de geschiedenis van de digitale overheid – samen aan de vernieuwing van de GDI werken. S Balans zoeken Door Pieter van den Brand Beeld Olivier Middendorp en Hans Roggen 68 Het Rijk is kortom ‘goed bezig’ – in de woorden van de CIO’s Maarten Jonker van het UWV en Johan Maas van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Besef wel, dit zijn grote interventies die niet over enkele jaren

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication