0

THUIS JUNI 2020 #1 BIJZONDERE BUUR Jubilarissen in de Segboerstraat Lees meer op pagina 5 VOOR ELKAAR Thomashuis Streefkerk WERK IN UITVOERING Start bouw Van Vlietstraat

VOORWOORD Kijkje in de keuken Op 1 januari proostte ik op een gezond en gelukkig nieuw jaar. Ik hoop dat u nog steeds gezond bent. En dat zeg ik nu met meer bezorgdheid dan begin dit jaar. Toen hadden we bij Lek en Waard Wonen een jaar vol mooie plannen voor ogen zonder corona. Maar toch: ondanks dit nare virus voeren we die plannen zo goed mogelijk uit. We blijven ons inzetten voor betaalbaar huren. Daarom zal de huurverhoging niet hoger zijn dan de inflatie. We zetten ons in voor voldoende beschikbare ALLEREERST Lek en Waard Wonen en Beter Wonen Streefkerk gefuseerd Het hing al jaren in de lucht en sinds 1 april is het een feit: Lek en Waard Wonen en Beter Wonen Streefkerk zijn gefuseerd. Volgens directeur-bestuurder Adrie Tukker en Roelof Vos, voorzitter van Huurdersbelang Streefkerk, was dit een logische stap. ‘We zijn nu groot genoeg voor de toekomst en kleinschalig genoeg om lokaal toegankelijk te blijven.’ ? WIST U DAT... Uw aanbouw of andere constructies niet in de weg mogen staan bij planmatig onderhoud? Prioriteiten van huurders In 2019 kwamen de gesprekken over een fusie in een stroomversnelling. De huurdersorganisaties waren nauw betrokken. ‘Goed was dat ze samen met de Woonbond de belangrijkste aandachtspunten voor de fusie benoemden’, zegt Adrie. ‘Bijvoorbeeld over betaalbare huurwoningen en verduurzaming van ons bezit. We hebben al die prioriteiten meegenomen om met Beter Wonen Streefkerk het beleid voor de komende jaren te bespreken.’ ‘WE WERKTEN AL JAREN SAMEN’ Lokale binding ‘Vorig jaar oktober organiseerden beide Sinds de Woningwet van 2015 hebben woningcorporaties er allerlei taken bij gekregen. Voor een kleinere woningcorporatie zoals Beter Wonen Streefkerk was het moeilijk al dat werk goed te kunnen doen, stelt Roelof. ‘Onze corporatie moest meegroeien met de tijd. Lek en Waard Wonen was de meest logische partner voor de noodzakelijke fusie.’ 2 THUIS Dezelfde mentaliteit ‘We werkten al jaren samen’, zegt Adrie. ‘Zo zette Beter Wonen Streefkerk een opzichter van ons in. En de gesprekken over prestatieafspraken met de gemeente voerden we samen.’ Beide corporaties spreken met één stem én in dezelfde taal, benadrukt Roelof. ‘We delen de lokale mentaliteit: we zijn eerlijk, direct en verdraagzaam ten opzichte van elkaar.’ huurdersorganisaties informatieavonden voor huurders’, zegt Roelof. ‘Eind 2019 stemden we volmondig in met de fusie.’ Na akkoord van de toezichthouders is de fusie sinds 1 april een feit. ‘Met ongeveer 2.550 woningen hebben we nu een mooie corporatie aan de Lek’, zegt Adrie. ‘We zijn groot genoeg voor de uitdagingen in de toekomst en kleinschalig genoeg om de lokale binding te behouden. En de fusie biedt financiële voordelen waarmee we woningen betaalbaar houden.’ huur woningen. We starten dit jaar met nieuwbouw in Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers. En we praten met de gemeente over de uitbreiding in Nieuw-Lekkerland Oost. Ondertussen gaan we door met het verduurzamen van woningen. Eigenlijk ben ik heel blij dat we zo goed over de plannen voor 2020 hebben nagedacht. Het geeft houvast in onzekere tijden. Het zorgt ervoor dat we de goede dingen doen en dat we die zo goed mogelijk doen. Deze plannen delen we graag met u. Daarom hebben we ze als los vel bij dit magazine gestopt. Het geeft u een kijkje in de keuken. Juist in tijden dat u even niet meer bij ons op kantoor kunt komen. Dit geldt ook voor de nieuwe huurders in Streefkerk: ik heet u van harte welkom. Adrie Tukker, directeur-bestuurder

IN HET KORT HOE PROFITEERT U VAN ZON OP UW DAK? Wilt u profiteren van zonne-energie? Lek en Waard Wonen gaat hiervoor een energiecoöperatie oprichten. Vanaf volgend jaar plaatsen we panelen op platte daken om energie voor ongeveer 300 huishoudens op te wekken. Als huurder kunt u gratis lid worden. Zo bespaart u mogelijk op uw energiekosten. Bovendien hoeft u geen onderhoud en verzekering te regelen, omdat u geen eigenaar bent van de panelen. In het najaar informeren we u verder via onze website en een aantal informatieavonden. Zelf panelen plaatsen stimuleren we nu niet. We gaan nog nadenken over mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op schuine daken. VIA ONZE ENERGIECOÖPERATIE INVESTEREN WE IN ZONNE­ENERGIE Nieuwe medewerkers Petra van der Vlist (51), beheerder: ‘Sinds 2018 werk ik ’s ochtends afwisselend met Sonja in de appartementengebouwen Strevenaer en Houthof in Streefkerk. Dat doen we vanaf dit jaar ook in de Vijverhof in Nieuwpoort. Ik doe een inspectieronde, bezoek bewoners en in Nieuwpoort regel ik het koffieuurtje.’ Eja Noorland (50), medewerker Financiën: ‘In 2015 ben ik bij Beter Wonen Streefkerk begonnen. Het was een kleine corporatie, ik kende bijna alle huurders en ik had een breed takenpakket. Lek en Waard Wonen is een grotere organisatie. Ik werk hier met meerdere collega’s op de financiële administratie. Dat is fijn en rustgevend.’ Sonja IJsbrandy (48), beheerder: Melanie Heil (24), CONTROLE TUINONDERHOUD Nette tuinen zorgen voor prettige, leefbare buurten. Het is de verantwoordelijkheid van huurders om ze te onderhouden en niet als opslag voor afval of als parkeerplaats te gebruiken. Lek en Waard Wonen voert ook dit jaar een inspectie uit. Zien we slordige tuinen, dan sturen we alle bewoners in de straat een brief. Wie het aangaat, kan zijn of haar tuin op orde maken. Vervolgens komen we nog eens langs voor een controle. Zien we nog steeds een slordige tuin, dan krijgen de bewoners een kaart met een herinnering om echt in actie te komen. > Kunt u vanwege bijvoorbeeld ziekte of ouderdom uw tuin niet bijhouden? Schakel gratis de KlussenKar in. Kijk op www.huisvandewaard.nl/ ottoland-en-goudriaan. 3 THUIS ‘Maandag- en dinsdagochtend werk ik in Nieuwpoort, op woensdag, donderdag- en vrijdagochtend in Streefkerk. Petra doet het precies andersom. In Streefkerk was ik al 10 jaar aanspreekpunt voor bewoners. Voor de mensen in de Vijverhof zijn we nieuw. Maar ze waarderen het zeer dat er weer vaste mensen aanwezig zijn.’ medewerker Klant en Wonen: ‘Sinds december 2019 werk ik aan het zogeheten mutatieproces: ik regel opzeggingen, nieuwe verhuringen en alle stappen die ertussen zitten. Daar komt ook de verkoop van woningen bij, verhuur aan bedrijven en het toewijzen van woningen aan statushouders. Die diversiteit trekt me aan bij een relatief kleine woningcorporatie. En vooral dat je iets belangrijks kunt doen voor een ander.’ MAR ! opgeheven De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is in 2019 opgeheven. De leden zagen voor de MAR geen meerwaarde meer door de aanwezigheid van een ‘capabele huurderstichting en Raad van Commissarissen’ en de ‘goed functionerende corporatie die weet wat er speelt in het werkgebied’. CORONA Door de coronacrisis verandert er veel in onze samenleving. Ook Lek en Waard Wonen heeft de dienstverlening moeten aanpassen. Hierdoor zijn ook alle aangekondigde activiteiten in deze uitgave onder voorbehoud van wijzigingen. Ga naar onze website voor de meest actuele informatie.

VOOR ELKAAR ‘Reuzeblij met nieuwe locatie’ Voor mensen met een verstandelijke beperking kan het soms moeilijk zijn om een goede plek te vinden in de samenleving. Het Thomashuis in Streefkerk biedt hun een liefdevol thuis. Mét een prachtige nieuwe dagbesteding in het voormalige kantoor van Beter Wonen Streefkerk. Per 1 mei is daar de Thomassjop gestart. Thomashuis Streefkerk Vrijkomend kantoor Thomashuizen zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Thomashuis in Streefkerk, in de prachtig gerenoveerde boerderij in de Dorpsstraat, bestaat inmiddels 7 jaar. Acht bewoners vinden er een vertrouwd onderdak, geholpen door parttime begeleiders met aan het roer twee bevlogen zorgondernemers: Piet en Ellen Breure. Eén groot gezin ‘We werkten hiervóór in grote instellingen voor gehandicaptenzorg’, zegt Ellen. ‘Maar we wilden meer aandacht voor de mensen om wie het draait. In het Thomashuis lukt dat. We vormen één groot, warm gezin. Elke dag beseffen we hoe bijzonder dit is. Ouders en verzorgers vertrouwen ons hun grootste goed toe!’ 4 THUIS Belangrijk is dat de bewoners deel kunnen nemen aan de samenleving net zoals iedereen. Het zorgt voor structuur en contact met andere mensen. ‘Hiervoor hadden we dagbesteding in Nieuwpoort. Onverwachts kwamen we in gesprek met Beter Wonen Streefkerk. Dankzij de fusie kwam het kantoor in de Kerkstraat vrij. Het is een prachtig pand om onze dagbesteding vorm te geven.’ ‘BIJZONDER DAT OUDERS HUN GROOTSTE GOED AAN ONS TOEVERTROUWEN’ Winkel en atelier Ellen en Piet grepen de kans om een nieuwe locatie voor de dagbesteding te openen met beide handen aan. ‘We zijn er reuzeblij mee. Het is op korte loopafstand van onze locatie en midden in ons dorp’, zegt Ellen. ‘Voorin hebben we de Thomassjop, een winkeltje met een etalage waar je het werk van de bewoners kunt bekijken en eventueel kopen. Daarachter is het atelier en een tuintje waar bewoners aan het werk zijn. We maken deurmatten, branden planken, maken kaarten en heel veel andere leuke dingen. We nemen ook opdrachten aan van bijvoorbeeld verenigingen en restaurants.’ Vast dagritme In onzekere tijden van corona is het belangrijk dat de bewoners aan hun vaste dagritme kunnen vasthouden. ‘Als het weer mogelijk is, openen we graag onze deuren voor bezoekers. Niets moet natuurlijk, maar als we iets kunnen verkopen, zijn de bewoners zo trots als een pauw.’

Een rij jubilarissen BIJZONDERE BUUR ? WIST U DAT... U als starter ook koopwoningen kunt vinden op www.woongaard.com en www.lwwonen.info? Segboerstraat, Nieuw-Lekkerland Van links naar rechts: Ida, Wim en Annie, Wim en Ellie. Alie staat niet op de foto. Een bewoner die meer dan vijftig jaar huurt bij Lek en Waard Wonen? Dat is heel bijzonder. Maar een heel rijtje jubilerende buren? Die unieke situatie vinden we in de Segboerstraat. In 1968 trokken ze in hun prachtige nieuwe woning. Nu blikken ze terug. ? WIST U DAT... U een serviceabonnement kunt afsluiten voor klein dagelijks onderhoud? Bijvoorbeeld voor het repareren van kranen en het ontstoppen van afvoeren. Lees meer op www.lwwonen.info. Alie van der Woude (74): ‘In 1968 trouwde ik met mijn man Henk en gingen we in de Segboerstraat op onszelf wonen. Hij kwam van een flatje uit Utrecht, dus onze mooie tuin op het zuiden was nieuw voor hem. Dat werd zijn hobby. Ook ik zit er graag en dat geldt voor het hele huis. Maar om luxe geef ik niet. Ik word vooral blij van de foto’s van mijn familieleden in de gang. Zij zijn mijn rijkste bezit.’ Wim (79) en Ellie Zijderveld (71): ‘Wij waren de eerste bewoners in dit blok. Een eigen huis? Geweldig vonden we dat. We hebben heel veel geklust en zelf bijvoorbeeld de cv geïnstalleerd met vloerverwarming. Nu lukt dat klussen niet meer en zijn we blij met het serviceabonnement waardoor Lek en Waard Wonen direct langskomt voor klein onderhoud. Graag blijven we hier zo lang mogelijk wonen. Zo zien ook onze kleinkinderen het graag, die hier heel veel hebben gelogeerd en nog steeds geregeld langskomen. En als we verhuizen, dan nemen we mooi onze keuken mee.’ 5 THUIS ‘GRAAG BLIJVEN WE HIER ZO LANG MOGELIJK WONEN’ Wim (77) en Annie Markestein (72): ‘Ook wij verhuisden na ons huwelijk direct van ons ouderlijk huis naar de Segboerstraat. Zo ging dat in die tijd. Stapje voor stapje richtten we onze woning in maar cv hebben we nooit genomen. De gaskachel in de woonkamer zorgt juist voor extra gezelligheid met zijn tweeën. Of we het ook goed kunnen vinden met de buren? Zeker, hoewel we het bij een praatje op straat houden. En ja, tijdens de corona zit dat er natuurlijk even niet in.’ Oproep: bent u 50 jaar huurder? Huurt u al 50 jaar een woning bij Lek en Waard Wonen? Of kent u een ‘gouden’ huurder? Meld het bij ons. We zetten de aangemelde jubilarissen maar wat graag in het zonnetje in de Week van het Huren! Dit is van 5 tot en met 10 oktober 2020. Ida Suijker (74): ‘Mijn man Jaap en ik waren echt in de wolken toen we dit huis kregen. Eindelijk mochten we na ons trouwen bij elkaar. We kregen vier kinderen. Of dat krap was? Ik kom uit een gezin van negen, dus dat viel wel mee. Toen de kinderen uit huis gingen en woningen kochten, hebben we nooit hetzelfde overwogen. We huren met volle tevredenheid. Je hoeft maar aan te kloppen of Lek en Waard Wonen staat voor je klaar. Voorlopig ben ik nog fit genoeg om hier te blijven.’

VRAAG HET LEK EN WAARD WONEN Lood, voorrang 55-plussers en service in Streefkerk ? Medewerkers van Lek en Waard Wonen beantwoorden graag persoonlijk uw vragen. Deze keer staan, Rick Pijper, Andrea Verheij en Anita Jakovljevic u te woord. WIST U DAT... U online diverse zaken kunt regelen via de website van Lek en Waard Wonen? Ook bijvoorbeeld een huuropzegging, een melding over overlast of een klacht over onze dienstverlening. Heb ik loden leidingen in mijn woning? Rick: ‘Alleen in woningen van vóór 1960 kan lood zijn toegepast. Maar in Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Langerak hebben onze loodgieters het nooit aangetroffen. Ook staat dit nergens in de bouwbestekken. In Streefkerk kennen we de situatie minder goed. Daarom worden daar dit jaar alle woningen doorzocht waarvan we een sterk vermoeden hebben dat er loden leidingen aanwezig zijn. Bij andere woningen doen we een steekproef. De betreffende bewoners krijgen een brief met een aankondiging wanneer een inspecteur langskomt. Die zal wat water aftappen. Dat water laten we in een laboratorium onderzoeken. De bewoners lichten we persoonlijk in. Op hoofdlijnen komt de uitslag geanonimiseerd op onze website.’ Wie bel ik voor onderhoud in Streefkerk? Anita: ‘Als huurder in Streefkerk was u misschien gewend om voor een reparatie of storing rechtstreeks met de loodgieter of installateur te bellen. Voortaan werkt dit anders. Uw vertrouwde bedrijf komt nog steeds langs, alleen geeft u uw verzoek nu door via ons algemene nummer: (0184) 68 81 81. U kunt ook een bericht sturen naar mail@lwwonen.info of uw verzoek indienen via onze website www.lwwonen.info. Ook zijn we dag en nacht en in het weekend bereikbaar voor spoedgevallen.’ ! Kan ik als 55-pluswoningzoekende voorrang krijgen? Andrea: ‘Ja. Vorig jaar zijn we begonnen met het doorstroomproject. Met dit project geven we u de kans om te verhuizen zonder dat uw kale huurprijs omhoog gaat. Voor wie het verzamelinkomen hoger is dan € 39.055, geldt de huurprijs in de advertentie. We zullen de regeling opnieuw openstellen voor huurders die eind augustus ouder zijn dan 55 jaar. Per brief wordt u uitgenodigd om deel te nemen. Meld u vóór half september dit jaar aan. Daarna kunt u met voorrang reageren op geschikte 55+woningen. Kijk voor de voorwaarden op onze website: www.lwwonen.info.’ GEEF UW MENING OVER ONZE SERVICE We lezen graag wat u vindt van onze dienstverlening. Zijn we goed bereikbaar, hebben we uw reparatieverzoek goed opgelost? Geef uw mening aan het eind van de maand waarin u van onze service gebruik hebt gemaakt. U krijgt daarvoor een e-mail van het onafhankelijke Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Reageer hierop. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn. 6 THUIS

WERK IN UITVOERING WONINGEN VAN VLIETSTRAAT VOLGEND VOORJAAR KLAAR In de Van Vlietstraat in Nieuw-Lekkerland zijn de voorbereidingen begonnen om 24 nieuwe woningen te bouwen. Tegelijkertijd komen er vier nieuwe woningen in GrootAmmers. De oplevering van de nieuwbouw is in maart 2021 gepland. In de Van Vlietstraat komen eengezinswoningen van ongeveer 70 vierkante meter. Daarnaast laten we beneden- en bovenwoningen bouwen van elk circa 45 vierkante meter. Deze woningen worden gebouwd door aannemer Zwaluwe Bouw. Lek en Waard Wonen heeft Zwaluwe Bouw ook ingeschakeld voor vier eengezinswoningen in de Emmastraat te Groot-Ammers. Alle woningen zijn zogeheten nul-op-demeterwoningen: ze wekken in principe evenveel energie op als ze verbruiken. Door beide projecten te combineren, kunnen we ze voordeliger uitvoeren. Bouwrijp maken In Nieuw-Lekkerland is DG Infra al begonnen met het bouwrijp maken van de bouwlocatie. Zij leggen de bouwwegen, rioleringen en andere nutsvoorzieningen aan en passen de slootkant aan. Na de zomervakantie start Zwaluwe Bouw zowel daar als in GrootAmmers met de heiwerkzaamheden. DIERVRIENDELIJK ISOLEREN Lek en Waard Wonen is druk bezig om alle woningen goed te isoleren. Dit meerjarige project doen we met oog voor klimaat én natuur. Zo zorgen we ervoor dat beschermde dieren zoals vleermuizen ook een goed onderdak krijgen. ONDERZOEK ASBEST IN STREEFKERK Lek en Waard Wonen heeft in 2018 onderzoek gedaan naar asbest in de woningen. Dat gaan we nu ook doen in Streefkerk. Een adviesbureau onderzoekt 10 procent van de woningen, waardoor we een beeld krijgen van het aanwezige asbest en of het er veilig kan blijven. Er hoeft hiervoor niets te worden opengebroken. Als bewoner wordt u van tevoren geïnformeerd. De uitkomsten krijgt u later op een kaart die u in uw meterkast kunt ophangen. > Kijk ook op: www.lwwonen.info/ asbestbeleid. Vorig jaar vierden we het moment dat we de vijfhonderdste woning isoleerden. Eind dit jaar zal de teller op ruim zevenhonderd staan. Voor al die woningen is de vloerisolatie grotendeels al klaar. Ook het isoleren van de daken verloopt voorspoedig. Alleen de gevelisolatie duurt wat langer. Dit heeft te maken met de Wet natuurbescherming. Deze wet verplicht ons onderzoek te doen naar het effect van ons werk op beschermde dieren. Vleermuiskasten Bij een aantal woningen die we gaan isoleren leven vleermuizen in de spouwmuren. Voor die woningen hebben we een ontheffing aangevraagd om ze toch te mogen isoleren. 7 THUIS > Vleermuizen die in Nederland leven zijn niet gevaarlijk voor onze gezondheid. Lees meer op www.lwwonen.info/nieuws en op www.zoogdiervereniging.nl/corona. Daarnaast brengen we vleermuiskasten aan. De bedoeling is dat de vleermuizen gaan wennen aan deze nieuwe onderkomens. Daarna kunnen we de woningen isoleren op de plaats waar ze eerder huisden. Dit zal naar verwachting in het najaar zijn. WE ZIJN VERPLICHT ONDERZOEK TE DOEN NAAR BESCHERMDE DIEREN HOUD UW KRUIPRUIMTEN BEREIKBAAR! Hebt u een luik in uw woning dat toegang biedt tot de kruipruimte eronder? Dan is het belangrijk dat dit goed bereikbaar blijft. Leg er geen plavuizen, laminaat of andere vloerbedekking overheen. Want als wij in de kruipruimte moeten zijn voor onderhoud of isolatie, dan moeten we u vragen het luik weer vrij te maken. Plaats dus gewoon een mooie mat op het luik. Dan zijn we er zo weer in en uit.

EROPUIT! Langer thuis blijven? Terwijl we dit bewonersmagazine maakten, moesten we allemaal zo veel mogelijk thuis blijven. Of dat de hele zomer duurt, weten we niet maar we geven u enkele tips om de tijd prettig door te komen. Voor de kinderen Zo, heeft de tijd achter de computer voor uw kinderen nu wel lang genoeg geduurd? Kijk eens op www.kidsproof. nl/drechtsteden voor tips om thuis te doen. Bak koekjes en geef ze af bij een oudere in de buurt. Laat de kinderen lekker met een sopje de auto of hun fiets schoonmaken. Zoek het speelgoed uit en geef wat aan een speelgoedbank. Knutsel een insectenhotel en hang ’m buiten op. Genoeg gedaan? Ga dan lekker chillen met een avontuurlijke les van bioloog Freek Vonk: www.freekvonk.nl/meesterfreek. Voor elkaar Colofon Uitgave Lek en Waard Wonen Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland (0184) 68 81 81 mail@lwwonen.info www.lwwonen.info Openingstijden* Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur Vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur * Tijdens de coronacrisis alleen op afspraak. Tekst Bureau Hogeweg Vormgeving en productie impulsontwerpt.nl Fotografie Bouwbedrijf Damsteegt, Fotoclub Molenwaard, Thomashuis Streefkerk Thuis is het gratis bewonersmagazine van Lek en Waard Wonen. Lek en Waard Wonen streeft bij de productie van dit magazine uiterste zorgvuldigheid na. De uitgever aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Stuur uw oplossing vóór 1 augustus onder vermelding van ‘Puzzel’ naar: mail@lwwonen.info. Uit alle goede inzendingen kiezen we één winnaar. Die ontvangt van ons een cadeaubon van € 25,-! K R S Y L E K EN W A ARD W O NEN B K BE W O O N STR K I N R S D D ER D G KAR EG N O H K REK F E ERTS I N O IJ E N F US I E GRO N DE FO HT U V K D N E A L I V OEU A TNE I D F R W G O G E L ER RT N A GRN O AP R I LO K W O R V E I T A RO P ROCOS V L O E RO W U RE M A KP A AL S U STREVE N O A ER K IJ R L ES A M O R V E RH O F E P W O A N E N O W T E L A HW O O N R U I M T E DWA P L U T S N A E V N I N GEN L P Afvoer April Beter wonen Bewoond Corporatie Dorpslaan Fusie Gang Grond Houthof Huurders Intrek Kerkstraat Kinderdijk Lek en Waard Wonen Lokaal De oplossing van de vorige puzzel was: ‘verduurzamen’. Winnaar is A. Kleijn uit Nieuw-Lekkerland. U hebt uw prijs inmiddels ontvangen. Gefeliciteerd! Nieuwpoort Paalwoning Persoonlijk Samen Slaapkamer Sterk Streefkerk Strevenaer Stulp Venster Vloer Vijverhof Waellant Woningen Woonark Woonruimte Puzzel Is het huis inmiddels wel opgeruimd en de tuin aangeharkt? Kijk samen wat u zou willen veranderen. Een ander kleurtje op de muur, een galerij met de leukste foto’s? Koop de spullen en ga aan de slag. Krijgt u er honger van? Online vindt u de lekkerste recepten om samen in de keuken uit te proberen. Sluit de dag af met een ontspannend bezoek aan een museum: 24 uur per dag open en zonder in de rij te staan bent u bijvoorbeeld zo bij www.rijksmuseum.nl/nl/thuis. WIJ ZIJN GESLOTEN OP • 1 juni - tweede pinksterdag • 18 juni, vanaf 12.30 uur - training medewerkers • 25 juni, vanaf 16.00 uur - medewerkersactiviteit • 11 september - training medewerkers • 1 oktober, vanaf 12.30 uur - medewerkersactiviteit Voor uzelf Een beetje fit blijven is in deze tijden extra belangrijk. Begin de dag goed met ochtendgymnastiek of yoga. Of sluit uw dag lekker zwetend af met een work-out. Op internet vindt u volop programma’s voor elk niveau en elke leeftijd. Hebt u uw boekenkast uitgelezen? Luister eens naar een podcast via www.nporadio1.nl/ podcasts, zoals van journalist Koos Postema: ‘Een jongen in de oorlog’. Houdt u van puzzelen en hebt u de woordzoeker op deze pagina opgelost? Puzzel dan verder op www.puzzelsite.nl. !

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication