92

iedereen op niveau te brengen. Toen ik raadslid in Utrecht was, hebben wij een masterclass over digitale processen en onderwerpen ontwikkeld voor alle raadsleden omdat bleek dat vele daar onvoldoende van wisten. Dat was een succes.” Een tweede speerpunt, de totstandkoming van een Algemene InformatieHind DekkerAbdulaziz Hind Dekker-Abdulaziz is geboren in Bagdad in 1981. Ze is van oorsprong ingenieur, afgestudeerd op telecom(infrastructuur). Ze werkte negen jaar als consultant op dit terrein. Voordat ze in januari 2022 in de Tweede Kamer kwam, was ze raadslid voor D66 in haar woonplaats Utrecht. Het leuke van de commissie Digitale Zaken vindt ze – onder andere – dat deze nieuw is. “Al langer bestaande commissies hebben zo hun vaste gewoontes, wij konden onze stempel er nog op drukken en voelen allemaal de verantwoordelijkheid om de commissie op de kaart te zetten. Dat maakt het extra spannend.” wet, kan eveneens op bijval rekenen. Dekker-Abdulaziz: “Waar wij als commissielid vaak tegenaan lopen is dat informatie in stukjes is geknipt en verspreid over de verschillende departementen te vinden is. Voor de doorstroming van informatie moet je een beter kader hebben. Dat iedereen weet welke informatie je verwerkt, hoe je dat doet en waarom. Ook ‘horizontaal’ moet het kloppen, zodat je als burger niet bij de gemeente, de Belastingdienst én DUO hoeft door te geven wie je bent, waar je woont en hoe oud je bent.” Het speerpunt kan ook de goedkeuring van Rahimi wegdragen, maar hij plaatst er wel een kanttekening bij. “De wereld is veranderd, alles hangt met elkaar samen en alles heeft een digitaal aspect. Ik heb ook de Archiefwet in mijn portefeuille (een van de onderwerpen die controversieel is verklaard overigens, red.), dus zo’n algemene wet snap ik. Maar ik heb er wel vragen bij: wat hebben we opgelost als we één overkoepelende wet hebben? Daar ben ik nog niet over uitgedacht.” Tachtig randvoorwaarden Een ander speerpunt gaat over de informatiehuishouding en openbaarheid. De regeringscommissaris constateert onder meer dat er weliswaar een Wet open overheid is, maar dat de uitvoering ervan en de gewenste openbaarheid nog onvoldoende zijn. Maak meer onderscheid tussen wel en niet belangrijke informatie en stem systemen, processen en wetgeving zodanig op elkaar af dat er orde en structuur in een – verkleinde – informatieberg kan worden geschapen, adviseert hij. Rahimi wil daar nog iets aan toevoegen: “Toen ik mijn softwarebedrijf nog had, vroeg ik me altijd af: welke klanten help ik hiermee, welk doel dient de software die wij bouwen? Die vragen worden naar mijn idee te weinig gesteld. Het is goed om ICT-architectuur en generieke infrastructuur te verbeteren, maar er moet een vraag aan voorafgaan: welke zaken moeten überhaupt gedigitaliseerd worden? Voor mij is het uitgangspunt daarbij: welke systemen en data hebben we nodig om aan onze wettelijke taken te voldoen? Beperk je daartoe, hang er niet tachtig randvoorwaarden omheen. Wij politici zijn er overigens medeschuldig aan dat dit gebeurt, want vandaag vragen wij dit van de overheid, morgen dat en overmorgen zus. Daar kan geen organisatie tegenop.” 100 procent solide In het rapport wordt ook gesproken over de doorontwikkeling van basisregistraties naar een federatief datastelsel waarmee veel meer bronnen kunnen worden ontsloten. Dit voornemen is onderdeel van de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland die in 2021 aan de Kamer werd aangeboden. Samen met Rahimi bracht de regeringscommissaris een bezoek aan de Kruispuntbank 92 beeld: henriëtte guest

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication