69

om legacy te saneren klaar zijn”, voegt Maas direct toe. De grote uitdaging, vat hij samen, is het gegeven dat het ICT-landschap van het Rijk niet alleen uit generieke faciliteiten bestaat, maar ministeries en vooral uitvoeringsorganisaties eigen verantwoordelijkheden kennen en uit hoofde hiervan eigen maatwerk-ICT ontwikkelen. “Dat is historisch zo gegroeid. Het ICT-landschap is nooit als één landschap neergezet. Bestendigen heeft de connotatie als zou je alle ICT naar een gemeenschappelijke generieke infrastructuur gelijk moeten schakelen. Als je dat zou willen, moet je de ICT-infrastructuur van de overheid inrichten zoals dat in de Baltische landen en in Denemarken is gebeurd. Mijn stelling is dat het beter is de balans te zoeken tussen wat zelfstandig goed draait bij de verschillende onderdelen van de Rijksoverheid versus de generieke digitale infrastructuur waar elk rijksonderdeel op aan moet sluiten als gevolg van onder meer Europese regelgeving. Dat laatste is een opgave van de staatssecretaris, bijgestaan door de PGDI. In dat speelveld beweegt zich dit thema.” Divers Maarten Jonker: “Er is veel meer kennisdeling in lifecycle management, migraties en technische oplossingen.” Nummer 48, oktober 2023 Johan Maas: “Het ICT­landschap is nooit als één landschap neergezet.” Jonker vult aan: “Het ICT-landschap van het Rijk is heel divers. Onderdelen als de politie, Defensie, Belastingdienst, UWV en RVO doen allemaal ander werk voor andere klanten. Het systeem dat de WW-aanvragen doet, is compleet anders dan het systeem dat de belasting int of rijbewijzen beheert, en er worden uiteenlopende eisen aan gesteld. Sommige systemen bevatten privacygevoelige gegevens, andere niet. Wel zijn er overeenkomsten in hoe je de beveiliging van systemen organiseert, hoe je de architectuur maakt en hoe je onderling gegevens uitwisselt en met privacyvraagstukken omgaat. Hierin kunnen we veel van elkaar leren. Er is nu ook veel meer kennisdeling in lifecycle management, migraties en technische oplossingen. Uitvoeringsorganisaties maken afspraken en standaarden of richten vanuit hun rol van publieke dienstverlener voorzieningen in waar ze allemaal gebruik van maken, zoals DigiD.” Intussen spelen er nog meer onderwerpen die grote impact hebben op het ICT-landschap van het Rijk, zoals de AVG, algoritmes en de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). “Alles komt in één keer op ons af”, zegt Jonker, “en wij moeten ervoor zorgen dat de technologie er staat om te waarborgen dat aan alle eisen kan worden voldaan. Dan is het heel slim de kennis hierover te bun69

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication