8

rijk motto. Om de HR voor de Rijksdienst aan te sturen, gecombineerd met de bedrijfsvoering en digitalisering, vond ik een geweldig leuke uitdaging.” De overstap naar de toren aan de Turfmarkt ervaart ze dan ook als een logische stap. Veel ervaring in de rijksomgeving deed ze op als directeur Klantcontacten en Operations bij het CAK, tegenwoordig een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan voor de uitvoering van wettelijke taken in opdracht van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na elf jaar verhuisde ze naar Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als plaatsvervangend secretaris-generaal en CIO. Op 1 juni begon ze als DG bij BZK. Wat voor soort organisatie trof u aan? We moeten minder afhankelijk worden van landen en bedrijven die onze waarden niet delen “Een organisatie met een heel groot hart voor digitalisering en dienstverlening. Met steeds meer medewerkers die beleid verder kunnen brengen en snappen wat de digitale transitie inhoudt. Ik vind iedereen heel maatschappelijk betrokken. Bij BZK kijken we nadrukkelijk naar digitalisering vanuit onze waarden, niet vanuit de technologie. Het gaat om grondrechten, democratie, veiligheid, transparantie. Een van de pijlers van onze agenda is dat iedereen moet kunnen meedoen. Ook als het niet digitaal kan moeten burgers kunnen rekenen op dienstverlening en goed contact met de overheid. Een ander voorbeeld is dat we ons druk maken over digitale kinderrechten.” U hebt zelf twee zoontjes van vier en zeven jaar. Hoe voeden jullie ze ‘digitaal’ op? “Ik ben zelf vrij restrictief met devices en online gedrag. En ik kijk mee. We hebben voorlopig geen spelcomputer in huis, maar af en toe mogen ze een spelletje doen op de iPad. Ik zie dat er reclame voorbijkomt en vind dat er een verbod moet komen op lootboxes [digitale verrassingspakketjes die je in games kunt kopen red.]. Ik hecht zeer aan educatie aan jonge kinderen op school over de digitale wereld. En natuurlijk moeten kinderen van jongs af aan leren programmeren.” Ze pakt haar aantekeningen er weer bij. “Terugkomend op de organisatie BZK: daar is de afgelopen tijd ook veel geïnvesteerd in samenwerking. Met medeoverheden, maatschappelijke partners, wetenschap en bedrijfsleven. In een beweging naar open en transparant werken, eerder in het beleidsproces.” Kunt u daar een voorbeeld van geven? “De e-wallet. Als het goed is komt in het eerste kwartaal van het volgend jaar de eerste versie uit. Maar ook een algoritmeregister, waarop iedereen met hoog risico-algoritmes moet aansluiten. En vergeet niet dat we nu al sinds januari 2022 met Alexandra van Huffelen een staatssecretaris Koninkrijkszaken en Digitalisering hebben. Zij heeft digitalisering in Nederland, Europa maar ook op het internationale speelveld veel beter op de kaart gezet.” Zou er geen minister voor digitalisering moeten komen? “De samenleving vraagt van de overheid en de politiek om meer grip op digitalisering en uniforme wet- en regelgeving en toezicht. Daarvoor is meer doorzetting en aanwijzingsbevoegdheid nodig. Er is al meer interbestuurlijke samenwerking en met coördinatie van de staatssecretaris is een jaarlijks programmeringsplan opgesteld op de digitale infrastructuur dat voor alle partijen een solide basis biedt voor de dienstverlening. Om de doelen die in de agenda benoemd worden te kunnen bereiken is samenwerking met partners 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication