19

P P&O Instroom, doorstroom en uitstroom van collega's, opstellen van arbeidscontracten, recruitment, breed HR-advies op gebied van functioneren en inwerken, werkplezier en leer-en ontwikkelmogelijkheden. Planning en control Adviseren van locaties en het MT op het gebied van fi nanciën. Financiële administratie, risico-analyses, beheer verzekeringen en schademeldingen, data-analyses in de BI-tool en collega’s leren hiermee om te gaan. Salarisadministratie Zorgen voor tijdige betaling van alle salarissen. Daarnaast: verwerken van declaraties, extra uren, ouderschapsverlof, fi etsplan etc. S Secretariaat Bestuur en Management Ondersteuning van het MT en bestuur in dagelijkse werkzaamheden. Bekijk op Pulse de contactgegevens van de verschillende managementassistenten. Receptie Het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van het BBN en bellers. Verzorging interne post en algemene administratieve taken. R Relatiebeheer Leggen contact met professionals en ketenpartners, brengen ons zorgaanbod onder de aandacht bij (potentiële) verwijzers. Teamondersteuning bij het in kaart brengen van hun netwerk en organiseren van instroomgerichte acties. Roosteradministratie Applicatiebeheer en instructies van Ortec voor medewerkers en roosteraars. Ondersteuning van planners bij ontwerpen van nieuwe roosters en maken rapportages voor teammanagers. Zorgbemiddeling Het eerste contact met een potentiele nieuwe cliënt, naaste, verwijzer of andere professional op het gebied van wonen, logeren en (her)indicaties. Z Meer weten? Wil je meer weten over een specifi eke afdeling? Of met wie je het beste contact kunt opnemen voor een specifi eke vraag? Kijk dan op Pulse onder Weten en Regelen. Of scan de QR-code! 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication