91

rapport Informatiehuishouding de informatieberg aan, beiden hebben zitting in de Kamercommissie Digitale Zaken. Een van de voorwaarden om dit te kunnen worden is dat de overheid meer proactief moet zijn en dat zij daarvoor over actuele informatie over haar burgers moet beschikken. Dekker-Abdulaziz: “D66 was medeindiener van de Wet open overheid (Woo) en dus ben ik voorstander van actieve openbaarmaking. Niet wachten tot de burger om informatie vraagt, maar het proactief aanbieden. Ik denk dat een responsieve overheid betere en snellere dienstverlening kan bieden en transparanter kan zijn. Maar een responsieve overheid kun je pas worden als je informatiehuishouding goed op orde is. Die analyse van de regeringscommissaris deel ik.” Ook Rahimi benadrukt diverse malen dat het op orde hebben van je data niet alleen belangrijk is, maar zelfs cruciaal. “Ik vergelijk het met een auto. Als je benzinemeter het niet doet, kan het gebeuren dat je je bestemming niet bereikt omdat je benzine op is. Dan bel je de ANWB. Maar als wij moeten beoordelen of iemand een fraudeur is of niet en onze data zijn niet op orde, dan nemen we foute beslissingen. En die beslissingen kunnen iemands vrijheid beperken, met ernstige gevolgen. Dat is dus echt iets heel anders.” Gekke tijd Het is ‘een gekke tijd’ geweest in politiek Den Haag, constateert het VVDKamerlid: een demissionair kabinet, afgetreden premier, niet meer terugkerende Kamerleden en bewindspersonen en als gevolg daarvan onder meer het wel of niet controversieel verklaren van (wets)voorstellen, de voorbereiding van de verkiezingen en de samenstelling van de nieuwe kieslijsten. Het rapport van de regeringscommissaris is in de commissie (nog) niet behandeld en in detail hebben Rahimi en Dekker-Abdulaziz het dan ook nog niet grondig bestudeerd. Maar gelezen hebben ze het wel en er staan ‘goede dingen’ in, vinden ze. De regeringscommissaris heeft vijf speerpunten benoemd om de transformatie te realiseren van een bureaucratische, reactieve naar een responsieve overheid. Een speerpunt is de oprichting en ontwikkeling van een Informatieacademie: een goed functionerende gemeenschap van communicatieprofessionals bij de overheid. “Supergoed” noemt Rahimi dit voornemen en DekkerAbdulaziz is er “gecharmeerd” van. Zij zegt: “Het is goed om de kennis bij Nummer 48, oktober 2023 91

92 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication