1

inGovernment platform v oor de digi tale o v e rh e i d januari 2020 02 05 06 08 10 13 Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Gemeentesecretarissen Martiene Branderhorst (Gouda), Arne van Hout (Nijmegen) en Peter Teesink (Amsterdam) over de opbrengsten van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Weg met de targets! Jos Maessen houdt een pleidooi om te wieden in het woud van targets, key performance indicators, persoonlijke doelstellingen en resultaatafspraken Positief sturen op cliënttevredenheid Peter Liebrechts en Femke Melchels over de eigenzinnige aanpak van zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe waarbij het oordeel van de eindgebruiker bepalend is voor de inkoop van Wmo hulpmiddelen Berichtenverkeer verbeteren in jeugd- en ouderenhulp Karin van Gelderen over de werkwijze van het Ketenbureau i-Sociaal Domein om vermijdbare administratieve lasten in de jeugd- en ouderenhulp te voorkomen Gemeente Amsterdam beproeft digitaal stelsel Omgevingswet in de praktijk Peter Lans en Marianne Wouters over de Amsterdamse aanpak om het digitaal stelsel Omgevingswet in de praktijk te brengen Colofon Meld je aan als gratis abonnee 1 Ga naar inGovernment.nl en word online abonnee! hindrik johannes de groot / shutterstock.com

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication